Ravintolat
Kuukausi
Miestä lyötiin tuopilla päähän torniolaisessa ravintolassa – ei osannut kertoa, kuka häntä oli lyönyt

Miestä lyötiin tuo­pil­la päähän tor­nio­lai­ses­sa ra­vin­to­las­sa – ei osannut kertoa, kuka häntä oli lyönyt

03.11.2019 14:37
Maisteluannoksia sopuhintaan: yhdeksän  ruokaravintolaa esittäytyy Rovaniemen Smaku-tapahtumassa

Mais­te­lu­an­nok­sia so­pu­hin­taan: yh­dek­sän ruo­ka­ra­vin­to­laa esit­täy­tyy Ro­va­nie­men Sma­ku-ta­pah­tu­mas­sa

01.11.2019 10:31
Kävimme hotelliaamiaisella Rovaniemellä: Liikematkailijalta jää lautaselle vain munankuoria, mutta lomamatkailijat aiheuttavat valtavaa lautashävikkiä, yksi valistuskeino voisi tepsiä

Kävimme ho­tel­li­aa­miai­sel­la Ro­va­nie­mel­lä: Lii­ke­mat­kai­li­jal­ta jää lau­ta­sel­le vain mu­nan­kuo­ria, mutta lo­ma­mat­kai­li­jat ai­heut­ta­vat val­ta­vaa lau­tas­hä­vik­kiä, yksi va­lis­tus­kei­no voisi tepsiä

24.10.2019 07:20
Matkailualan moniyrittäjät ostavat Luppiovaaran ravintolan

Mat­kai­lu­alan mo­ni­yrit­tä­jät ostavat Lup­pio­vaa­ran ra­vin­to­lan

22.10.2019 12:38
Vanhemmat
Posiolaisravintola menestyi kansainvälisessä oppaassa: Tapio nousi maailmanlistalle muiden suomalaisravintoloiden ohi vastuullisuudellaan

Po­sio­lais­ra­vin­to­la me­nes­tyi kan­sain­vä­li­ses­sä op­paas­sa: Tapio nousi maail­man­lis­tal­le muiden suo­ma­lais­ra­vin­to­loi­den ohi vas­tuul­li­suu­del­laan

02.10.2019 13:42
Kaksi nuorta perusti ravintolan keskelle ei-mitään – Nyt maailman huippukokit seuraavat sen Instagram-päivityksiä, ja monet tulevat matkojen päästä syömään

Kaksi nuorta perusti ra­vin­to­lan kes­kel­le ei-mi­tään – Nyt maail­man huip­pu­ko­kit seu­raa­vat sen Ins­tag­ram-päi­vi­tyk­siä, ja monet tulevat mat­ko­jen päästä syömään

18.08.2019 15:30
Tilaajille
"Tämän päivän stroganoffista voi tulla huomisen lasagnea" – jatkojalostus pitää ruokahävikin pienenä lappilaisissa lounasravintoloissa

"Tämän päivän stro­ga­nof­fis­ta voi tulla huo­mi­sen la­sag­nea" – jat­ko­ja­los­tus pitää ruo­ka­hä­vi­kin pienenä lap­pi­lai­sis­sa lou­nas­ra­vin­to­lois­sa

19.02.2018 22:04
Asiantuntijat ja kriitikot yhtä mieltä Lännen Median vertailussa: Tampere on paras ruokakaupunki, Rovaniemi päihitti Oulun

Asian­tun­ti­jat ja krii­ti­kot yhtä mieltä Lännen Median ver­tai­lus­sa: Tampere on paras ruo­ka­kau­pun­ki, Ro­va­nie­mi päi­hit­ti Oulun

16.12.2017 08:00
Raakakypsennettyyn lihaan hurahtanut ravintoloitsija pakeni selkään taputtelijoita pikkukaupunkiin

Raa­ka­kyp­sen­net­tyyn lihaan hu­rah­ta­nut ra­vin­to­loit­si­ja pakeni selkään ta­put­te­li­joi­ta pik­ku­kau­pun­kiin

19.11.2017 16:37

Ruo­ka­kau­pun­ki Ro­va­nie­mi: Tu­ris­tien ja opis­ke­li­joi­den an­sios­ta Ro­va­nie­mi on kan­sain­vä­li­nen ruo­ka­kau­pun­ki

11.11.2017 06:45
Tilaajille