Ranua
Maastopalot jatkuvat Lapissa – Roskien poltosta levisi Kemissä rakennuksia ja autoja uhannut palo, Ranualla maastopalon sytytti joutsen

Maas­to­pa­lot jat­ku­vat Lapissa – Roskien pol­tos­ta levisi Kemissä ra­ken­nuk­sia ja autoja uhannut palo, Ra­nual­la maas­to­pa­lon sytytti joutsen

22.05.2020 16:04 0
Rovaniemen vappu oli poliisin näkökulmasta rauhallinen – Ihmiset noudattivat hyvin kokoontumisrajoituksia

Ro­va­nie­men vappu oli po­lii­sin nä­kö­kul­mas­ta rau­hal­li­nen – Ihmiset nou­dat­ti­vat hyvin ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia

03.05.2020 16:34 0
"Eläimet ovat nyt lomamoodissa" – Ranuan eläinpuisto sulki ovensa vierailta, mutta eläinten arki rullaa entiseen malliin

"E­läi­met ovat nyt lo­ma­moo­dis­sa" – Ranuan eläin­puis­to sulki ovensa vie­rail­ta, mutta eläin­ten arki rullaa en­ti­seen malliin

15.04.2020 15:46 0
Kolme henkilöä pelastui palavasta talosta Ranualla

Kolme hen­ki­löä pe­las­tui pa­la­vas­ta talosta Ra­nual­la

13.04.2020 10:12 0
Rikkoutunut letku aiheutti kaasuvuodon Ranualla

Rik­kou­tu­nut letku ai­heut­ti kaa­su­vuo­don Ra­nual­la

02.04.2020 09:01 0
Lumi-Lapin alueella löytyy vielä tekemistä – korona-aikana kelkkailu on kohta ainoita virusvarmoja tapoja ulkoilla

Lu­mi-La­pin alueel­la löytyy vielä te­ke­mis­tä – ko­ro­na-ai­ka­na kelk­kai­lu on kohta ainoita vi­rus­var­mo­ja tapoja ul­koil­la

27.03.2020 19:00 0
Tilaajille
Moottorikelkkailija ajoi auton eteen tielle ja aiheutti törmäyksen – Kolme henkilöä loukkaantui

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja ajoi auton eteen tielle ja ai­heut­ti tör­mäyk­sen – Kolme hen­ki­löä louk­kaan­tui

22.03.2020 17:04 0
Savukoskella kotikouluissa videoidaan liikuntatuokioita – Rovaniemellä vanhempi kiristää kuria, ettei lapsi kuvittelisi olevansa lomalla

Sa­vu­kos­kel­la ko­ti­kou­luis­sa vi­deoi­daan lii­kun­ta­tuo­kioi­ta – Ro­va­nie­mel­lä van­hem­pi ki­ris­tää kuria, ettei lapsi ku­vit­te­li­si ole­van­sa lomalla

17.03.2020 20:40 0
Tilaajille

Ranuan seu­ra­kun­ta torjuu ta­lous­krii­siä – Toi­min­to­ja on vä­hen­net­tä­vä

17.03.2020 19:39 0
Ranuan urheilutalon remontti Hillamarkkinoihin mennessä – Kunnanvaltuusto myönsi 150 000 euron lainan Peuransarven vesikattoremontille

Ranuan ur­hei­lu­ta­lon re­mont­ti Hil­la­mark­ki­noi­hin men­nes­sä – Kun­nan­val­tuus­to myönsi 150 000 euron lainan Peu­ran­sar­ven ve­si­kat­to­re­mon­til­le

03.03.2020 19:37 0
Entinen sekatavarakauppa ja yhdyspankin konttori hyysää nyt matkailijoita uusien yrittäjien voimin

Entinen se­ka­ta­va­ra­kaup­pa ja yh­dys­pan­kin kont­to­ri hyysää nyt mat­kai­li­joi­ta uusien yrit­tä­jien voimin

26.02.2020 22:01 0

Ranuan jär­jes­tö­ti­loil­le mo­nen­lais­ta käyttöä

25.02.2020 19:27 0

Ranuan kun­ta­kon­ser­ni ra­ken­taa mil­joo­nil­la

25.02.2020 19:26 0
Ranuan eläinpuiston seitsemänvuotias villisikauros Vili on oikea silmäterä – kesällä ehdittiin säikähtää, että siihen olisi iskenyt rutto

Ranuan eläin­puis­ton seit­se­män­vuo­tias vil­li­si­ka­uros Vili on oikea sil­mä­te­rä – kesällä eh­dit­tiin säi­käh­tää, että siihen olisi iskenyt rutto

23.02.2020 18:00 0
”Nykyiset asunnot liian pieniä ja vanhoja” – Vuokrayksiöstä ja -kaksioista on pulaa monessa Lapin pienessä kunnassa, vanhat omakotitalot eivät houkuttele asukkaita

”Ny­kyi­set asunnot liian pieniä ja van­ho­ja” – Vuok­ra­yk­siös­tä ja -kak­siois­ta on pulaa monessa Lapin pie­nes­sä kun­nas­sa, vanhat oma­ko­ti­ta­lot eivät hou­kut­te­le asuk­kai­ta

31.01.2020 07:00 0

Ranuan piti perua ri­vi­ta­lon myy­mi­nen

28.01.2020 14:15 0
Ranuan eläinpuiston uusi johtaja aikoo lisätä syksyn revontulikauden markkinointia – "Puistolla on vahva brändi, jota ei tarvitse muuttaa"

Ranuan eläin­puis­ton uusi johtaja aikoo lisätä syksyn re­von­tu­li­kau­den mark­ki­noin­tia – "Puis­tol­la on vahva brändi, jota ei tar­vit­se muut­taa"

12.01.2020 14:42 0
Matkailun imu luo uskoa pieniin kuntiin – haasteena väestön ikääntyminen ja työvoiman rekrytointi

Mat­kai­lun imu luo uskoa pieniin kuntiin – haas­tee­na väestön ikään­ty­mi­nen ja työ­voi­man rek­ry­toin­ti

10.01.2020 06:30 0
Tilaajille
Ranualaisveljesten yrityksestä miehiä on lähtenyt kaivostöihin – robottikoneet ovat pian valmiina hakemaan puutavaran metsästä tien varteen

Ra­nua­lais­vel­jes­ten yri­tyk­ses­tä miehiä on läh­te­nyt kai­vos­töi­hin – ro­bot­ti­ko­neet ovat pian val­mii­na ha­ke­maan puu­ta­va­ran met­säs­tä tien varteen

02.01.2020 18:00 0
Ensin oli yksi hamsteri, nyt kymmenen koirasutta ja vauva – Näin itävaltalaispariskunta perusti kiistanalaisen matkailukohteen Ranuan Kuhan kylään

Ensin oli yksi hams­te­ri, nyt kym­me­nen koi­ra­sut­ta ja vauva – Näin itä­val­ta­lais­pa­ris­kun­ta perusti kiis­tan­alai­sen mat­kai­lu­koh­teen Ranuan Kuhan kylään

28.12.2019 07:00 0