Poliisi
Viimeisin 4 tuntia

Ka­don­neek­si il­moi­tet­tu 16-vuo­tias nuori löytyi Ro­va­nie­mel­lä

11:12
Kuukausi
Poliisi aloittaa 24 tunnin mittaisen rattijuopumusvalvonnan perjantaina – valvontaa voi seurata sosiaalisessa mediassa

Poliisi aloit­taa 24 tunnin mit­tai­sen rat­ti­juo­pu­mus­val­von­nan per­jan­tai­na – val­von­taa voi seurata so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa

12.12.2019 12:53

Ro­va­nie­mel­lä ka­don­neek­si il­moi­tet­tu mies löytyi

12.12.2019 09:08
Lapin poliisi etsii Teemu Impiötä, liikkuu mahdollisesti Raanujärven ja Rovaniemen alueella – havainnot suoraan hätänumeroon

Lapin poliisi etsii Teemu Im­piö­tä, liikkuu mah­dol­li­ses­ti Raa­nu­jär­ven ja Ro­va­nie­men alueel­la – ha­vain­not suoraan hä­tä­nu­me­roon

11.12.2019 15:10
Rattijuopumuksesta epäiltyjä jäi kiinni Lapissa – Osa jäi kiinni poliisin valvonnassa, osasta ilmoittivat sivulliset

Rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta epäil­ty­jä jäi kiinni Lapissa – Osa jäi kiinni po­lii­sin val­von­nas­sa, osasta il­moit­ti­vat si­vul­li­set

01.12.2019 19:30
Kiimingissä poliisioperaatio, yksi henkilö otettiin kiinni: "Tausta huomioon ottaen varauduimme hieman kovemmalla voimalla"

Kii­min­gis­sä po­lii­sio­pe­raa­tio, yksi henkilö otet­tiin kiinni: "Tausta huo­mioon ottaen va­rau­duim­me hieman ko­vem­mal­la voi­mal­la"

01.12.2019 19:09
Henkilöauto suistui ulos ajoradalta Nelostiellä Kemin ja Simon rajalla, kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta

Hen­ki­lö­au­to suistui ulos ajo­ra­dal­ta Ne­los­tiel­lä Kemin ja Simon ra­jal­la, kul­jet­ta­jaa epäil­lään tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta

01.12.2019 14:58
Nainen löi miestä tuopilla päähän Torniossa

Nainen löi miestä tuo­pil­la päähän Tor­nios­sa

30.11.2019 15:25
Paikannin johdatti poliisin polkupyörävarkaan luo Torniossa – Pyörän arvo lähes kolme tuhatta euroa

Pai­kan­nin joh­dat­ti po­lii­sin pol­ku­pyö­rä­var­kaan luo Tor­nios­sa – Pyörän arvo lähes kolme tuhatta euroa

30.11.2019 15:24

Va­le­po­lii­si tekee jälleen hui­jaus­soit­to­ja Me­ri-La­pis­sa – muu­ta­mil­ta ikä­ih­mi­sil­tä on on­nis­tut­tu saamaan ti­li­tie­dot ja anas­tet­tu tu­han­sia euroja

22.11.2019 14:51
Vuoden salailupalkinto Poliisihallitukselle – Valokeilan-palkinnon sai Vilja Eerikan, Arabianrannan ja sarjakuristajan murhajuttujen syyttäjä Eija Velitski

Vuoden sa­lai­lu­pal­kin­to Po­lii­si­hal­li­tuk­sel­le – Va­lo­kei­lan-pal­kin­non sai Vilja Ee­ri­kan, Ara­bian­ran­nan ja sar­ja­ku­ris­ta­jan mur­ha­jut­tu­jen syyt­tä­jä Eija Ve­lits­ki

21.11.2019 10:06
Poliisi aloitti nuorille suunnatun kampanjan sosiaalisessa mediassa – tarkoituksena lisätä tietoisuutta teoista, joissa nuori joutuu seksuaalirikoksen kohteeksi

Poliisi aloitti nuo­ril­le suun­na­tun kam­pan­jan so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa – tar­koi­tuk­se­na lisätä tie­toi­suut­ta teois­ta, joissa nuori joutuu sek­suaa­li­ri­kok­sen koh­teek­si

18.11.2019 13:15
LM-selvitys: Poliisia avustavassa oikeuspsykiatrian yksikössä epäily laiminlyönneistä – Viisi psykologia vakavasti huolissaan lasten haastatteluista

LM-sel­vi­tys: Po­lii­sia avus­ta­vas­sa oi­keus­psy­kiat­rian yk­si­kös­sä epäily lai­min­lyön­neis­tä – Viisi psy­ko­lo­gia va­ka­vas­ti huo­lis­saan lasten haas­tat­te­luis­ta

15.11.2019 06:00
Poliisi valvoo tehostetusti pikkujoululiikennettä

Poliisi valvoo te­hos­te­tus­ti pik­ku­jou­lu­lii­ken­net­tä

14.11.2019 18:19
Useat pelti- ja porokolarit sekä tieltä suistumiset ovat työllistäneet Rovaniemen poliisia – poliisi muistuttaa huolellisuudesta ja varovaisuudesta liikenteessä

Useat pelti- ja po­ro­ko­la­rit sekä tieltä suis­tu­mi­set ovat työl­lis­tä­neet Ro­va­nie­men po­lii­sia – poliisi muis­tut­taa huo­lel­li­suu­des­ta ja va­ro­vai­suu­des­ta lii­ken­tees­sä

13.11.2019 17:11

Am­fe­ta­mii­nia käyt­tä­nyt kul­jet­ta­ja jäi kiinni Ro­va­nie­men Vii­rin­kan­kaal­la

13.11.2019 17:04
Vanhemmat
Poliisi: Suomessa on meneillään omakotitaloihin kohdistuva asuntomurtosarja – tapauksia ollut myös Pohjois-Suomessa

Po­lii­si: Suo­mes­sa on me­neil­lään oma­ko­ti­ta­loi­hin koh­dis­tu­va asun­to­mur­to­sar­ja – ta­pauk­sia ollut myös Poh­jois-Suo­mes­sa

12.11.2019 18:32

Ko­la­ri­lai­nen Janne Malinen on löy­det­ty Hel­sin­gis­tä – poliisi kiittää saa­mis­taan ha­vain­nois­ta

08.11.2019 17:50
Poliisi: Amfetamiinia ja hasista levittäneen jengin hallusta löytyi myös useita ampuma-aseita, joista osa on luokiteltu erittäin vaarallisiksi

Po­lii­si: Am­fe­ta­mii­nia ja hasista le­vit­tä­neen jengin hal­lus­ta löytyi myös useita am­pu­ma-asei­ta, joista osa on luo­ki­tel­tu erit­täin vaa­ral­li­sik­si

06.11.2019 12:03
Poliisi lopetti Janne Malisen etsinnät – ei syytä epäillä, että Malinen olisi hengen tai terveyden vaarassa

Poliisi lopetti Janne Malisen et­sin­nät – ei syytä epäil­lä, että Malinen olisi hengen tai ter­vey­den vaa­ras­sa

05.11.2019 13:55