Rakentaminen
Viimeisin tunti
Uuden kevyen liikenteen väylän rakentaminen alkaa Rovaniemellä Vitikanpäässä, lisäksi uusitaan myös vesi- ja viemärijohtoverkostoa – hankkeen urakkahinta 3,5 miljoonaa euroa

Uuden kevyen lii­ken­teen väylän ra­ken­ta­mi­nen alkaa Ro­va­nie­mel­lä Vi­ti­kan­pääs­sä, lisäksi uu­si­taan myös vesi- ja vie­mä­ri­joh­to­ver­kos­toa – hank­keen urak­ka­hin­ta 3,5 mil­joo­naa euroa

11:56
Viimeisin 24 tuntia
Metsä Fibre aloittaa Kemin biotuotetehtaan valmistelutöiden toisen vaiheen purkamalla lisää rakennuksia

Metsä Fibre aloit­taa Kemin bio­tuo­te­teh­taan val­mis­te­lu­töi­den toisen vaiheen pur­ka­mal­la lisää ra­ken­nuk­sia

01.04.2020 14:12
Kuukausi
Nanguniemen kaava Inarissa on laskettu  35 miljoonan euron investoinnin mukaan – Jasper Pääkkönen ja sijoitusyhtiö suunnittelevat alueelle lomakeskusta

Nan­gu­nie­men kaava Ina­ris­sa on las­ket­tu 35 mil­joo­nan euron in­ves­toin­nin mukaan – Jasper Pääk­kö­nen ja si­joi­tus­yh­tiö suun­nit­te­le­vat alueel­le lo­ma­kes­kus­ta

26.03.2020 11:46
Lehto Group päätti yt-neuvottelut ja aloittaa heti uudet – yhtiö varautuu työtilanteen muutoksiin ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mian takia

Lehto Group päätti yt-neu­vot­te­lut ja aloit­taa heti uudet – yhtiö va­rau­tuu työ­ti­lan­teen muu­tok­siin ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mian takia

25.03.2020 11:25
Rovaniemi myönsi jatkoaikaa ravintola Sampon tyhjillään olevan tontin rakentamiseen

Ro­va­nie­mi myönsi jat­ko­ai­kaa ra­vin­to­la Sampon tyh­jil­lään olevan tontin ra­ken­ta­mi­seen

18.03.2020 10:05
Kemin Pajarinrannan päiväkodin pystytys alkanee syksyllä – kaupunki kilpailuttaa urakkaa nyt toista kertaa

Kemin Pa­ja­rin­ran­nan päi­vä­ko­din pys­ty­tys alkanee syk­syl­lä – kau­pun­ki kil­pai­lut­taa urakkaa nyt toista kertaa

13.03.2020 06:30
Vanhemmat
Kommentti: Tallinkilla rohkeita liikkeitä aikaisemminkin – laajeneminen suurhallin rakentajaksi ei odottamatonta
Kolumni Kirsi Turkki

Kom­ment­ti: Tal­lin­kil­la roh­kei­ta liik­kei­tä ai­kai­sem­min­kin – laa­je­ne­mi­nen suur­hal­lin ra­ken­ta­jak­si ei odot­ta­ma­ton­ta

26.02.2020 21:23
Tallinnaan nousee iso kokous- ja konserttikeskus – laivayhtiö Tallink mukana suurprojektissa

Tal­lin­naan nousee iso kokous- ja kon­sert­ti­kes­kus – lai­va­yh­tiö Tallink mukana suur­pro­jek­tis­sa

26.02.2020 21:22
Lapin keskussairaalan laajennushanke sai rakennusluvan – hanke on euromääräisesti yksi Rovaniemen historian suurimmista

Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus­han­ke sai ra­ken­nus­lu­van – hanke on eu­ro­mää­räi­ses­ti yksi Ro­va­nie­men his­to­rian suu­rim­mis­ta

26.02.2020 19:44
Mehiläinen Oy saa rakentaa lääkärikeskuksen Lampelan alueelle Rovaniemellä

