rakentaminen
Lapissa kaupan alalla on vaikeaa, mutta muilla aloilla menee paremmin – yhä useampi lappilaisyritys harkitsee sopeutustoimia

Lapissa kaupan alalla on vai­keaa, mutta muilla aloilla menee pa­rem­min – yhä useampi lap­pi­lais­yri­tys har­kit­see so­peu­tus­toi­mia

11.02.2020 09:30
Vaaranlammen koulun rakentaminen etenee Rovaniemellä – lautakunta ei ota vielä kantaa sijoituspaikkaan

Vaa­ran­lam­men koulun ra­ken­ta­mi­nen etenee Ro­va­nie­mel­lä – lau­ta­kun­ta ei ota vielä kantaa si­joi­tus­paik­kaan

12.12.2019 14:48
Rovaniemen kaupungintalon korjaus alkuun maaliskuussa –Suunnitelmat valmistuivat, päätökset edessä

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lon korjaus alkuun maa­lis­kuus­sa –Suun­ni­tel­mat val­mis­tui­vat, pää­tök­set edessä

11.12.2019 13:07

Ranua sai mi­nis­te­riöl­tä 750 000 euron avus­tuk­sen lii­kun­ta­sa­lin ra­ken­ta­mi­seen

28.11.2019 17:20
Pääkirjoitus: Rovaniemi keskeytti Kielan uuden osan rakentamista koskevan kilpailutuksen. Aikalisä on paikallaan.
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ro­va­nie­mi kes­keyt­ti Kielan uuden osan ra­ken­ta­mis­ta kos­ke­van kil­pai­lu­tuk­sen. Ai­ka­li­sä on pai­kal­laan.

28.11.2019 15:16
Takana Fenixin lyhyt lento – Kiela-korttelin kaavoitus oli päätöksenteossa poikkeuksellisen vaikea prosessi, kilpailutuksen puute nousi jo alussa esille

Takana Fenixin lyhyt lento – Kie­la-kort­te­lin kaa­voi­tus oli pää­tök­sen­teos­sa poik­keuk­sel­li­sen vaikea pro­ses­si, kil­pai­lu­tuk­sen puute nousi jo alussa esille

27.11.2019 18:39
Ei paineta enää jarrua - Rovaniemi kaipaa kipeästi investointeja
Pääkirjoitus

Ei paineta enää jarrua - Ro­va­nie­mi kaipaa ki­peäs­ti in­ves­toin­te­ja

18.11.2019 06:00
Jäämeren radalla yhä vahva kannatus Lapissa - vain yksi poliitikko vastusti Lapin liitossa

Jää­me­ren radalla yhä vahva kan­na­tus Lapissa - vain yksi po­lii­tik­ko vas­tus­ti Lapin lii­tos­sa

04.11.2019 16:21
60 vuotta täyttävä arkkitehti Sampo Valjus ihmettelee korkean rakentamisen nostattamia tunnekuohuja – "Tornitalot ovat tarvekaluja, eivät symboleja"

60 vuotta täyt­tä­vä ark­ki­teh­ti Sampo Valjus ih­met­te­lee korkean ra­ken­ta­mi­sen nos­tat­ta­mia tun­ne­kuo­hu­ja – "Tor­ni­ta­lot ovat tar­ve­ka­lu­ja, eivät sym­bo­le­ja"

03.10.2019 18:06
Jätteen pitäisi hypätä metri ylös

Jätteen pitäisi hypätä metri ylös

06.09.2019 17:02
Pois alta puut ja kävyt

Pois alta puut ja kävyt

02.05.2019 14:36