Pyöräily
Viimeisin 24 tuntia
Pyöräilyn supertähti Lance Armstrong myönsi käyttäneensä kiellettyjä aineita jo 21-vuotiaana: "Valitsin oman tieni"

Pyö­räi­lyn su­per­täh­ti Lance Arm­strong myönsi käyt­tä­neen­sä kiel­let­ty­jä aineita jo 21-vuo­tiaa­na: "Va­lit­sin oman tieni"

19.05.2020 18:29 0
Kuukausi
Maaliskuussa tehtiin ennätysmäärä autojen lii­ken­ne­käy­tös­tä­pois­to­ja – "En muista nähneeni vastaavia lukuja aiempina vuosina"

Maa­lis­kuus­sa tehtiin en­nä­tys­mää­rä autojen lii­ken­ne­käy­tös­tä­pois­to­ja – "En muista näh­nee­ni vas­taa­via lukuja aiem­pi­na vuo­si­na"

08.05.2020 08:21 0
Tilaajille
Olisinpa minäkin vauhtihirmu ohiviuhtoja
Kolumni Armi Auvinen

Oli­sin­pa minäkin vauh­ti­hir­mu ohi­viuh­to­ja

06.05.2020 14:13 0
Poro piirtyy pyöräillen  – Petri Koikkalainen polkee maantiepyörällään eläimenmuotoisia lenkkejä

Poro piirtyy pyö­räil­len – Petri Koik­ka­lai­nen polkee maan­tie­pyö­räl­lään eläi­men­muo­toi­sia lenk­ke­jä

06.05.2020 11:21 0
Suomi on pyörämatkailijan toivemaa, mutta minne mennä ja miten retkeen kannattaa varautua?

Suomi on pyö­rä­mat­kai­li­jan toi­ve­maa, mutta minne mennä ja miten retkeen kan­nat­taa va­rau­tua?

06.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Saako sähköpyörällä ajaa maastossa ilman maanomistajan lupaa? Missä vaiheessa tehokas pyörä rinnastetaan mopoon?

Saako säh­kö­pyö­räl­lä ajaa maas­tos­sa ilman maan­omis­ta­jan lupaa? Missä vai­hees­sa tehokas pyörä rin­nas­te­taan mopoon?

06.05.2020 07:00 0
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Pe­le­kääk­kö nää pol­li­sia?

30.04.2020 11:25 0
Yhä useampi maksaa polkupyörästään tuhansia euroja – Pyöräkauppa käy nyt Lapissa kiivaasti

Yhä useampi maksaa pol­ku­pyö­räs­tään tu­han­sia euroja – Pyö­rä­kaup­pa käy nyt Lapissa kii­vaas­ti

25.04.2020 17:09 0
Vanhemmat
Tieliikennelain uudistus tarkoittaa kunnille mittavaa liikennemerkkisavottaa ja isoa laskua – Rovaniemellä pyöräteiden lisäkilvitys maksaa jopa 300 000 euroa

Tie­lii­ken­ne­lain uu­dis­tus tar­koit­taa kun­nil­le mit­ta­vaa lii­ken­ne­merk­ki­sa­vot­taa ja isoa laskua – Ro­va­nie­mel­lä pyö­rä­tei­den li­sä­kil­vi­tys maksaa jopa 300 000 euroa

19.04.2020 17:06 0
Ranskan ympäriajo siirrettiin elo-syyskuulle - myös muut klassikkokisat siirtyvät

Ranskan ym­pä­ri­ajo siir­ret­tiin elo-syys­kuul­le - myös muut klas­sik­ko­ki­sat siir­ty­vät

15.04.2020 14:34 0
Kokoontumiskielto uhkaa siirtää Ranskan ympäriajon heinä-elokuuhun

Ko­koon­tu­mis­kiel­to uhkaa siirtää Ranskan ym­pä­ri­ajon hei­nä-elo­kuu­hun

14.04.2020 09:57 0
Koronapandemia antoi maantiepyöräilyn brittisuuruudelle lisää toipumisaikaa onnettomuudesta

Ko­ro­na­pan­de­mia antoi maan­tie­pyö­räi­lyn brit­ti­suu­ruu­del­le lisää toi­pu­mis­ai­kaa on­net­to­muu­des­ta

13.04.2020 08:08 0
Ranskan ympäriajon peruminen olisi katastrofi ja taloudellinen romahdus pyöräilylle

Ranskan ym­pä­ri­ajon pe­ru­mi­nen olisi ka­tast­ro­fi ja ta­lou­del­li­nen ro­mah­dus pyö­räi­lyl­le

05.04.2020 20:03 0
Ranskan ympäriajosta haaveillaan ilman yleisöä

Ranskan ym­pä­ri­ajos­ta haa­veil­laan ilman yleisöä

26.03.2020 15:00 0

Pyö­räi­lyn UAE Tour kes­key­tet­tiin ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi - kaksi ita­lia­lais­ta sai­ras­tui

28.02.2020 10:28 0
Heijastinpäivä muistuttaa heijastimen käytöstä syyspimeällä – "Heijastin on tehokas väline kertomaan, että täällä kävelee joku"

Hei­jas­tin­päi­vä muis­tut­taa hei­jas­ti­men käy­tös­tä syys­pi­meäl­lä – "Hei­jas­tin on tehokas väline ker­to­maan, että täällä kävelee joku"

30.09.2019 10:21 0
Mäkihypyn nuorten maailmanmestari Primoz Roglic juhli Espanjan ympäriajon voittoa

Mä­ki­hy­pyn nuorten maail­man­mes­ta­ri Primoz Roglic juhli Es­pan­jan ym­pä­ri­ajon voittoa

15.09.2019 21:53 0
Pyörämatkailu tekee tuloaan Lappiin - majoittajat ovat valmiita hoitamaan osansa uuden euroopanhalkovan pyöräilyreitin varrella

Pyö­rä­mat­kai­lu tekee tuloaan Lappiin - ma­joit­ta­jat ovat val­mii­ta hoi­ta­maan osansa uuden eu­roo­pan­hal­ko­van pyö­räi­ly­rei­tin var­rel­la

15.09.2019 19:18 0
Sora se vaan rapisee renkaan alla

Sora se vaan rapisee renkaan alla

20.07.2019 20:09 0
Jarruta pyörällä oikein

Jarruta pyö­räl­lä oikein

20.10.2018 07:56 0