Posio
Kuukausi
Kobolttikaivoksia suunnitteleva yhtiö vuokrasi Posiolta ison hallin ja tuo sinne 15 täysperävaunullista kairasydämiä

Ko­bolt­ti­kai­vok­sia suun­nit­te­le­va yhtiö vuok­ra­si Po­siol­ta ison hallin ja tuo sinne 15 täys­pe­rä­vau­nul­lis­ta kai­ra­sy­dä­miä

15.01.2020 13:02
Matkailun imu luo uskoa pieniin kuntiin – haasteena väestön ikääntyminen ja työvoiman rekrytointi

Mat­kai­lun imu luo uskoa pieniin kuntiin – haas­tee­na väestön ikään­ty­mi­nen ja työ­voi­man rek­ry­toin­ti

10.01.2020 06:30
Tilaajille
Posion valtuuston entinen puheenjohtaja Kari Karasti on kuollut

Posion val­tuus­ton entinen pu­heen­joh­ta­ja Kari Karasti on kuollut

09.01.2020 10:34
Posiolaisten toive Suolijärvien kohentamiseksi odottaa nyt rahoituspäätöstä

Po­sio­lais­ten toive Suo­li­jär­vien ko­hen­ta­mi­sek­si odottaa nyt ra­hoi­tus­pää­tös­tä

07.01.2020 15:32
Esa Mursu on käynyt 1200 hiihtokilpailua sekä harjoitellut hiihtäen ja juosten 300000 kilometriä - nyt tuli stoppi

Esa Mursu on käynyt 1200 hiih­to­kil­pai­lua sekä har­joi­tel­lut hiih­täen ja juosten 300000 ki­lo­met­riä - nyt tuli stoppi

29.12.2019 19:58
Poisjäännit kevensivät pääsarjoja Posiolla

Pois­jään­nit ke­ven­si­vät pää­sar­jo­ja Po­siol­la

29.12.2019 17:57
Pakkanen siirsi Posion Kaamoshiihdot sunnuntaille - silloin luvassa jopa pluskeliä

Pak­ka­nen siirsi Posion Kaa­mos­hiih­dot sun­nun­tail­le - silloin luvassa jopa plus­ke­liä

28.12.2019 09:36

Posio me­net­tää roiman summan vuok­ra­tu­lo­ja

20.12.2019 21:57
Posion kunta valmistautuu ulkoistamaan ruokahuoltonsa

Posion kunta val­mis­tau­tuu ul­kois­ta­maan ruo­ka­huol­ton­sa

20.12.2019 21:44
Vanhemmat
Livojärven korpeen Posiolle aiotaan rakentaa vuodessa 40 iglumökkiä ja hotelli-ravintola

Li­vo­jär­ven korpeen Po­siol­le aiotaan ra­ken­taa vuo­des­sa 40 ig­lu­mök­kiä ja ho­tel­li-ra­vin­to­la

17.12.2019 18:10

Po­siol­le suun­ni­tel­laan lo­ma­kes­kus­ta

16.12.2019 21:55
Lapin kunnat yllättäen tasa-arvon etujoukoissa – Suomessa vain neljännes kuntajohtajista on naisia

Lapin kunnat yl­lät­täen ta­sa-ar­von etu­jou­kois­sa – Suo­mes­sa vain nel­jän­nes kun­ta­joh­ta­jis­ta on naisia

13.12.2019 07:30
Tilaajille
Posio palaa omaan kirjasto- ja kulttuurijohtajaan – Virva Jakkula aloittaa tehtävässä vuoden alussa

Posio palaa omaan kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­joh­ta­jaan – Virva Jakkula aloit­taa teh­tä­väs­sä vuoden alussa

05.12.2019 19:32
Seurakunnan kerhot kiellettiin Posion päiväkodilla, jyrkkä linja hämmästyttää kuntalaisia: "Tässähän otetaan lapsilta pois ilo"

Seu­ra­kun­nan kerhot kiel­let­tiin Posion päi­vä­ko­dil­la, jyrkkä linja häm­mäs­tyt­tää kun­ta­lai­sia: "Täs­sä­hän otetaan lap­sil­ta pois ilo"

29.11.2019 07:30
Tilaajille
Posion vuoden yrittäjät eivät saaneet hiehojaan kaupaksi – laajensivat toimintaa lihanjalostukseen

Posion vuoden yrit­tä­jät eivät saaneet hie­ho­jaan kau­pak­si – laa­jen­si­vat toi­min­taa li­han­ja­los­tuk­seen

15.11.2019 19:07

Posion kunta ostaa esi­mies­val­men­nus­ta Redu Edulta Ro­va­nie­mel­tä

08.11.2019 17:23
Posion seurakunta pyrkii kimppaan taloushallinnossa

Posion seu­ra­kun­ta pyrkii kimp­paan ta­lous­hal­lin­nos­sa

08.11.2019 17:22

Posio har­kit­see eläin­lää­kin­nän tu­ke­mis­ta

01.11.2019 16:05
Kalatalousalueille uudet suuntaviivat

Ka­la­ta­lous­alueil­le uudet suun­ta­vii­vat

01.11.2019 16:04
Miehen epäillään ajaneen autoa huumeissa Posiolla

Miehen epäil­lään ajaneen autoa huu­meis­sa Po­siol­la

27.10.2019 11:42