Posti
Kuukausi
Levin Posti lopettaa – "Tämä on järkyttävää", sanoo kauppias, jolla olisi tilat ja osaaminen postipalveluihin

Levin Posti lo­pet­taa – "Tämä on jär­kyt­tä­vää", sanoo kaup­pias, jolla olisi tilat ja osaa­mi­nen pos­ti­pal­ve­lui­hin

18.02.2020 16:27
Posti valitsi toimitusjohtajaksi väliaikaisena toimineen Turkka Kuusiston – "Johtajuutta, jämäkkyyttä ja inhimillisyyttä"

Posti valitsi toi­mi­tus­joh­ta­jak­si vä­li­ai­kai­se­na toi­mi­neen Turkka Kuu­sis­ton – "Joh­ta­juut­ta, jä­mäk­kyyt­tä ja in­hi­mil­li­syyt­tä"

07.02.2020 08:36
Päiväkirja: Posti järjestää jännää puuhastelua
Kolumni Antti Kokkonen

Päi­vä­kir­ja: Posti jär­jes­tää jännää puu­has­te­lua

03.02.2020 19:30
Postin johdosta eronnut Heikki Malinen neuvoo nyt Postin johtoryhmää, mutta bonusten kertyminen päättyi: ”Erillisestä tittelistä ei ole sovittu”

Postin joh­dos­ta eronnut Heikki Malinen neuvoo nyt Postin joh­to­ryh­mää, mutta bo­nus­ten ker­ty­mi­nen päät­tyi: ”E­ril­li­ses­tä tit­te­lis­tä ei ole so­vit­tu”

30.01.2020 06:00
Vanhemmat
Toimittajalta: Postia muuttuvassa maailmassa
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Postia muut­tu­vas­sa maail­mas­sa

13.12.2019 11:02
Postin uusi toimitusjohtaja avautuu sisäisellä videolla ikävästä julkisuudesta ja omistajaohjauksesta: ”Ei meitä ole kukaan ohjannut"

Postin uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja avautuu si­säi­sel­lä vi­deol­la ikä­väs­tä jul­ki­suu­des­ta ja omis­ta­jaoh­jauk­ses­ta: ”Ei meitä ole kukaan oh­jan­nut"

12.12.2019 07:00
Black Friday täytti pakettiautomaatit – Postipaketin voi joutua noutamaan eri pakettiautomaatista, kuin mihin lähettäjä sen lähetti

Black Friday täytti pa­ket­ti­au­to­maa­tit – Pos­ti­pa­ke­tin voi joutua nou­ta­maan eri pa­ket­tiau­to­maa­tis­ta, kuin mihin lä­het­tä­jä sen lähetti

09.12.2019 19:58
Mielipide Harri Rapo

Lu­ki­jal­ta: Palk­ko­jen alen­nus­myyn­tiin ei tar­vet­ta

09.12.2019 12:03
UR:n koko painos katosi Postin kuljetuksessa – Posti ilmoitti maanantaina, että lehdet löytyivät Rovaniemen terminaalista

UR:n koko painos katosi Postin kul­je­tuk­ses­sa – Posti il­moit­ti maa­nan­tai­na, että lehdet löy­tyi­vät Ro­va­nie­men ter­mi­naa­lis­ta

09.12.2019 10:00
Posti hukkasi Kelan paketin – kateissa on noin 50 asiakkaan asiakirjoja

Posti hukkasi Kelan paketin – ka­teis­sa on noin 50 asiak­kaan asia­kir­jo­ja

05.12.2019 14:08
Hallitus vastaa opposition välikysymykseen Posti-sotkusta tiistaina – Hallituspuolueiden kokous venyi myöhään yöhön, kiistan käsittely jatkuu tänään

Hal­li­tus vastaa op­po­si­tion vä­li­ky­sy­myk­seen Pos­ti-sot­kus­ta tiis­tai­na – Hal­li­tus­puo­luei­den kokous venyi myöhään yöhön, kiistan kä­sit­te­ly jatkuu tänään

02.12.2019 08:18
Posti-sotkun selvittäminen jatkuu täydessä hiljaisuudessa – Antti Rinteen pitäisi tänään vierailla Kemijärvellä ja Rovaniemellä

Pos­ti-sot­kun sel­vit­tä­mi­nen jatkuu täy­des­sä hil­jai­suu­des­sa – Antti Rinteen pitäisi tänään vie­rail­la Ke­mi­jär­vel­lä ja Ro­va­nie­mel­lä

01.12.2019 11:34
Demarien hallituskumppanit odottavat pääministeri Rinteeltä selitystä tiistaihin saakka – Orpo lisää painetta keskustaa ja vihreitä kohtaan

De­ma­rien hal­li­tus­kump­pa­nit odot­ta­vat pää­mi­nis­te­ri Rin­teel­tä se­li­tys­tä tiis­tai­hin saakka – Orpo lisää pai­net­ta kes­kus­taa ja vih­rei­tä kohtaan

30.11.2019 13:43
Politiikassa kaveri jätetään – Demarit tirisevät omassa grillissään hallituskumppanien katsoessa vierestä

Po­li­tii­kas­sa kaveri jä­te­tään – Demarit ti­ri­se­vät omassa gril­lis­sään hal­li­tus­kump­pa­nien kat­soes­sa vie­res­tä

30.11.2019 10:06
Näkökulma: Paateron ero helpotti hallituksen tilannetta vain hieman – Postin jupakassa jäi monta asiaa auki

Nä­kö­kul­ma: Paa­te­ron ero hel­pot­ti hal­li­tuk­sen ti­lan­net­ta vain hieman – Postin ju­pa­kas­sa jäi monta asiaa auki

29.11.2019 20:33
Pääkirjoitus: Rinteen hallituksella on käsissään sutta ja sekundaa kerrakseen
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Rinteen hal­li­tuk­sel­la on kä­sis­sään sutta ja se­kun­daa ker­rak­seen

29.11.2019 17:02
Näkökulma: Postinäytelmän juoni sen kuin sakenee – Kumman lähtölaskenta alkoi, omistajaohjausministerin vai Postin hallituksen?

Nä­kö­kul­ma: Pos­ti­näy­tel­män juoni sen kuin sakenee – Kumman läh­tö­las­ken­ta alkoi, omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­rin vai Postin hal­li­tuk­sen?

29.11.2019 10:34
Pääministeri Rinne pitää tiedotustilaisuuden – Postin hallituksen puheenjohtaja: "Liikkeenluovutuksella on ollut omistajan tuki"

Pää­mi­nis­te­ri Rinne pitää tie­do­tus­ti­lai­suu­den – Postin hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja: "Liik­keen­luo­vu­tuk­sel­la on ollut omis­ta­jan tuki"

29.11.2019 09:55
OpusCapitasta piti tulla Postille menestystarina – Sitten tapahtui jotain odottamatonta ja lopulta tappiot olivat yli 40 miljoonaa euroa

Opus­Ca­pi­tas­ta piti tulla Pos­til­le me­nes­tys­ta­ri­na – Sitten ta­pah­tui jotain odot­ta­ma­ton­ta ja lopulta tappiot olivat yli 40 mil­joo­naa euroa

29.11.2019 06:00
"Vuonna 2017 ei tullut tukea omistajalta"– PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen toivoo myös Postin varhaisjakelijoiden asemaan parannusta

"Vuonna 2017 ei tullut tukea omis­ta­jal­ta"– PAU:n pu­heen­joh­ta­ja Heidi Nie­mi­nen toivoo myös Postin var­hais­ja­ke­li­joi­den asemaan pa­ran­nus­ta

28.11.2019 19:41