Rakentaminen
Viimeisin 4 tuntia
Mielipide Matti Niemelä

Mo­ni­toi­mi­hal­li Me­ri-Lap­piin

11:41
Vanhemmat
Luksushotellin rakentaminen siirtyy: Naapuri valitti Rovaniemen kaupunginhallituksen City-hotelli-päätöksestä

Luk­sus­ho­tel­lin ra­ken­ta­mi­nen siir­tyy: Naapuri valitti Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen Ci­ty-ho­tel­li-pää­tök­ses­tä

16.01.2020 10:20
Koko Inari nousee vuodenvaihteessa 20 senttiä korkeammalle

Koko Inari nousee vuo­den­vaih­tees­sa 20 senttiä kor­keam­mal­le

25.12.2019 17:38
Tilaajille
Kirkkolammen puisto ja Ruokasenkadun puisto kunnostetaan ensi kesänä Rovaniemellä

Kirk­ko­lam­men puisto ja Ruo­ka­sen­ka­dun puisto kun­nos­te­taan ensi kesänä Ro­va­nie­mel­lä

16.12.2019 22:01
Lapissa on vasta yksi puukerrostalo, tavoitteena kymmenen – "Suomessa puurakentaminen on peruskoulutasoa"

Lapissa on vasta yksi puu­ker­ros­ta­lo, ta­voit­tee­na kym­me­nen – "Suo­mes­sa puu­ra­ken­ta­mi­nen on pe­rus­kou­lu­ta­soa"

13.12.2019 20:30
Keminmaa säilyttää kunnanviraston valtuustosiiven–kaikki talon osat peruskorjataan

Ke­min­maa säi­lyt­tää kun­nan­vi­ras­ton val­tuus­to­sii­ven–­kaik­ki talon osat pe­rus­kor­ja­taan

13.12.2019 17:08
KL: Pertti Yliniemen Pallas Rakennuksen talousvaikeudet jatkuvat edelleen – aliurakoitsijat ovat reagoineet maksuviiveisiin

KL: Pertti Yli­nie­men Pallas Ra­ken­nuk­sen ta­lous­vai­keu­det jat­ku­vat edel­leen – ali­ura­koit­si­jat ovat rea­goi­neet mak­su­vii­vei­siin

29.11.2019 10:52
Väljää ja massiivista vai tiivistä ja siroa? – Sairaalanniemen kerrostalosuunnitelmissa on nyt kaksi ideaa samoille neliöille

Väljää ja mas­sii­vis­ta vai tii­vis­tä ja siroa? – Sai­raa­lan­nie­men ker­ros­ta­lo­suun­ni­tel­mis­sa on nyt kaksi ideaa sa­moil­le ne­liöil­le

28.11.2019 18:30
Tilaajille
Tornion Hellälän uudelle asuinalueelle on tavoitteena tehdä yli sata asuntoa

Tornion Hel­lä­län uudelle asuin­alueel­le on ta­voit­tee­na tehdä yli sata asuntoa

26.11.2019 16:18
Dubaissa rajana ei ole enää taivas vaan avaruus – se lähettää aluksen Marsiin 50-vuotisjuhlansa kunniaksi

Du­bais­sa rajana ei ole enää taivas vaan avaruus – se lä­het­tää aluksen Marsiin 50-vuo­tis­juh­lan­sa kun­niak­si

23.11.2019 08:00
Vuosikymmeniä esillä ollut krematorion rakentaminen etenee Rovaniemellä, kilpailutus toi viivästyksen

Vuo­si­kym­me­niä esillä ollut kre­ma­to­rion ra­ken­ta­mi­nen etenee Ro­va­nie­mel­lä, kil­pai­lu­tus toi vii­väs­tyk­sen

18.11.2019 18:00
Kiistelty silta toisi keskustaan lisää tilaa kerrostaloille Rovaniemellä – Ruokasenkadun silta on osa laajempaa hanketta

Kiis­tel­ty silta toisi kes­kus­taan lisää tilaa ker­ros­ta­loil­le Ro­va­nie­mel­lä – Ruo­ka­sen­ka­dun silta on osa laa­jem­paa han­ket­ta

29.10.2019 07:30
Vielä viime talvena Kemiin puuelementtitehdasta suunnitellut Rakennusvarma asetettiin konkurssiin

Vielä viime talvena Kemiin puu­ele­ment­ti­teh­das­ta suun­ni­tel­lut Ra­ken­nus­var­ma ase­tet­tiin kon­kurs­siin

28.10.2019 14:27
Tornion vuoden nuori yrittäjä pyörittää isoa rakentamisbisnestä→toimitiloja nousee pitkin Suomea ja Ruotsiinkin

Tornion vuoden nuori yrit­tä­jä pyö­rit­tää isoa ra­ken­ta­mis­bis­nes­tä→­toi­mi­ti­lo­ja nousee pitkin Suomea ja Ruot­siin­kin

25.10.2019 19:00

So­siaa­li­toi­mi saa Ra­nual­la uusia tiloja

24.10.2019 05:30
Rajakiiri valmistautuu tuulimittauksilla sadan miljoonan euron tuulipuiston rakentamiseen Simoon

Ra­ja­kii­ri val­mis­tau­tuu tuu­li­mit­tauk­sil­la sadan mil­joo­nan euron tuu­li­puis­ton ra­ken­ta­mi­seen Simoon

21.10.2019 11:51
Jo yksi torni muuttaa Rovaniemen luonteen – kaupunki ei ole enää entisensä

Jo yksi torni muuttaa Ro­va­nie­men luon­teen – kau­pun­ki ei ole enää en­ti­sen­sä

20.10.2019 18:30
Tilaajille
Rovaniemen Pirkkakadulle nousee 5-kerroksinen kerrostalo – taloyhtiö kieltää asuntojen vuokraamisen Airbnb-toimintaan

Ro­va­nie­men Pirk­ka­ka­dul­le nousee 5-ker­rok­si­nen ker­ros­ta­lo – ta­lo­yh­tiö kieltää asun­to­jen vuok­raa­mi­sen Airbnb-toi­min­taan

18.10.2019 12:31
Ennuste: Asuntorakentaminen hiljenee koko maassa – Rovaniemelläkin uusien asuntojen määrä on laskenut huippuvuosista

En­nus­te: Asun­to­ra­ken­ta­mi­nen hil­je­nee koko maassa – Ro­va­nie­mel­lä­kin uusien asun­to­jen määrä on las­ke­nut huip­pu­vuo­sis­ta

18.10.2019 07:30
Isoja päiväkoteja tulee pienten tilalle – Rovaniemen uudessa jättipäiväkodissa on tilaa jopa 200 lapselle

Isoja päi­vä­ko­te­ja tulee pienten tilalle – Ro­va­nie­men uudessa jät­ti­päi­vä­ko­dis­sa on tilaa jopa 200 lap­sel­le

16.10.2019 18:30