Ravintolat
Kuukausi
Sampokeskukseen tulossa ravintolamaailma ehkä jo vuoden lopulla – matkailun noste kannustaa isoon investointiin

Sam­po­kes­kuk­seen tulossa ra­vin­to­la­maail­ma ehkä jo vuoden lopulla – mat­kai­lun noste kan­nus­taa isoon in­ves­toin­tiin

18.02.2020 14:40
Kaksi miestä pahoinpiteli kolmannen ravintolassa Kemissä

Kaksi miestä pa­hoin­pi­te­li kol­man­nen ra­vin­to­las­sa Kemissä

16.02.2020 15:38
Salim Bilen pyörittää ravintolaa Posiolla ja näkee asiat positiivisesti - myös kylän ihmiset: ”Minä kyllä tykkään suomalaisista!”

Salim Bilen pyö­rit­tää ra­vin­to­laa Po­siol­la ja näkee asiat po­si­tii­vi­ses­ti - myös kylän ih­mi­set: ”Minä kyllä tykkään suo­ma­lai­sis­ta!”

14.02.2020 13:57
Tilaajille
Inarilainen ravintola Aanaar tarjoaa Suomen maistuvinta ruokaa – palkittiin Vuoden ravintola -tunnustuksella

Ina­ri­lai­nen ra­vin­to­la Aanaar tarjoaa Suomen mais­tu­vin­ta ruokaa – pal­kit­tiin Vuoden ra­vin­to­la -tun­nus­tuk­sel­la

06.02.2020 12:00
Vanhemmat
Koirille avoimia ravintoloita on Lapissa harvassa – Eniten niitä on Kolarissa ja Rovaniemellä, jossa koirille tarjoillaan vettä: "Joskus niille on tilattu myös kanaa"

Koi­ril­le avoimia ra­vin­to­loi­ta on Lapissa har­vas­sa – Eniten niitä on Ko­la­ris­sa ja Ro­va­nie­mel­lä, jossa koi­ril­le tar­joil­laan vettä: "Joskus niille on tilattu myös kanaa"

25.01.2020 18:00
Tilaajille
”Kokki oppii parhaiten syömällä” –Tero Mäntykangas aloitti työt Sky Hotellin ravintolassa 23 vuotta sitten, johtaa nykyään kaikkia Lapland Hotelsin keittiöitä ja kirjoitti kirjan siitä, mikä on hänelle tärkeintä ruuanlaitossa

”Kokki oppii par­hai­ten syö­mäl­lä” –Tero Män­ty­kan­gas aloitti työt Sky Ho­tel­lin ra­vin­to­las­sa 23 vuotta sitten, johtaa nykyään kaikkia Lapland Ho­tel­sin keit­tiöi­tä ja kir­joit­ti kirjan siitä, mikä on hänelle tär­kein­tä ruuan­lai­tos­sa

18.01.2020 06:30
Tilaajille
Rovaniemeläinen Mika Pajuniemi toimittaa aterioita varakkaiden turistien yksityiskoneisiin –  "Loman jälkeen halutaan kotoista ruokaa"

Ro­va­nie­me­läi­nen Mika Pa­ju­nie­mi toi­mit­taa ate­rioi­ta va­rak­kai­den tu­ris­tien yk­si­tyis­ko­nei­siin – "Loman jälkeen ha­lu­taan ko­tois­ta ruokaa"

11.12.2019 07:30
Tilaajille
Useimmille poro ei ole enää Petteri Punakuono – lue jutustamme, mitkä lappilaisherkut ovat matkailijoiden suosikkeja

Useim­mil­le poro ei ole enää Petteri Pu­na­kuo­no – lue ju­tus­tam­me, mitkä lap­pi­lais­her­kut ovat mat­kai­li­joi­den suo­sik­ke­ja

28.11.2019 09:22
Tilaajille
Vanha makasiini herää henkiin – Salakapakkakin saa sijansa ja siirtyy Katariinalta viereiseen makasiiniin

Vanha ma­ka­sii­ni herää henkiin – Sa­la­ka­pak­ka­kin saa sijansa ja siirtyy Ka­ta­rii­nal­ta vie­rei­seen ma­ka­sii­niin

