Posio
Viimeisin 12 tuntia
Posion lukion katon korjaus tulee kalliiksi – lumikuorma aiheutti jopa 240 000 euron vahingot

Posion lukion katon korjaus tulee kal­liik­si – lu­mi­kuor­ma ai­heut­ti jopa 240 000 euron va­hin­got

27.03.2020 16:54
Kuukausi

Po­sio­lai­sel­ta Pirjo Oso­lal­ta il­mes­tyi neljäs ru­no­teos

17.03.2020 19:40
Poliisin vanha tuttu jäi kiinni törkeästä rattijuopumuksesta Posiolla – Ei totellut poliisin pysähtymismerkkiä

Po­lii­sin vanha tuttu jäi kiinni tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta Po­siol­la – Ei to­tel­lut po­lii­sin py­säh­ty­mis­merk­kiä

14.03.2020 18:20
Yksi kuoli nokkakolarissa Posiolla – Lapissa useita tieliikenneonnettomuuksia perjantaina

Yksi kuoli nok­ka­ko­la­ris­sa Po­siol­la – Lapissa useita tie­lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sia per­jan­tai­na

13.03.2020 16:01
”Hirvittävä pamaus kuului katolta, juoksimme ulos” – Posion lukion rakennus käyttökiellossa katon sortumisvaaran vuoksi

”Hir­vit­tä­vä pamaus kuului ka­tol­ta, juok­sim­me ulos” – Posion lukion ra­ken­nus käyt­tö­kiel­los­sa katon sor­tu­mis­vaa­ran vuoksi

12.03.2020 11:37
Tilaajille
Posion koulun liikuntasalista kuului kummaa pauketta – lukio ja sali käyttökieltoon sortumisvaaran vuoksi

Posion koulun lii­kun­ta­sa­lis­ta kuului kummaa pau­ket­ta – lukio ja sali käyt­tö­kiel­toon sor­tu­mis­vaa­ran vuoksi

11.03.2020 17:06
Navettarakennuksen katto alas Posiolla – syynä raskas lumikuorma

Na­vet­ta­ra­ken­nuk­sen katto alas Po­siol­la – syynä raskas lu­mi­kuor­ma

09.03.2020 19:05
Hongkongilainen turisti harhautui Posiolla ja yritti ajaa moottorikelkkareittiä pitkin autolla – tarkoituksenaan päästä Korouomaan

Hong­kon­gi­lai­nen turisti har­hau­tui Po­siol­la ja yritti ajaa moot­to­ri­kelk­ka­reit­tiä pitkin autolla – tar­koi­tuk­se­naan päästä Ko­rouo­maan

05.03.2020 11:07
Vanhemmat

Poliisi Posion on­net­to­muu­des­ta: Ko­la­ris­sa oli mukana kolme autoa ja yh­dek­sän hen­ki­löä – kolme louk­kaan­tui va­ka­vas­ti

26.02.2020 20:15
Riisitunturin lähtöpisteessä Posiolla paha ruuhka – matkailijoita kehotetaan käyttämään kimppakyytejä tai vaihtamaan kohdetta

Rii­si­tun­tu­rin läh­tö­pis­tees­sä Po­siol­la paha ruuhka – mat­kai­li­joi­ta ke­ho­te­taan käyt­tä­mään kimp­pa­kyy­te­jä tai vaih­ta­maan koh­det­ta

20.02.2020 17:09
Nainen kuoli lumitöitä tehneen kauhakuormaajan alle Posiolla

Nainen kuoli lu­mi­töi­tä tehneen kau­ha­kuor­maa­jan alle Po­siol­la

17.02.2020 10:18
Posion laulajat yhteiskonserttiin – Jo harjoittelu on ollut mukavampaa kuin osasin odottaa, sanoo idean keksinyt vt. kanttori Nele Mourujärvi. Isoin laulajaryhmä paikkakunnalla on kirkkokuoro

Posion lau­la­jat yh­teis­kon­sert­tiin – Jo har­joit­te­lu on ollut mu­ka­vam­paa kuin osasin odot­taa, sanoo idean kek­si­nyt vt. kant­to­ri Nele Mou­ru­jär­vi. Isoin lau­la­ja­ryh­mä paik­ka­kun­nal­la on kirk­ko­kuo­ro

14.02.2020 20:15
Salim Bilen pyörittää ravintolaa Posiolla ja näkee asiat positiivisesti - myös kylän ihmiset: ”Minä kyllä tykkään suomalaisista!”

Salim Bilen pyö­rit­tää ra­vin­to­laa Po­siol­la ja näkee asiat po­si­tii­vi­ses­ti - myös kylän ih­mi­set: ”Minä kyllä tykkään suo­ma­lai­sis­ta!”

14.02.2020 13:57
Tilaajille
Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt aloittaa kairausohjelman Sallassa, Posiolla ja Kuusamossa – suunnitelmissa yhteensä 22 reiän kairaus

Kai­vos­yh­tiö La­ti­tu­de 66 Cobalt aloit­taa kai­raus­oh­jel­man Sal­las­sa, Po­siol­la ja Kuu­sa­mos­sa – suun­ni­tel­mis­sa yh­teen­sä 22 reiän kairaus

04.02.2020 10:45

Si­sä­il­ma­on­gel­mai­set asunnot kävivät kau­pak­si Po­siol­la – Yrit­tä­jä osti kaksi ri­vi­ta­loa ja korjaa ne

03.02.2020 18:45

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja louk­kaan­tui Po­siol­la

02.02.2020 12:16
Äiti kielsi, mutta nuori Miki Kim muutti Koreasta Posiolle – Miksi miljoonat korealaiset fanittavat kaukaista pikkukuntaa?

Äiti kielsi, mutta nuori Miki Kim muutti Ko­reas­ta Po­siol­le – Miksi mil­joo­nat ko­rea­lai­set fa­nit­ta­vat kau­kais­ta pik­ku­kun­taa?

01.02.2020 08:00
Tilaajille
”Nykyiset asunnot liian pieniä ja vanhoja” – Vuokrayksiöstä ja -kaksioista on pulaa monessa Lapin pienessä kunnassa, vanhat omakotitalot eivät houkuttele asukkaita

”Ny­kyi­set asunnot liian pieniä ja van­ho­ja” – Vuok­ra­yk­siös­tä ja -kak­siois­ta on pulaa monessa Lapin pie­nes­sä kun­nas­sa, vanhat oma­ko­ti­ta­lot eivät hou­kut­te­le asuk­kai­ta

31.01.2020 07:00
Metsien miehen huipputalvi – Matti Keränen lähti latvalintujahtiin ja vapaalle Metsähallituksesta

Metsien miehen huip­pu­tal­vi – Matti Keränen lähti lat­va­lin­tu­jah­tiin ja va­paal­le Met­sä­hal­li­tuk­ses­ta

30.01.2020 19:17
Posiolle suunnitellulla revontulikylällä on kiire, rakentamaan pitäisi päästä jo maalis-huhtikuussa: "Tätä ei pitäisi tyriä"

Po­siol­le suun­ni­tel­lul­la re­von­tu­li­ky­läl­lä on kiire, ra­ken­ta­maan pitäisi päästä jo maa­lis-huh­ti­kuus­sa: "Tätä ei pitäisi tyriä"

28.01.2020 12:43