Ravintola-ala
Eduskunta hyväksyi ravintolojen kiinnimenon – pääministeri Marin tunnusti yritysten lisätukitoimien tarpeen

Edus­kun­ta hy­väk­syi ra­vin­to­lo­jen kiin­ni­me­non – pää­mi­nis­te­ri Marin tun­nus­ti yri­tys­ten li­sä­tu­ki­toi­mien tarpeen

28.03.2020 13:38
Noutoruoka voi estää konkurssin, mutta ei tuo yrittäjille elantoa – "Kotiin ei tilata viinilasillista"

Nou­to­ruo­ka voi estää kon­kurs­sin, mutta ei tuo yrit­tä­jil­le elantoa – "Kotiin ei tilata vii­ni­la­sil­lis­ta"

25.03.2020 15:08
Tilaajille
Viimeiset ulkomaalaiset turistit purjehtivat vielä Perämerellä, kun Suomi alkoi sulkea rajojaan – Kemin Lumilinnan ensi kausikin on uhattuna, Lapissa suljetaan jo hotelleja

Vii­mei­set ul­ko­maa­lai­set tu­ris­tit pur­jeh­ti­vat vielä Pe­rä­me­rel­lä, kun Suomi alkoi sulkea ra­jo­jaan – Kemin Lu­mi­lin­nan ensi kau­si­kin on uhat­tu­na, Lapissa sul­je­taan jo ho­tel­le­ja

17.03.2020 17:49
Tilaajille
Viisi viikkoa peruskoulutusta ja sitten keittiöön – Kolarissa täsmäkoulutetaan oppisopimuksella kokkeja ja tarjoilijoita työvoimapulasta kärsiville ravintoloille

Viisi viikkoa pe­rus­kou­lu­tus­ta ja sitten keit­tiöön – Ko­la­ris­sa täs­mä­kou­lu­te­taan op­pi­so­pi­muk­sel­la kokkeja ja tar­joi­li­joi­ta työ­voi­ma­pu­las­ta kär­si­vil­le ra­vin­to­loil­le

11.10.2019 17:41