Rakentaminen
Viimeisin 4 tuntia
Poronsarvi, ruutu vai hämähäkinverkko? – Miten rakennetusta Rovaniemestä saisi jälleen kiehtovan?
Kolumni Risto Ukkonen

Po­ron­sar­vi, ruutu vai hä­mä­hä­kin­verk­ko? – Miten ra­ken­ne­tus­ta Ro­va­nie­mes­tä saisi jälleen kieh­to­van?

15:00 0
Kuukausi
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Sii­vo­taan ros­ki­tus­ta­pam­me

02.07.2020 05:00 0
Tilaajille
"Elpyminen luo tulevaisuuden uskoa kriisin keskellä" – Rovaniemellä rakennetaan omakotitaloja enemmän kuin viimeiseen viiteen vuoteen

"El­py­mi­nen luo tu­le­vai­suu­den uskoa kriisin kes­kel­lä" – Ro­va­nie­mel­lä ra­ken­ne­taan oma­ko­ti­ta­lo­ja enemmän kuin vii­mei­seen viiteen vuoteen

30.06.2020 09:02 1
Tilaajille
Opiskelija kaipaa yksityisyyttä, soluihin on vaikea löytää asukkaita – DAS muuttaa vanhoja soluasuntoja yksiöiksi peruskorjauksien yhteydessä kymmenellä miljoonalla

Opis­ke­li­ja kaipaa yk­si­tyi­syyt­tä, so­lui­hin on vaikea löytää asuk­kai­ta – DAS muuttaa vanhoja so­lu­asun­to­ja yk­siöik­si pe­rus­kor­jauk­sien yh­tey­des­sä kym­me­nel­lä mil­joo­nal­la

29.06.2020 18:30 0
Tilaajille
Uudet asunnot ovat tuottoisaa vuokrabisnestä kasvukeskuksissa – "Kun taloja on lähdetty rakentamaan asunto-osakeyhtiöiksi, yllättäen väliin onkin tullut sijoitusyhtiö"

Uudet asunnot ovat tuot­toi­saa vuok­ra­bis­nes­tä kas­vu­kes­kuk­sis­sa – "Kun taloja on läh­det­ty ra­ken­ta­maan asun­to-osa­keyh­tiöik­si, yl­lät­täen väliin onkin tullut si­joi­tu­syh­tiö"

27.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Eevin leikkimökki on rakennettu kokonaan hukkapuusta ja kierrätystavaroista – ovi saatiin puretusta saunasta ja sohvakin nikkaroitiin vanhasta kirjahyllystä

Eevin leik­ki­mök­ki on ra­ken­net­tu ko­ko­naan huk­ka­puus­ta ja kier­rä­tys­ta­va­rois­ta – ovi saatiin pu­re­tus­ta sau­nas­ta ja soh­va­kin nik­ka­roi­tiin van­has­ta kir­ja­hyl­lys­tä

24.06.2020 10:53 0

Levin West Pointin py­sä­köin­ti­alue ra­ken­ne­taan 138 000 eurolla

23.06.2020 10:47 0
Tilaajille
Ylitornion päättäjillä halua luopua yhteistyöstä Rovaniemen rakennusvalvonnan kanssa

Yli­tor­nion päät­tä­jil­lä halua luopua yh­teis­työs­tä Ro­va­nie­men ra­ken­nus­val­von­nan kanssa

17.06.2020 22:23 1
Tilaajille
Rovaniemellä valmistuu vuoden sisään jo toinen jättipäiväkoti – eri puolille kaupunkia on tulossa useita uusia päiväkoteja

Ro­va­nie­mel­lä val­mis­tuu vuoden sisään jo toinen jät­ti­päi­vä­ko­ti – eri puo­lil­le kau­pun­kia on tulossa useita uusia päi­vä­ko­te­ja

15.06.2020 06:30 1
Tilaajille
Saariselälle rakennetaan valkoisia kuutiohuviloita – Mallimökit jo harjakorkeudessa

