Remontti
Hiekkaa seinämaalin sekaan, laastia kipsilevylle – Pia Latonen halusi eloisaa pintaa sisäseiniin ja piilotti keltaisen tiiliseinän rappauksen alle

Hiekkaa sei­nä­maa­lin sekaan, laastia kip­si­le­vyl­le – Pia Latonen halusi eloisaa pintaa si­sä­sei­niin ja pii­lot­ti kel­tai­sen tii­li­sei­nän rap­pauk­sen alle

01.02.2020 07:00
Tilaajille
Lapland Hotels Sky Ounasvaara sai uuden ilmeen remontin myötä: "Olemme nyt kaupungin johtavia hotelleja"

Lapland Hotels Sky Ou­nas­vaa­ra sai uuden ilmeen re­mon­tin myötä: "Olemme nyt kau­pun­gin joh­ta­via ho­tel­le­ja"

10.01.2020 20:36
Kemin kaupungintalo uudistuu pienin askelin – kaupunki uudisti kaksi hissiä, ensi kesänä on edessä ulkoseinän korjausta

Kemin kau­pun­gin­ta­lo uu­dis­tuu pienin askelin – kau­pun­ki uudisti kaksi hissiä, ensi kesänä on edessä ul­ko­sei­nän kor­jaus­ta

10.01.2020 20:31
Keminmaan kirjastoon mittava remontti – kunta ottaa myös käyttöön omatoimikirjaston, jolla on koko viikon laajat aukiolot

Ke­min­maan kir­jas­toon mittava re­mont­ti – kunta ottaa myös käyt­töön oma­toi­mi­kir­jas­ton, jolla on koko viikon laajat au­ki­olot

17.11.2019 14:00
Kemin Citymarketin katos uusiksi

Kemin Ci­ty­mar­ke­tin katos uusiksi

09.11.2019 15:10
Kylppäriin saa hämmästyttävän muutoksen alle tonnilla – mutta pysyykö kaakelimaali varmasti?

Kylp­pä­riin saa häm­mäs­tyt­tä­vän muu­tok­sen alle ton­nil­la – mutta pysyykö kaa­ke­li­maa­li var­mas­ti?

09.11.2019 08:00
Kemijärven kirkon ulkopuolen peruskorjaus loppusuoralla – suurin urakka on ollut 20 metrin korkeuteen nousevat katon ja tornin korjaus

Ke­mi­jär­ven kirkon ul­ko­puo­len pe­rus­kor­jaus lop­pu­suo­ral­la – suurin urakka on ollut 20 metrin kor­keu­teen nou­se­vat katon ja tornin korjaus

31.10.2019 06:30