Päivien lyheneminen: Mi­nuut­ti mi­nuu­til­ta kohti kaa­mok­sen sineä –  katso ani­maa­tios­ta miten päivä lyhenee nyt Lapissa

Kolumni: Ennen ko­din­hoi­ta­jat rien­si­vät hätiin, kun perhe joutui pulaan – nyt apua saa vain jos osaa vaatia

Palkinnot: Lapin Kansa on vuoden Mes­tis-me­dia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rakentaminen
Kuukausi
Uusille hävittäjille rakennetaan jo tiloja Rovaniemellä – hintalappu noin 150 miljoonaa euroa

Uusille hä­vit­tä­jil­le ra­ken­ne­taan jo tiloja Ro­va­nie­mel­lä – hin­ta­lap­pu noin 150 mil­joo­naa euroa

20.09.2023 09:39 2
Tilaajille
Kemin poliisiasema menee sisäilmaa parantavaan tiivistysremonttiin – osa palveluista siirtyy väliaikaisesti Tornion poliisiasemalle

Kemin po­lii­si­ase­ma menee si­sä­il­maa pa­ran­ta­vaan tii­vis­tys­re­mont­tiin – osa pal­ve­luis­ta siirtyy vä­li­ai­kai­ses­ti Tornion po­lii­si­ase­mal­le

18.09.2023 16:25 5
Tilaajille
Lappilaisilla yrityksillä on yllättävän positiiviset näkymät – vain rakentamisalalla näyttää synkältä tuoreen pk-yritysbarometrin mukaan

Lap­pi­lai­sil­la yri­tyk­sil­lä on yl­lät­tä­vän po­si­tii­vi­set näkymät – vain ra­ken­ta­mis­alal­la näyttää syn­käl­tä tuoreen pk-yri­tys­ba­ro­met­rin mukaan

14.09.2023 16:48
Tilaajille
Vaaranlammen monitoimitalon rakennustyöt alkavat Rovaniemellä – käyttöönotto tavoitteena viimeistään elokuussa 2025

Vaa­ran­lam­men mo­ni­toi­mi­ta­lon ra­ken­nus­työt alkavat Ro­va­nie­mel­lä – käyt­töön­ot­to ta­voit­tee­na vii­meis­tään elo­kuus­sa 2025

14.09.2023 15:52 4
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin tilajaosto hyväksyi Napsun monitoimitalon toteuttamisen

Ro­va­nie­men kau­pun­gin ti­la­jaos­to hy­väk­syi Napsun mo­ni­toi­mi­ta­lon to­teut­ta­mi­sen

13.09.2023 18:24
Tilaajille
Rovaniemeläinen Krista Suorsa päätti miehensä kanssa tilata talopaketin epävarmoista ajoista huolimatta –  "Luottavaisin mielin olemme"

Ro­va­nie­me­läi­nen Krista Suorsa päätti mie­hen­sä kanssa tilata ta­lo­pa­ke­tin epä­var­mois­ta ajoista huo­li­mat­ta –  "Luot­ta­vai­sin mielin olemme"

13.09.2023 08:12 3
Tilaajille
Siklatilat Oy hakeutuu konkurssiin – Sikla-konserniin kuuluvan yhtiön vaikeudet liittyvät materiaalikustannuksiin ja "ajoituksellisesti epäonnistuneeseen tehdasinvestointiin"

Sik­la­ti­lat Oy ha­keu­tuu kon­kurs­siin – Sik­la-kon­ser­niin kuu­lu­van yhtiön vai­keu­det liit­ty­vät ma­te­riaa­li­kus­tan­nuk­siin ja "a­joi­tuk­sel­li­ses­ti epä­on­nis­tu­nee­seen teh­da­sin­ves­toin­tiin"

05.09.2023 12:47
Tilaajille
Jäävätkö Jukkatalon asiakkaat konkurssin vuoksi ilman talojaan? Nämä asiat kannattaa muistaa talopakettia valitessa

Jää­vät­kö Juk­ka­ta­lon asiak­kaat kon­kurs­sin vuoksi ilman ta­lo­jaan? Nämä asiat kan­nat­taa muistaa ta­lo­pa­ket­tia va­li­tes­sa

30.08.2023 22:16
Tilaajille
Simon Kuuttien uudelleen virinnyt partiotoiminta saa hienot puitteet Simojokivarresta kosken äärestä – uusi kämppä valmistuu talkoilla viiimeistään vuonna 2025

Simon Kuut­tien uu­del­leen vi­rin­nyt par­tio­toi­min­ta saa hienot puit­teet Si­mo­jo­ki­var­res­ta kosken äärestä – uusi kämppä val­mis­tuu tal­koil­la viii­meis­tään vuonna 2025

28.08.2023 07:51 1
Tilaajille
Vanhemmat
Arinan tornihotellin kaavaluonnos tulee julkisesti nähtäville Rovaniemellä – Miikka Keränen esitti asian palauttamista valmisteluun

