puolustusvoimat
Kymmenistä maista tulee everstejä Lappiin toukokuussa – näkevät Suomelta kolme uutta asejärjestelmää

Kym­me­nis­tä maista tulee evers­te­jä Lappiin tou­ko­kuus­sa – näkevät Suo­mel­ta kolme uutta ase­jär­jes­tel­mää

05.02.2020 17:54
Lukijalta: Teheranissa ratkesi Suomen itsenäisyys
Mielipide Arto Kämä

Lu­ki­jal­ta: Te­he­ra­nis­sa ratkesi Suomen it­se­näi­syys

31.12.2019 07:26
Rovaniemellä rynnäkkökiväärin anastaneelle yliluutnantille yli kaksi vuotta vankeutta –  syyte ex-puolison surmaamisen valmistelusta kaatui hovissa

Ro­va­nie­mel­lä ryn­näk­kö­ki­vää­rin anas­ta­neel­le yli­luut­nan­til­le yli kaksi vuotta van­keut­ta –  syyte ex-puo­li­son sur­maa­mi­sen val­mis­te­lus­ta kaatui hovissa

29.11.2019 20:58
Puolustusvoimien hyppypanoshanke on viivästynyt – Keksijä ei toimittanut ajoissa tietoja räjähdeturvallisuudesta

Puo­lus­tus­voi­mien hyp­py­pa­nos­han­ke on vii­väs­ty­nyt – Keksijä ei toi­mit­ta­nut ajoissa tietoja rä­jäh­de­tur­val­li­suu­des­ta

21.11.2019 06:00
Poliisi on kuullut uusia todistajia Lemmenjoki-tapauksesta – Johtavan sotilaslakimiehen kertomus ristiriidassa laillisuusvalvojan lausunnon kanssa

Poliisi on kuullut uusia to­dis­ta­jia Lem­men­jo­ki-ta­pauk­ses­ta – Joh­ta­van so­ti­las­la­ki­mie­hen ker­to­mus ris­ti­rii­das­sa lail­li­suus­val­vo­jan lau­sun­non kanssa

18.11.2019 06:00
Yle: Puolustusministeri Kaikkonen selvityttää, voisiko puolustushallinnon työtehtäviä hajauttaa nykyistä enemmän ympäri Suomea – koskee 13  000:ta työpaikkaa

Yle: Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Kaik­ko­nen sel­vi­tyt­tää, voisiko puo­lus­tus­hal­lin­non työ­teh­tä­viä ha­jaut­taa ny­kyis­tä enemmän ympäri Suomea – koskee 13  000:ta työ­paik­kaa

17.11.2019 17:31
Soittokunta luo tunteen ja tahdon – Lapin sotilassoittokunta juhlii lauantaina soittamalla ohjelman 50 vuoden takaa

Soit­to­kun­ta luo tunteen ja tahdon – Lapin so­ti­las­soit­to­kun­ta juhlii lauan­tai­na soit­ta­mal­la oh­jel­man 50 vuoden takaa

29.08.2019 18:00
Puolustusvoimien vanhat ampumatarvikkeet räjähtävät taivaan tuuliin Kittilän Pokan massaräjäytysleirillä

Puo­lus­tus­voi­mien vanhat am­pu­ma­tar­vik­keet rä­jäh­tä­vät taivaan tuuliin Kit­ti­län Pokan mas­sa­rä­jäy­tys­lei­ril­lä

20.08.2019 09:26
Puolustusvoimien ohimarssi

Puo­lus­tus­voi­mien ohi­mars­si

04.06.2019 14:18
Paraatin katselmus

Pa­raa­tin kat­sel­mus

04.06.2019 12:35