Rajoitusten purku
Viimeisin 4 tuntia
Pääkirjoitus: On aika karistaa kotikaranteenin pölyt ulkoiluvaatteista
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: On aika ka­ris­taa ko­ti­ka­ran­tee­nin pölyt ul­koi­lu­vaat­teis­ta

20:26 0
Viimeisin 12 tuntia
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Alueel­li­set ra­joi­tuk­set käyt­töön

15:26 0
Viimeisin 24 tuntia
Oireettomat kunnat toivovat paikallisia helpotuksia koronarajoituksiin – Johtajaylilääkäri: "Alueellisten toimien suurin ongelma on, etteivät ihmiset pysy vain yhdellä alueella"

Oi­reet­to­mat kunnat toi­vo­vat pai­kal­li­sia hel­po­tuk­sia ko­ro­na­ra­joi­tuk­siin – Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: "A­lueel­lis­ten toimien suurin ongelma on, ett­ei­vät ihmiset pysy vain yhdellä alueel­la"

06:30 0
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Lukijalta: Korona muuttaa matkailua
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Korona muuttaa mat­kai­lua

19.05.2020 15:56 1

Sa­von­lin­na perui suo­si­tuk­sen Län­si-Poh­jas­sa mat­kus­ta­nei­den kou­lu­lais­ten kotiin jää­mi­ses­tä

14.05.2020 11:39 0
Itä-Savo: Savonlinna ei halua kouluihin lapsia, jotka ovat käyneet Meri-Lapissa

Itä-Sa­vo: Sa­von­lin­na ei halua kou­lui­hin lapsia, jotka ovat käyneet Me­ri-La­pis­sa

13.05.2020 16:43 0
IL: Norja avaa rajojaan, Suomestakin pääsee maahan jos siellä on perheenjäseniä tai kiinteistöjä

IL: Norja avaa ra­jo­jaan, Suo­mes­ta­kin pääsee maahan jos siellä on per­heen­jä­se­niä tai kiin­teis­tö­jä

13.05.2020 11:21 0
Kaupat ja kampaamot avaavat ovensa kahdeksan viikkoa kestäneen ulkonaliikkumiskiellon jälkeen Ranskassa

Kaupat ja kam­paa­mot avaavat ovensa kah­dek­san viikkoa kes­tä­neen ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­lon jälkeen Rans­kas­sa

11.05.2020 10:15 0
Miten lähiopetus sujuu poikkeusoloissa? Tanskassa koulujen avaaminen pelotti, mutta kaikki on mennyt hyvin, kertoo vararehtori Johanna Kristensen

Miten lä­hi­ope­tus sujuu poik­keu­so­lois­sa? Tans­kas­sa kou­lu­jen avaa­mi­nen pe­lot­ti, mutta kaikki on mennyt hyvin, kertoo va­ra­reh­to­ri Johanna Kris­ten­sen

10.05.2020 17:49 0
Euroopassa varaudutaan ihmisten liikkeellelähtöön, kun rajoituksia poistetaan

Eu­roo­pas­sa va­rau­du­taan ih­mis­ten liik­keel­le­läh­töön, kun ra­joi­tuk­sia pois­te­taan

09.05.2020 15:25 0
Hallitus jatkaa rajaliikenteen rajoituksia kesäkuun puoliväliin – Osaa rajaliikenteestä avataan jo ensi viikolla jolloin sallitaan "työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne"

Hal­li­tus jatkaa ra­ja­lii­ken­teen ra­joi­tuk­sia ke­sä­kuun puo­li­vä­liin – Osaa ra­ja­lii­ken­tees­tä avataan jo ensi vii­kol­la jolloin sal­li­taan "työ­mat­ka­lii­ken­ne sekä muu vält­tä­mä­tön lii­ken­ne"

07.05.2020 15:40 0
Pääkirjoitus: Rajoitusten purku on aloitettava sieltä, missä virusta on vähiten
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Ra­joi­tus­ten purku on aloi­tet­ta­va sieltä, missä virusta on vähiten

07.05.2020 13:27 0
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Rajansa kai­kel­la

06.05.2020 05:10 0
Neuvottelut Suomen osittaisesta avaamisesta ovat käynnissä – Näkemyseroja ravintoloiden tukipaketin valmistumisesta

Neu­vot­te­lut Suomen osit­tai­ses­ta avaa­mi­ses­ta ovat käyn­nis­sä – Nä­ke­mys­ero­ja ra­vin­to­loi­den tu­ki­pa­ke­tin val­mis­tu­mi­ses­ta

03.05.2020 16:18 0
Alkaako Suomi jo avautua? – Hallitus kokoontui neuvottelemaan koronarajoitusten purkamisesta

Alkaako Suomi jo avau­tua? – Hal­li­tus ko­koon­tui neu­vot­te­le­maan ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­ses­ta

03.05.2020 12:03 0
Pääministeri Marin: Ravintolatukia käsittelevä kokonaisuus eduskunnalle ensi viikolla

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Ra­vin­to­la­tu­kia kä­sit­te­le­vä ko­ko­nai­suus edus­kun­nal­le ensi vii­kol­la

03.05.2020 10:22 0
Hallitus kokoontuu huomisaamuna pohtimaan koronavirukseen liittyviä rajoituksia

Hal­li­tus ko­koon­tuu huo­mis­aa­mu­na poh­ti­maan ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­viä ra­joi­tuk­sia

02.05.2020 15:44 0
Oikeuskansleri: Korona-altistuksesta kertova mobiilisovellus tiukoilla ehdoilla olisi parempi kuin laajat liikkumisrajoitukset

Oi­keus­kans­le­ri: Ko­ro­na-al­tis­tuk­ses­ta kertova mo­bii­li­so­vel­lus tiu­koil­la eh­doil­la olisi parempi kuin laajat liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set

02.05.2020 11:29 0
Pääkirjoitus: Koulujen avaamista on vakavasti harkittava, koska sen edut ovat riskejä suuremmat
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Kou­lu­jen avaa­mis­ta on va­ka­vas­ti har­kit­ta­va, koska sen edut ovat riskejä suu­rem­mat

25.04.2020 06:00 0