Saa­ri­se­läl­le ra­ken­ne­taan val­koi­sia kuu­tio­hu­vi­loi­ta – Mal­li­mö­kit jo har­ja­kor­keu­des­sa

14.06.2020 15:05 5
Tilaajille
Maamme oli hetken maailman suurin puutalojen viejä – Suomeen jäi alle 10 prosenttia tyyppitaloista, joilla hankittiin tonneittain kahvia, kankaita ja kivihiiltä

Maamme oli hetken maail­man suurin puu­ta­lo­jen viejä – Suomeen jäi alle 10 pro­sent­tia tyyp­pi­ta­lois­ta, joilla han­kit­tiin ton­neit­tain kahvia, kan­kai­ta ja ki­vi­hiil­tä

13.06.2020 08:00 0
Tilaajille
Rovaniemen uimahallikysymys pysyy vielä pitkään pinnalla
Kolumni Mikko Kinisjärvi

Ro­va­nie­men ui­ma­hal­li­ky­sy­mys pysyy vielä pitkään pin­nal­la

13.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Ivaloon nousee 25 miljoonan euron koulukeskus – rakentaminen tehdään elinkaarihankkeena, valmista pitäisi olla kahden vuoden kuluttua

Ivaloon nousee 25 mil­joo­nan euron kou­lu­kes­kus – ra­ken­ta­mi­nen tehdään elin­kaa­ri­hank­kee­na, val­mis­ta pitäisi olla kahden vuoden ku­lut­tua

11.06.2020 14:26 0
Tilaajille
Rovaniemen Ylikylän monitoimitalon hintaan 2,6 miljoonaa lisää – talouspäällikön mukaan yleinen kustannustaso on noussut

Ro­va­nie­men Yli­ky­län mo­ni­toi­mi­ta­lon hintaan 2,6 mil­joo­naa lisää – ta­lous­pääl­li­kön mukaan yleinen kus­tan­nus­ta­so on noussut

11.06.2020 11:28 0
Tilaajille
Vanhemmat
Rakentamisen alamäki tuplaantuu – alalta jää työttömäksi pahimmillaan 20 000 työntekijää

Ra­ken­ta­mi­sen alamäki tup­laan­tuu – alalta jää työt­tö­mäk­si pa­him­mil­laan 20 000 työn­te­ki­jää

28.05.2020 11:00 0
Sijoittajat kaikkosivat: Koronavirus laski uusien kerrostaloasuntojen kauppaa roimasti

Si­joit­ta­jat kaik­ko­si­vat: Ko­ro­na­vi­rus laski uusien ker­ros­ta­lo­asun­to­jen kauppaa roi­mas­ti

24.05.2020 15:01 2
Tilaajille
Leirintäalue ja uimaranta pysyvät Koskipuistossa, vaikka kaavaa muutetaan

Lei­rin­tä­alue ja ui­ma­ran­ta pysyvät Kos­ki­puis­tos­sa, vaikka kaavaa muu­te­taan

18.05.2020 18:01 2
Tilaajille
Miljonääri Lesosen 15 miljoonan euron luksuskorpihotelli olisi tervetullut Inariin

Mil­jo­nää­ri Lesosen 15 mil­joo­nan euron luk­sus­kor­pi­ho­tel­li olisi ter­ve­tul­lut Inariin

23.04.2020 21:14 1
Tilaajille
Inarin vuokramarkkinoilta Ivalosta katoaa neljän rivitalon verran tarjontaa

Inarin vuok­ra­mark­ki­noil­ta Iva­los­ta katoaa neljän ri­vi­ta­lon verran tar­jon­taa

16.04.2020 20:32 0
Tilaajille
Joulumuorille nousi miljoonan hirsilinna – Rovaniemen Pajakylän tuorein rakennusinvestointi vastaa asiakkaiden kysyntään

Jou­lu­muo­ril­le nousi mil­joo­nan hir­si­lin­na – Ro­va­nie­men Pa­ja­ky­län tuorein ra­ken­nus­in­ves­toin­ti vastaa asiak­kai­den ky­syn­tään

23.11.2019 06:30 0
Tilaajille