Politiikka
Viimeisin 4 tuntia
Johtajana ei pärjää, jos luulee tietävänsä kaiken, sanoo Tytti Määttä, josta tuli kunnanjohtaja 28-vuotiaana

Joh­ta­ja­na ei pärjää, jos luulee tie­tä­vän­sä kaiken, sanoo Tytti Määttä, josta tuli kun­nan­joh­ta­ja 28-vuo­tiaa­na

07:30
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Politiikan supersunnuntai on käynnissä – Sdp valitsee pääministeriehdokkaan ja Rinne kertoo hallitustunnustelujen tulokset

Po­li­tii­kan su­per­sun­nun­tai on käyn­nis­sä – Sdp va­lit­see pää­mi­nis­te­ri­eh­dok­kaan ja Rinne kertoo hal­li­tus­tun­nus­te­lu­jen tu­lok­set

08.12.2019 10:23
Pääkirjoitus: Vanha valta järkkyy, mutta vasta hallitusvastuu mittaa opposition osaamisen
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Vanha valta järk­kyy, mutta vasta hal­li­tus­vas­tuu mittaa op­po­si­tion osaa­mi­sen

06.12.2019 09:19
Rinteen lähtö oli yllätys Lapin demareille, seuraajan puolesta ei vielä liputeta

Rinteen lähtö oli yllätys Lapin de­ma­reil­le, seu­raa­jan puo­les­ta ei vielä li­pu­te­ta

03.12.2019 15:58
Pääkirjoitus: Keskusta pelaa rohkeaa riskipeliä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kes­kus­ta pelaa rohkeaa ris­ki­pe­liä

02.12.2019 22:19
Rovaniemen johtajien tuolileikissä ei vieläkään päätöstä

Ro­va­nie­men joh­ta­jien tuo­li­lei­kis­sä ei vie­lä­kään pää­tös­tä

02.12.2019 18:55
Puheet vakavasta hallituskriisistä ihmetyttävät pääministeri Antti Rinnettä – Hallituspuolueet koolla vielä iltamyöhään

Puheet va­ka­vas­ta hal­li­tus­krii­sis­tä ih­me­tyt­tä­vät pää­mi­nis­te­ri Antti Rin­net­tä – Hal­li­tus­puo­lueet koolla vielä il­ta­myö­hään

01.12.2019 19:38
Posti-kohusta huolimatta pääministeri Rinne jatkoi maakuntamatkailua ja saapuu iltapäivällä Rovaniemelle – "Postiasiaakin sivuttiin", kertoo Ranuan työväenyhdistyksen puheenjohtaja

Pos­ti-ko­hus­ta huo­li­mat­ta pää­mi­nis­te­ri Rinne jatkoi maa­kun­ta­mat­kai­lua ja saapuu il­ta­päi­väl­lä Ro­va­nie­mel­le – "Pos­tia­siaa­kin si­vut­tiin", kertoo Ranuan työ­väen­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja

01.12.2019 13:32
Demarien hallituskumppanit odottavat pääministeri Rinteeltä selitystä tiistaihin saakka – Orpo lisää painetta keskustaa ja vihreitä kohtaan

De­ma­rien hal­li­tus­kump­pa­nit odot­ta­vat pää­mi­nis­te­ri Rin­teel­tä se­li­tys­tä tiis­tai­hin saakka – Orpo lisää pai­net­ta kes­kus­taa ja vih­rei­tä kohtaan

30.11.2019 13:43
Politiikassa kaveri jätetään – Demarit tirisevät omassa grillissään hallituskumppanien katsoessa vierestä

Po­li­tii­kas­sa kaveri jä­te­tään – Demarit ti­ri­se­vät omassa gril­lis­sään hal­li­tus­kump­pa­nien kat­soes­sa vie­res­tä

30.11.2019 10:06
Sudanin entisen presidentin puolue hajotettiin – samalla naisten toimintaa rajoittanut laki kumottiin

Sudanin entisen pre­si­den­tin puolue ha­jo­tet­tiin – samalla naisten toi­min­taa ra­joit­ta­nut laki ku­mot­tiin

29.11.2019 09:56
Pääkirjoitus: Rovaniemi keskeytti Kielan uuden osan rakentamista koskevan kilpailutuksen. Aikalisä on paikallaan.
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ro­va­nie­mi kes­keyt­ti Kielan uuden osan ra­ken­ta­mis­ta kos­ke­van kil­pai­lu­tuk­sen. Ai­ka­li­sä on pai­kal­laan.

28.11.2019 15:16
Puheenjohtaja Petteri Orpo Rovaniemellä: "Kokoomus voi nyt alkaa odottaa kasvua"

Pu­heen­joh­ta­ja Petteri Orpo Ro­va­nie­mel­lä: "Ko­koo­mus voi nyt alkaa odottaa kasvua"

23.11.2019 15:43
Perussuomalaisten vaihtoehtoehtobudjettia ryöpytettiin ankarasti valeluvuista: "Aukko puoli miljardia"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten vaih­to­eh­to­eh­to­bud­jet­tia ryö­py­tet­tiin an­ka­ras­ti va­le­lu­vuis­ta: "Aukko puoli mil­jar­dia"

20.11.2019 18:25
Ne voimakkaat ja kiehtovat ajatukset, jotka ennen kiinnostivat, eivät kiinnosta enää
Kolumni Pekka.Rytkonen

Ne voi­mak­kaat ja kieh­to­vat aja­tuk­set, jotka ennen kiin­nos­ti­vat, eivät kiin­nos­ta enää

20.11.2019 10:51
”Kulissien takaa on mukava hymyillä” – Juha Mieto täyttää 70 eikä syö enää kuin puolet entisistä mämmimääristä

”Ku­lis­sien takaa on mukava hy­myil­lä” – Juha Mieto täyttää 70 eikä syö enää kuin puolet en­ti­sis­tä mäm­mi­mää­ris­tä

18.11.2019 07:30
Vasemmistoliitto vaihtoi puoluesihteerinsä ja sai kolme uutta varapuheenjohtajaa – Li Anderssonia tuuraa tarvittaessa Jussi Saramo

Va­sem­mis­to­liit­to vaihtoi puo­lue­sih­tee­rin­sä ja sai kolme uutta va­ra­pu­heen­joh­ta­jaa – Li An­ders­so­nia tuuraa tar­vit­taes­sa Jussi Saramo

16.11.2019 16:52
Mielipide Henna Knuuti

Lu­ki­jal­ta: Po­li­tiik­kaa ja sir­kus­hu­ve­ja

16.11.2019 07:00
Sairaus, joka ei hellitä – Kun Ben Zyskowicz pääsee kotiin, hän menee sohvalle pitkälleen ja panee tyynyn silmiensä eteen

Sai­raus, joka ei hellitä – Kun Ben Zys­ko­wicz pääsee kotiin, hän menee soh­val­le pit­käl­leen ja panee tyynyn sil­mien­sä eteen

16.11.2019 06:00
Naturan raja ei siirry Sallatunturissa  - Ympäristöministeriö tyrmäsi Lapista lähteneen esityksen

Naturan raja ei siirry Sal­la­tun­tu­ris­sa - Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö tyrmäsi Lapista läh­te­neen esi­tyk­sen

14.11.2019 14:55