Ranua
Viimeisin 24 tuntia
Entinen sekatavarakauppa ja yhdyspankin konttori hyysää nyt matkailijoita uusien yrittäjien voimin

Entinen se­ka­ta­va­ra­kaup­pa ja yh­dys­pan­kin kont­to­ri hyysää nyt mat­kai­li­joi­ta uusien yrit­tä­jien voimin

26.02.2020 22:01
Kuukausi

Ranuan jär­jes­tö­ti­loil­le mo­nen­lais­ta käyttöä

25.02.2020 19:27

Ranuan kun­ta­kon­ser­ni ra­ken­taa mil­joo­nil­la

25.02.2020 19:26
Ranuan eläinpuiston seitsemänvuotias villisikauros Vili on oikea silmäterä – kesällä ehdittiin säikähtää, että siihen olisi iskenyt rutto

Ranuan eläin­puis­ton seit­se­män­vuo­tias vil­li­si­ka­uros Vili on oikea sil­mä­te­rä – kesällä eh­dit­tiin säi­käh­tää, että siihen olisi iskenyt rutto

23.02.2020 18:00
”Nykyiset asunnot liian pieniä ja vanhoja” – Vuokrayksiöstä ja -kaksioista on pulaa monessa Lapin pienessä kunnassa, vanhat omakotitalot eivät houkuttele asukkaita

”Ny­kyi­set asunnot liian pieniä ja van­ho­ja” – Vuok­ra­yk­siös­tä ja -kak­siois­ta on pulaa monessa Lapin pie­nes­sä kun­nas­sa, vanhat oma­ko­ti­ta­lot eivät hou­kut­te­le asuk­kai­ta

31.01.2020 07:00

Ranuan piti perua ri­vi­ta­lon myy­mi­nen

28.01.2020 14:15
Vanhemmat
Ranuan eläinpuiston uusi johtaja aikoo lisätä syksyn revontulikauden markkinointia – "Puistolla on vahva brändi, jota ei tarvitse muuttaa"

Ranuan eläin­puis­ton uusi johtaja aikoo lisätä syksyn re­von­tu­li­kau­den mark­ki­noin­tia – "Puis­tol­la on vahva brändi, jota ei tar­vit­se muut­taa"

12.01.2020 14:42
Matkailun imu luo uskoa pieniin kuntiin – haasteena väestön ikääntyminen ja työvoiman rekrytointi

Mat­kai­lun imu luo uskoa pieniin kuntiin – haas­tee­na väestön ikään­ty­mi­nen ja työ­voi­man rek­ry­toin­ti

10.01.2020 06:30
Tilaajille
Ranualaisveljesten yrityksestä miehiä on lähtenyt kaivostöihin – robottikoneet ovat pian valmiina hakemaan puutavaran metsästä tien varteen

Ra­nua­lais­vel­jes­ten yri­tyk­ses­tä miehiä on läh­te­nyt kai­vos­töi­hin – ro­bot­ti­ko­neet ovat pian val­mii­na ha­ke­maan puu­ta­va­ran met­säs­tä tien varteen

02.01.2020 18:00
Ensin oli yksi hamsteri, nyt kymmenen koirasutta ja vauva – Näin itävaltalaispariskunta perusti kiistanalaisen matkailukohteen Ranuan Kuhan kylään

Ensin oli yksi hams­te­ri, nyt kym­me­nen koi­ra­sut­ta ja vauva – Näin itä­val­ta­lais­pa­ris­kun­ta perusti kiis­tan­alai­sen mat­kai­lu­koh­teen Ranuan Kuhan kylään

28.12.2019 07:00
Joulun alennusmyynnit ovat kaupan alan vankka perinne, vaikka alennuskampanjoita on koko ajan

Joulun alen­nus­myyn­nit ovat kaupan alan vankka pe­rin­ne, vaikka alen­nus­kam­pan­joi­ta on koko ajan

27.12.2019 16:38

Ranuan päi­vä­ko­dil­le ei tehdä uusia tiloja

16.12.2019 19:54
Kova tuuli sytytti Ranualla turveauman palamaan

Kova tuuli sytytti Ra­nual­la tur­ve­au­man pa­la­maan

11.12.2019 14:55
Useita poroja Etelä-Lapissa raadellut susi halutaan kumoon – kaatolupa voimassa Ranuan, Simon, Tervolan ja Rovaniemen alueella

Useita poroja Ete­lä-La­pis­sa raa­del­lut susi ha­lu­taan kumoon – kaa­to­lu­pa voi­mas­sa Ranuan, Simon, Ter­vo­lan ja Ro­va­nie­men alueel­la

10.12.2019 09:30

Ranuan kun­nan­hal­li­tus alentaa mo­ni­toi­mi­kes­kuk­sen hintaa

09.12.2019 21:47

Ra­nual­la hää­möt­tää uuden koulun to­teu­tus lea­sin­gil­la

05.12.2019 19:15
Posti-kohusta huolimatta pääministeri Rinne jatkoi maakuntamatkailua ja saapuu iltapäivällä Rovaniemelle – "Postiasiaakin sivuttiin", kertoo Ranuan työväenyhdistyksen puheenjohtaja

Pos­ti-ko­hus­ta huo­li­mat­ta pää­mi­nis­te­ri Rinne jatkoi maa­kun­ta­mat­kai­lua ja saapuu il­ta­päi­väl­lä Ro­va­nie­mel­le – "Pos­tia­siaa­kin si­vut­tiin", kertoo Ranuan työ­väen­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja

01.12.2019 13:32

Ranua sai mi­nis­te­riöl­tä 750 000 euron avus­tuk­sen lii­kun­ta­sa­lin ra­ken­ta­mi­seen

28.11.2019 17:20

On­ni-po­ro antoi kyytiä suur­lä­het­ti­läs Mu­ra­tal­le Ra­nual­la

12.11.2019 20:27

Pe­rus­tur­van menoja ni­pis­te­tään Ra­nual­la nel­jän­nes­mil­joo­na

30.10.2019 19:46