23.11.2019 13:33
Miestä lyötiin tuopilla päähän torniolaisessa ravintolassa – ei osannut kertoa, kuka häntä oli lyönyt

Miestä lyötiin tuo­pil­la päähän tor­nio­lai­ses­sa ra­vin­to­las­sa – ei osannut kertoa, kuka häntä oli lyönyt

03.11.2019 14:37
Maisteluannoksia sopuhintaan: yhdeksän  ruokaravintolaa esittäytyy Rovaniemen Smaku-tapahtumassa

Mais­te­lu­an­nok­sia so­pu­hin­taan: yh­dek­sän ruo­ka­ra­vin­to­laa esit­täy­tyy Ro­va­nie­men Sma­ku-ta­pah­tu­mas­sa

01.11.2019 10:31
Kävimme hotelliaamiaisella Rovaniemellä: Liikematkailijalta jää lautaselle vain munankuoria, mutta lomamatkailijat aiheuttavat valtavaa lautashävikkiä, yksi valistuskeino voisi tepsiä

Kävimme ho­tel­li­aa­miai­sel­la Ro­va­nie­mel­lä: Lii­ke­mat­kai­li­jal­ta jää lau­ta­sel­le vain mu­nan­kuo­ria, mutta lo­ma­mat­kai­li­jat ai­heut­ta­vat val­ta­vaa lau­tas­hä­vik­kiä, yksi va­lis­tus­kei­no voisi tepsiä

24.10.2019 07:20
Matkailualan moniyrittäjät ostavat Luppiovaaran ravintolan

Mat­kai­lu­alan mo­ni­yrit­tä­jät ostavat Lup­pio­vaa­ran ra­vin­to­lan

22.10.2019 12:38
Posiolaisravintola menestyi kansainvälisessä oppaassa: Tapio nousi maailmanlistalle muiden suomalaisravintoloiden ohi vastuullisuudellaan

Po­sio­lais­ra­vin­to­la me­nes­tyi kan­sain­vä­li­ses­sä op­paas­sa: Tapio nousi maail­man­lis­tal­le muiden suo­ma­lais­ra­vin­to­loi­den ohi vas­tuul­li­suu­del­laan

02.10.2019 13:42
Kaksi nuorta perusti ravintolan keskelle ei-mitään – Nyt maailman huippukokit seuraavat sen Instagram-päivityksiä, ja monet tulevat matkojen päästä syömään

Kaksi nuorta perusti ra­vin­to­lan kes­kel­le ei-mi­tään – Nyt maail­man huip­pu­ko­kit seu­raa­vat sen Ins­tag­ram-päi­vi­tyk­siä, ja monet tulevat mat­ko­jen päästä syömään

18.08.2019 15:30
Tilaajille
"Tämän päivän stroganoffista voi tulla huomisen lasagnea" – jatkojalostus pitää ruokahävikin pienenä lappilaisissa lounasravintoloissa

"Tämän päivän stro­ga­nof­fis­ta voi tulla huo­mi­sen la­sag­nea" – jat­ko­ja­los­tus pitää ruo­ka­hä­vi­kin pienenä lap­pi­lai­sis­sa lou­nas­ra­vin­to­lois­sa

19.02.2018 22:04
Asiantuntijat ja kriitikot yhtä mieltä Lännen Median vertailussa: Tampere on paras ruokakaupunki, Rovaniemi päihitti Oulun

Asian­tun­ti­jat ja krii­ti­kot yhtä mieltä Lännen Median ver­tai­lus­sa: Tampere on paras ruo­ka­kau­pun­ki, Ro­va­nie­mi päi­hit­ti Oulun

16.12.2017 08:00
Raakakypsennettyyn lihaan hurahtanut ravintoloitsija pakeni selkään taputtelijoita pikkukaupunkiin

Raa­ka­kyp­sen­net­tyyn lihaan hu­rah­ta­nut ra­vin­to­loit­si­ja pakeni selkään ta­put­te­li­joi­ta pik­ku­kau­pun­kiin

19.11.2017 16:37

Ruo­ka­kau­pun­ki Ro­va­nie­mi: Tu­ris­tien ja opis­ke­li­joi­den an­sios­ta Ro­va­nie­mi on kan­sain­vä­li­nen ruo­ka­kau­pun­ki

11.11.2017 06:45
Tilaajille