Rajoitukset
Ounaskosken uimarannalle osittainen uimakielto – lasten kahluualtaasta löytyi ulosteperäisiä bakteereja, lähteeksi epäillään rannalla viihtyviä poroja

Ou­nas­kos­ken ui­ma­ran­nal­le osit­tai­nen ui­ma­kiel­to – lasten kah­luu­al­taas­ta löytyi ulos­te­pe­räi­siä bak­tee­re­ja, läh­teek­si epäil­lään ran­nal­la viih­ty­viä poroja

29.06.2020 13:44 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Punt­ti­ka­las­tuk­seen on puu­tut­ta­va

16.06.2020 12:11 0
Tilaajille
Lukijalta: Onko korona unohdettu rajalla?
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Onko korona unoh­det­tu ra­jal­la?

24.05.2020 16:01 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Alueel­li­set ra­joi­tuk­set käyt­töön

20.05.2020 15:26 0
Tilaajille
Lapin ravintoloissa toivotaan, että ihmiset tohtisivat lähteä liikkeelle eristäytymisen jälkeen

Lapin ra­vin­to­lois­sa toi­vo­taan, että ihmiset toh­ti­si­vat lähteä liik­keel­le eris­täy­ty­mi­sen jälkeen

19.05.2020 20:10 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ur­hei­lu­iloa ko­ro­na-an­keu­teen

12.05.2020 13:56 0
Tilaajille
Hallitukselta odotettiin enemmän höllennyksiä koronarajoituksiin: Eniten kaivataan tavallista arkea, ravintolaelämää, kulttuuria ja läheisiä

Hal­li­tuk­sel­ta odo­tet­tiin enemmän höl­len­nyk­siä ko­ro­na­ra­joi­tuk­siin: Eniten kai­va­taan ta­val­lis­ta arkea, ra­vin­to­lae­lä­mää, kult­tuu­ria ja lä­hei­siä

05.05.2020 19:08 0
Tilaajille
Kolumni: Ruotsia pitäisi kiittää esimerkin näyttämisestä – Koronarajoitusten purku siirtää vastuun minulle ja sinulle
Kolumni Joonas Kuikka

Ko­lum­ni: Ruotsia pitäisi kiittää esi­mer­kin näyt­tä­mi­ses­tä – Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten purku siirtää vastuun minulle ja sinulle

01.05.2020 08:00 0
Pääkirjoitus: Koulujen avaaminen on tärkeä askel kohti normaalimpaa arkea
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Kou­lu­jen avaa­mi­nen on tärkeä askel kohti nor­maa­lim­paa arkea

01.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Länsi-Pohja on koronakartan toiseksi tummin ja uusia tapauksia todetaan suhteessa eniten  – Ministeriön mukaan eristäminen ei olisi perusteltavissa Uudenmaan tavoin

Län­si-Poh­ja on ko­ro­na­kar­tan toi­sek­si tummin ja uusia ta­pauk­sia to­de­taan suh­tees­sa eniten – Mi­nis­te­riön mukaan eris­tä­mi­nen ei olisi pe­rus­tel­ta­vis­sa Uu­den­maan tavoin

30.04.2020 06:30 0
Tilaajille
Hallitus päätti: Koulut avautuvat 14. toukokuuta – Etäopetukseen ei saa enää jäädä sen jälkeen

Hal­li­tus päätti: Koulut avau­tu­vat 14. tou­ko­kuu­ta – Etä­ope­tuk­seen ei saa enää jäädä sen jälkeen

29.04.2020 20:16 0
Lapin festarikesä odotti yleisömenestystä, mutta nyt tapahtumia perutaan yksi toisensa jälkeen uusien rajoitusten myötä – Satama Open Air siirretään ensi vuodelle, Simerockilla on vielä toivoa

Lapin fes­ta­ri­ke­sä odotti ylei­sö­me­nes­tys­tä, mutta nyt ta­pah­tu­mia pe­ru­taan yksi toi­sen­sa jälkeen uusien ra­joi­tus­ten myötä – Satama Open Air siir­re­tään ensi vuo­del­le, Si­me­roc­kil­la on vielä toivoa

24.04.2020 08:00 0
Tilaajille
Norja ja Tanska purkavat koronarajoituksia

Norja ja Tanska pur­ka­vat ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia

20.04.2020 08:29 0
Saksa alkaa purkaa koronarajoituksia toukokuun alussa – pienet kaupat avautuvat ja yläluokkien oppilaat palaavat kouluun

Saksa alkaa purkaa ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia tou­ko­kuun alussa – pienet kaupat avau­tu­vat ja ylä­luok­kien op­pi­laat pa­laa­vat kouluun

16.04.2020 09:43 0
Nuoriso on uhmannut kokoontumisrajoituksia Porissa – Jopa sadan nuoren joukossa haastettu riitaa keskenään ja poliisin kanssa

Nuoriso on uh­man­nut ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia Porissa – Jopa sadan nuoren jou­kos­sa haas­tet­tu riitaa kes­ke­nään ja po­lii­sin kanssa

13.04.2020 10:34 0
Koronarajoitukset jatkuvat 13. toukokuuta asti – kokoontumiset yli 10 hengen porukalla edelleen kielletty, julkiset kulttuuri- ja liikuntapaikat ovat kiinni

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set jat­ku­vat 13. tou­ko­kuu­ta asti – ko­koon­tu­mi­set yli 10 hengen po­ru­kal­la edel­leen kiel­let­ty, jul­ki­set kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­pai­kat ovat kiinni

09.04.2020 14:11 0
"Tämän kanssa me voidaan elää" – Rajatyöntekijöille tiukemmat säännöt, mutta töihin pääsee

"Tämän kanssa me voidaan elää" – Ra­ja­työn­te­ki­jöil­le tiu­kem­mat sään­nöt, mutta töihin pääsee

07.04.2020 18:30 0
Tilaajille
Tanska suunnittelee koronarajoitusten purkamista kenties jo pääsiäisen jälkeen – "Hullun toiveikas idea"

Tanska suun­nit­te­lee ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pur­ka­mis­ta kenties jo pää­siäi­sen jälkeen – "Hullun toi­vei­kas idea"

01.04.2020 17:24 0
Yhdessä Euroopan maassa koronakriisin takia ei ole ryhdytty mihinkään varotoimiin – ”Parempi kuolla selkä suorana kuin elää polvillaan”

Yhdessä Eu­roo­pan maassa ko­ro­na­krii­sin takia ei ole ryh­dyt­ty mi­hin­kään va­ro­toi­miin – ”Pa­rem­pi kuolla selkä suorana kuin elää pol­vil­laan”

31.03.2020 20:23 0
Rajoitukset ovat jo hidastaneet koronaviruksen leviämistä – "Potilaiden määrä lisääntyy, mutta ei niin nopeasti kuin pelkäsimme"

Ra­joi­tuk­set ovat jo hi­das­ta­neet ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mis­tä – "Po­ti­lai­den määrä li­sään­tyy, mutta ei niin no­peas­ti kuin pel­kä­sim­me"

30.03.2020 16:28 0