Porotalous
Pohjoisen porot kahlaavat nyt syvässä lumessa, etelämpänä "kaikki on jäässä"

Poh­joi­sen porot kah­laa­vat nyt syvässä lu­mes­sa, ete­läm­pä­nä "kaikki on jäässä"

10.01.2020 16:14
Tutkimus: poroja on ruokittu ainakin 800 vuoden ajan: "Ruokinta saattoi liittyä myös porojen taamomiseen"

Tut­ki­mus: poroja on ruo­kit­tu ainakin 800 vuoden ajan: "Ruo­kin­ta saattoi liittyä myös porojen taa­mo­mi­seen"

09.01.2020 13:35
Paliskuntien porolukuun ei esitetä muutosta, mutta talvilaitumien kuntoa halutaan kohentaa

Pa­lis­kun­tien po­ro­lu­kuun ei esitetä muu­tos­ta, mutta tal­vi­lai­tu­mien kuntoa ha­lu­taan ko­hen­taa

25.11.2019 14:20
Pororikas Johan Aslak Labba kummastelee "nuorten kiihkoa ja lukeneiden riitelyä" saamelaisten sorrosta: "Asuntolassahan oli herrojen oltavat"

Po­ro­ri­kas Johan Aslak Labba kum­mas­te­lee "nuor­ten kiihkoa ja lu­ke­nei­den rii­te­lyä" saa­me­lais­ten sor­ros­ta: "A­sun­to­las­sa­han oli her­ro­jen ol­ta­vat"

16.11.2019 07:30
Tilaajille
Sekoittiko aikainen talvi porojen päät? – poroja näkee nyt paljon oudoissakin paikoissa: "Talvi näyttää, haetaanko omia lopulta Tervolasta asti"

Se­koit­ti­ko ai­kai­nen talvi porojen päät? – poroja näkee nyt paljon ou­dois­sa­kin pai­kois­sa: "Talvi näyt­tää, hae­taan­ko omia lopulta Ter­vo­las­ta asti"

11.11.2019 18:30
Tilaajille
Poronruokinnasta ei saa jäädä jälkiä maastoon – Maanomistaja voi kieltää ruokinnan, jos ruokaa viedään isoille poromäärille säännöllisesti ja jatkuvasti

Po­ron­ruo­kin­nas­ta ei saa jäädä jälkiä maas­toon – Maan­omis­ta­ja voi kieltää ruo­kin­nan, jos ruokaa viedään isoille po­ro­mää­ril­le sään­nöl­li­ses­ti ja jat­ku­vas­ti

25.10.2019 20:39
Porojen peltovahingot uuteen arviointiin
Mielipide Rauno Kuha

Porojen pel­to­va­hin­got uuteen ar­vioin­tiin

30.09.2019 07:30