Potilasturvallisuus
Leikkaukset lisääntyivät hiukan Länsi-Pohjassa viime vuonna – tekonivel- ja selkäleikkausten määrä jäi silti kolmanneksen pienemmäksi kuin keskittämisasetus edellyttää

Leik­kauk­set li­sään­tyi­vät hiukan Län­si-Poh­jas­sa viime vuonna – te­ko­ni­vel- ja sel­kä­leik­kaus­ten määrä jäi silti kol­man­nek­sen pie­nem­mäk­si kuin kes­kit­tä­mis­ase­tus edel­lyt­tää

30.01.2020 08:01 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Maija Pirttijärvi

Lu­ki­jal­ta: Tur­val­li­sem­paa lää­ke­hoi­toa

13.11.2019 06:15 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Silja Paavola

Lu­ki­jal­ta: Riit­tä­vä hen­ki­lös­tö­mää­rä edel­ly­tys hyvälle hoi­dol­le

16.10.2019 08:37 0
Tilaajille