Politiikka
Viimeisin 4 tuntia
Tiedätkö sinä, kuka on eduskunnan puhemies? Ei se mitään vaikka et tiedä, 69 prosenttia suomalaisista on asiasta yhtä pihalla

Tie­dät­kö sinä, kuka on edus­kun­nan pu­he­mies? Ei se mitään vaikka et tiedä, 69 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta on asiasta yhtä pihalla

07:00
Viimeisin 12 tuntia
Presidenttien kanssa lounaalla - Niinistö vieraili Etiopiassa
Kolumni Leo Pekkala

Pre­si­dent­tien kanssa lou­naal­la - Nii­nis­tö vie­rai­li Etio­pias­sa

06:00
Kuukausi ja vanhemmat
Trump ja demokraatit ottivat yhteen Valkoisessa talossa: demokraattien mukaan Trump sai "hermoromahduksen"

Trump ja de­mo­kraa­tit ottivat yhteen Val­koi­ses­sa ta­los­sa: de­mo­kraat­tien mukaan Trump sai "her­mo­ro­mah­duk­sen"

17.10.2019 09:22
Omat osakeomistukset voivat sitoa ministerin kädet ja sulkea suun – työministeri Timo Harakan salkussa on tuhti nippu suomalaisten pörssiyhtiöiden osakkeita

Omat osa­ke­omis­tuk­set voivat sitoa mi­nis­te­rin kädet ja sulkea suun – työ­mi­nis­te­ri Timo Harakan sal­kus­sa on tuhti nippu suo­ma­lais­ten pörs­si­yh­tiöi­den osak­kei­ta

13.10.2019 07:00
Mielipide Osmo Pietarila

Lu­ki­jal­ta: Onko il­mas­ton­muu­tos ainoa uhka?

12.10.2019 11:26
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Onko Ro­va­nie­mel­lä hy­vä­ve­li-ver­kos­to­ja?

12.10.2019 07:01
Mielipide Vesa Puuronen

Lu­ki­jal­ta: Hyl­kää­kö Ro­va­nie­mi ky­län­sä?

12.10.2019 07:00
Mielipide Kari Rantala

Lu­ki­jal­ta: Äänten ja suosion ka­las­te­lua

12.10.2019 06:31
Lukijalta: Rovaniemi näivettää lähidemokratian
Mielipide Ilkka Ulkuniemi

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­mi näi­vet­tää lä­hi­de­mo­kra­tian

12.10.2019 06:00
Pekka Tiitinen lähtee kisaamaan demareiden Lapin piirin puheenjohtajuudesta

Pekka Tii­ti­nen lähtee ki­saa­maan de­ma­rei­den Lapin piirin pu­heen­joh­ta­juu­des­ta

11.10.2019 13:48
Maria-Riitta Mällinen valmis sdp:n Lapin piirin johtoon

Ma­ria-Riit­ta Mäl­li­nen valmis sdp:n Lapin piirin johtoon

09.10.2019 15:56
Neuvottelut katkesivat tuloksetta Ruotsissa – Yhdysvallat ja Pohjois-Korea eri linjoilla siitä, miten tapaaminen meni

Neu­vot­te­lut kat­ke­si­vat tu­lok­set­ta Ruot­sis­sa – Yh­dys­val­lat ja Poh­jois-Ko­rea eri lin­joil­la siitä, miten ta­paa­mi­nen meni

06.10.2019 10:26
Varapuhemies Eerola antaa luvan itkeä eduskunnassa, mutta turha supina häiritsee – Tämä asia häntä hiertää joidenkin naisedustajien pukeutumisessa

Va­ra­pu­he­mies Eerola antaa luvan itkeä edus­kun­nas­sa, mutta turha supina häi­rit­see – Tämä asia häntä hiertää joi­den­kin nais­edus­ta­jien pu­keu­tu­mi­ses­sa

06.10.2019 10:13
Sairaalapalvelujen ulkoistus riipaisi Lapin demaripomon sydäntä

Sai­raa­la­pal­ve­lu­jen ul­kois­tus rii­pai­si Lapin de­ma­ri­po­mon sydäntä

05.10.2019 14:28
Anne Berner katosi suoraan vallan huipulta Ruotsiin – selvitimme, miksi politiikan ulkopuolelta ministerijonon ohi kiihdyttäneen yritysjohtajan uudistukset kuohuttavat silti yhä suomalaisia

Anne Berner katosi suoraan vallan hui­pul­ta Ruot­siin – sel­vi­tim­me, miksi po­li­tii­kan ul­ko­puo­lel­ta mi­nis­te­ri­jo­non ohi kiih­dyt­tä­neen yri­tys­joh­ta­jan uu­dis­tuk­set kuo­hut­ta­vat silti yhä suo­ma­lai­sia

05.10.2019 08:05
Tilaajille
Keskusta rummuttaa aluepolitiikkaa – nyt halutaan selvittää verotuen maksamista harvaan asutuille alueille

Kes­kus­ta rum­mut­taa alue­po­li­tiik­kaa – nyt ha­lu­taan sel­vit­tää ve­ro­tuen mak­sa­mis­ta harvaan asu­tuil­le alueil­le

04.10.2019 12:34
Toimittajamme Washingtonissa: Valkoisessa talossa liikkuminen on tiukasti rajattua – vilkaisusta Kennedyn tai Lincolnin käyttämään makuuhuoneeseen voi vain haaveilla

Toi­mit­ta­jam­me Was­hing­to­nis­sa: Val­koi­ses­sa talossa liik­ku­mi­nen on tiu­kas­ti ra­jat­tua – vil­kai­sus­ta Ken­ne­dyn tai Lin­col­nin käyt­tä­mään ma­kuu­huo­nee­seen voi vain haa­veil­la

03.10.2019 08:01
Mykkänen Lintilälle: "Urheasti yritätte puolustaa hallitustanne, mutta vähissä olivat konkreettiset vastaukset"

Myk­kä­nen Lin­ti­läl­le: "Ur­heas­ti yri­tät­te puo­lus­taa hal­li­tus­tan­ne, mutta vähissä olivat konk­reet­ti­set vas­tauk­set"

01.10.2019 14:49
Lintilä vastasi välikysymykseen: Hallitus etenee kohti työllisyystavoitetta ja budjettiesitys lisää tuloja noin 70 prosentilla suomalaisia

Lintilä vastasi vä­li­ky­sy­myk­seen: Hal­li­tus etenee kohti työl­li­syys­ta­voi­tet­ta ja bud­jet­ti­esi­tys lisää tuloja noin 70 pro­sen­til­la suo­ma­lai­sia

01.10.2019 14:48
Markus Mustajärvi jätti kirjallisen kysymyksen häirikköpedoista – taustalla tapaus, jossa karhu söi häkissä olleen Jeri-koiran Savukosken Martilla

Markus Mus­ta­jär­vi jätti kir­jal­li­sen ky­sy­myk­sen häi­rik­kö­pe­dois­ta – taus­tal­la tapaus, jossa karhu söi häkissä olleen Je­ri-koi­ran Sa­vu­kos­ken Mar­til­la

01.10.2019 12:59