Me­hi­läi­nen Oy saa ra­ken­taa lää­kä­ri­kes­kuk­sen Lam­pe­lan alueel­le Ro­va­nie­mel­lä

26.02.2020 19:31
Vanha Osuuskaupan talo muuttui hotelliksi Rovaniemellä – kaupunki palkitsee kiinalaisomistajan kunniakirjalla

Vanha Osuus­kau­pan talo muuttui ho­tel­lik­si Ro­va­nie­mel­lä – kau­pun­ki pal­kit­see kii­na­lais­omis­ta­jan kun­nia­kir­jal­la

26.02.2020 19:23

Ranuan kun­ta­kon­ser­ni ra­ken­taa mil­joo­nil­la

25.02.2020 19:26
Ivalon koulukeskus viivästyy vuodella, koulunkäynti jatkuu evakossa

Ivalon kou­lu­kes­kus vii­väs­tyy vuo­del­la, kou­lun­käyn­ti jatkuu eva­kos­sa

25.02.2020 17:19
Tilaajille
Inarissa, Kittilässä ja Sodankylässä on pulaa vakituisista vuokra-asunnoista – pelkkä asuntojono ei kerro kaikkea kysynnästä

Ina­ris­sa, Kit­ti­läs­sä ja So­dan­ky­läs­sä on pulaa va­ki­tui­sis­ta vuok­ra-asun­nois­ta – pelkkä asun­to­jo­no ei kerro kaikkea ky­syn­näs­tä

20.02.2020 11:39
Lehto Group aloittaa yt-neuvottelut – rakennusyhtiön koko vuoden tulos reilusti tappiolla

Lehto Group aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – ra­ken­nus­yh­tiön koko vuoden tulos rei­lus­ti tap­piol­la

20.02.2020 09:53
Sokkeli märkänä, maa jäässä ja katto lujilla: Vetinen talvi on myrkkyä vanhojen ja uusien talojen rakenteille, sanoo neuvontainsinööri – "Työmaiden kosteussuojausta on valvottava"

Sokkeli mär­kä­nä, maa jäässä ja katto lu­jil­la: Vetinen talvi on myrkkyä van­ho­jen ja uusien talojen ra­ken­teil­le, sanoo neu­von­ta­in­si­nöö­ri – "Työ­mai­den kos­teus­suo­jaus­ta on val­vot­ta­va"

17.02.2020 15:47
Runsaat lumisateet koettelevat rakennuksia Inarissa: lumikuorma romahdutti osan teollisuushallin kattoa – viikkoa aiemmin lyhistyi varastohalli

Runsaat lu­mi­sa­teet koet­te­le­vat ra­ken­nuk­sia Ina­ris­sa: lu­mi­kuor­ma ro­mah­dut­ti osan teol­li­suus­hal­lin kattoa – viikkoa aiemmin ly­his­tyi va­ras­to­hal­li

13.02.2020 11:46
Terveistä monitoimikouluista tulee Utsjoelle vetovoiman vetureita

Ter­veis­tä mo­ni­toi­mi­kou­luis­ta tulee Uts­joel­le ve­to­voi­man ve­tu­rei­ta

12.02.2020 19:33
Yksityiset lääkäripalvelut laajenevat Rovaniemellä – terveysjätti Mehiläinen rakentaa sairaalan  Minimanin viereen

Yk­si­tyi­set lää­kä­ri­pal­ve­lut laa­je­ne­vat Ro­va­nie­mel­lä – ter­veys­jät­ti Me­hi­läi­nen ra­ken­taa sai­raa­lan Mi­ni­ma­nin viereen

07.02.2020 13:00
Lampelaan nousee liiketaloja, mutta viihtyisäksi asuinalueeksi sillä on vielä matkaa – "Tulevan vuosikymmenen aikana alue rakentuu täysin uusiksi"

Lam­pe­laan nousee lii­ke­ta­lo­ja, mutta viih­tyi­säk­si asuin­alueek­si sillä on vielä matkaa – "Tu­le­van vuo­si­kym­me­nen aikana alue ra­ken­tuu täysin uu­sik­si"

06.02.2020 18:30