Postin lakko
Viikko
Postialan neuvotteluissa päästiin pieni askel eteenpäin ilman läpimurtoa – lakko jatkuu, seuraavat neuvottelut perjantaina

Pos­ti­alan neu­vot­te­luis­sa pääs­tiin pieni askel eteen­päin ilman lä­pi­mur­toa – lakko jatkuu, seu­raa­vat neu­vot­te­lut per­jan­tai­na

13.11.2019 16:23
Kun postilakko pysäytti kirjepostin, kaupunki aikoo soittaa tärkeistä asioista asiakkaille

Kun pos­ti­lak­ko py­säyt­ti kir­je­pos­tin, kau­pun­ki aikoo soittaa tär­keis­tä asiois­ta asiak­kail­le

12.11.2019 14:40
Maya lähetti Pajakylästä joulukortin serkulleen  Myanmariin – se tuskin ehtii perille ennen joulua

Maya lähetti Pa­ja­ky­läs­tä jou­lu­kor­tin ser­kul­leen Myan­ma­riin – se tuskin ehtii perille ennen joulua

12.11.2019 14:25
Postin työntekijät järjestävät mielenosoituksen  – "Olemme jo kauan joustaneet, sietäneet ja kestäneet postitoiminnan alasajoa"

Postin työn­te­ki­jät jär­jes­tä­vät mie­len­osoi­tuk­sen – "Olemme jo kauan jous­ta­neet, sie­tä­neet ja kes­tä­neet pos­ti­toi­min­nan ala­sa­joa"

12.11.2019 12:36

Lapin Kansaa jaossa Ivalon Vas­koo­lis­sa

12.11.2019 11:20

Postin lakko vai­kut­taa kir­jas­toi­hin­kin: muis­tu­tus- ja va­raus­kir­jeet vii­väs­ty­vät, kau­ko­lai­nat kul­ke­vat hi­taas­ti

12.11.2019 11:05

Postin lakko vai­kut­taa koko maassa

10.11.2019 18:25
Lapin Kansa jaetaan lakon aikana varhaisjakelussa normaalisti – Postin lakko vaikuttaa eniten Ylä-Lapissa, digilehdet ovat luettavissa kaikille tilaajille

Lapin Kansa jaetaan lakon aikana var­hais­ja­ke­lus­sa nor­maa­lis­ti – Postin lakko vai­kut­taa eniten Ylä-La­pis­sa, di­gi­leh­det ovat luet­ta­vis­sa kai­kil­le ti­laa­jil­le

09.11.2019 12:00

Postin lakko vai­kut­taa myös TE-pal­ve­lui­den kir­je­lä­he­tyk­siin – kirjeet voivat viipyä mat­kal­la pitkään lakon jäl­keen­kin

08.11.2019 16:49
Kelan etuuksien maksaminen voi myöhästyä postilakon takia – toimi näin, jos hakemuksesi on vasta matkalla

Kelan etuuk­sien mak­sa­mi­nen voi myö­häs­tyä pos­ti­la­kon takia – toimi näin, jos ha­ke­muk­se­si on vasta mat­kal­la

08.11.2019 11:35

Postin lakko koskee osaa Lapin Kansan ja­ke­lus­ta – suurin vai­ku­tus Ylä-La­pis­sa

07.11.2019 19:18
Kuukausi
Lapin sairaanhoitopiiri varautuu postilakkoon: Ajanvaraukset ja aikojen peruminen hoidetaan puhelimitse, laskuihin lisää maksuaikaa

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri va­rau­tuu pos­ti­lak­koon: Ajan­va­rauk­set ja aikojen pe­ru­mi­nen hoi­de­taan pu­he­li­mit­se, las­kui­hin lisää mak­su­ai­kaa

07.11.2019 16:50
Postin lakko alkaa maanantaina – "Tilanne on ikävä Postin asiakkaiden ja koko yhteiskunnan kannalta" – Näin lakko vaikuttaa jakeluun

Postin lakko alkaa maa­nan­tai­na – "Ti­lan­ne on ikävä Postin asiak­kai­den ja koko yh­teis­kun­nan kan­nal­ta" – Näin lakko vai­kut­taa ja­ke­luun

07.11.2019 13:25
IAU liittyy tukilakolla Postin työtaisteluun, Teollisuusliitto päättää asiasta aikaisintaan marraskuussa

IAU liittyy tu­ki­la­kol­la Postin työ­tais­te­luun, Teol­li­suus­liit­to päättää asiasta ai­kai­sin­taan mar­ras­kuus­sa

24.10.2019 18:00
Postinjakajat ja -kuljettajat uhkaavat kahden viikon lakolla marraskuussa, jollei sopua työnantajan kanssa synny

Pos­tin­ja­ka­jat ja -kul­jet­ta­jat uh­kaa­vat kahden viikon lakolla mar­ras­kuus­sa, jollei sopua työn­an­ta­jan kanssa synny

22.10.2019 13:22
Vanhemmat
Posti varmisti vasta jälkikäteen professorilta, onko postilaisten palkka-ale laillinen – "Pyydettiin parasta asiantuntija-arviota"

Posti var­mis­ti vasta jäl­ki­kä­teen pro­fes­so­ril­ta, onko pos­ti­lais­ten palk­ka-ale lail­li­nen – "Pyy­det­tiin parasta asian­tun­ti­ja-ar­vio­ta"

14.09.2019 06:10