Puhelinpalvelut
Viimeisin 12 tuntia
Lappilaisille työnantajille avattiin te-palveluiden maksuton puhelinpalvelu, käytössä kolmen kuukauden ajan

Lap­pi­lai­sil­le työn­an­ta­jil­le avat­tiin te-pal­ve­lui­den mak­su­ton pu­he­lin­pal­ve­lu, käy­tös­sä kolmen kuu­kau­den ajan

21:54
Vanhemmat
Lukijalta: Digi luu digi lei
Mielipide Kari Vienola

Lu­ki­jal­ta: Digi luu digi lei

30.03.2020 05:30

Ke­min­maa jär­jes­tää kaup­pa-apua ikäih­mi­sil­le, kau­pois­sa omat asioin­ti­ajat ris­ki­ryh­mil­le

20.03.2020 09:54
Täältä saat apua koronahuoliin – kokosimme listan avuntarjoajista ja neuvontapuhelimista

Täältä saat apua ko­ro­na­huo­liin – ko­ko­sim­me listan avun­tar­joa­jis­ta ja neu­von­ta­pu­he­li­mis­ta

19.03.2020 16:18
Valtakunnallisissa puhelinpalveluissa tuntuu aina olevan "juuri nyt ruuhkaa" – ajetaanko ihmisiä tällä tavoin verkon itsepalveluihin?

Val­ta­kun­nal­li­sis­sa pu­he­lin­pal­ve­luis­sa tuntuu aina olevan "juuri nyt ruuh­kaa" – aje­taan­ko ihmisiä tällä tavoin verkon it­se­pal­ve­lui­hin?

10.01.2020 07:44