Arinan tor­ni­ho­tel­lin kaa­va­luon­nos tulee jul­ki­ses­ti näh­tä­vil­le Ro­va­nie­mel­lä – Miikka Keränen esitti asian pa­laut­ta­mis­ta val­mis­te­luun

14.08.2023 19:20 19
Tilaajille
Palkisentien kaavamuutos palautuu uudelleen valmisteluun Rovaniemellä – kerrostalojen soveltuvuus alueelle tutkitaan

Pal­ki­sen­tien kaa­va­muu­tos pa­lau­tuu uu­del­leen val­mis­te­luun Ro­va­nie­mel­lä – ker­ros­ta­lo­jen so­vel­tu­vuus alueel­le tut­ki­taan

14.08.2023 19:02 3
Tilaajille
Koillismaan Osuuskaupan myymälähanke Pyhätunturilla lykkääntyy – rakennusluvasta valitettu hallinto-oikeuteen

Koil­lis­maan Osuus­kau­pan myy­mä­lä­han­ke Py­hä­tun­tu­ril­la lyk­kään­tyy – ra­ken­nus­lu­vas­ta va­li­tet­tu hal­lin­to-oi­keu­teen

07.08.2023 17:29 9
Tilaajille
Napsun monitoimitalo sai rakennusluvan – rakentaminen käynnistyi maanrakennustöillä

Napsun mo­ni­toi­mi­ta­lo sai ra­ken­nus­lu­van – ra­ken­ta­mi­nen käyn­nis­tyi maan­ra­ken­nus­töil­lä

07.07.2023 13:34 1
Tilaajille
Polyuretaani on tehokas lämmöneriste, minkä asennusnopeus yllättää kokeneenkin rakentajan – ”Uretaani soveltuu lähes kaikkiin eristyskohteisiin, niin mökin saunaan kuin teollisuustiloihin"
Mainos Kaamos Uretaani

Po­ly­ure­taa­ni on tehokas läm­mö­ne­ris­te, minkä asen­nus­no­peus yl­lät­tää ko­ke­neen­kin ra­ken­ta­jan – ”U­re­taa­ni so­vel­tuu lähes kaik­kiin eris­tys­koh­tei­siin, niin mökin saunaan kuin teol­li­suus­ti­loi­hin"

19.06.2023 06:00
Vaaranlammen monitoimitalon julkisivu rakennetaan hirrestä – hankkeen hinnaksi 22,3 miljoonaa euroa

Vaa­ran­lam­men mo­ni­toi­mi­ta­lon jul­ki­si­vu ra­ken­ne­taan hir­res­tä – hank­keen hin­nak­si 22,3 mil­joo­naa euroa

19.04.2023 18:17 9
Tilaajille
Kemin monitoimihallin työmaalla maa kääntyy jo – paikalliset urakoitsijat tekevät uudisrakennuksen tontilla valmistelevia töitä

Kemin mo­ni­toi­mi­hal­lin työ­maal­la maa kääntyy jo – pai­kal­li­set ura­koit­si­jat tekevät uu­dis­ra­ken­nuk­sen ton­til­la val­mis­te­le­via töitä

21.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Monitoimitalon uudisrakennuksen suunnittelu alkoi Nivavaaran ja Napapiirin koulun alueella – purku- ja maatyöt tarkoitus aloittaa kesällä

Mo­ni­toi­mi­ta­lon uu­dis­ra­ken­nuk­sen suun­nit­te­lu alkoi Ni­va­vaa­ran ja Na­pa­pii­rin koulun alueel­la – purku- ja maatyöt tar­koi­tus aloit­taa kesällä

01.02.2023 10:19
Tilaajille
Keltaisen talon purkaminen pysähdyksissä Pelkosenniemellä – "Purkubetonia koskeva valitus on käsittelyssä ja työmaa seisoo niin kauan, että asia saadaan selväksi"

Kel­tai­sen talon pur­ka­mi­nen py­säh­dyk­sis­sä Pel­ko­sen­nie­mel­lä – "Pur­ku­be­to­nia koskeva valitus on kä­sit­te­lys­sä ja työmaa seisoo niin kauan, että asia saadaan sel­väk­si"

27.01.2023 20:00 2
Tilaajille
Keminmaa laajentaa Lautiosaaren päiväkotia – 115 kerrosneliön lisäosa on tarkoitus toteuttaa tänä vuonna

Ke­min­maa laa­jen­taa Lau­tio­saa­ren päi­vä­ko­tia – 115 ker­ros­ne­liön lisäosa on tar­koi­tus to­teut­taa tänä vuonna

24.01.2023 05:00
Tilaajille
Würth haluaa rakentaa uuden noutomyymälän Rovaniemelle

Würth haluaa ra­ken­taa uuden nou­to­myy­mä­län Ro­va­nie­mel­le

20.01.2023 12:14
Tilaajille