Poikkeusolot
Viimeisin tunti
Valtteri Bottas pakeni koronaa Lappiin australialaisen tyttöystävänsä kanssa – saa kipakkaa palautetta: "Pysy kotona!"

Valt­te­ri Bottas pakeni koronaa Lappiin aust­ra­lia­lai­sen tyt­tö­ys­tä­vän­sä kanssa – saa ki­pak­kaa pa­lau­tet­ta: "Pysy ko­to­na!"

10:26
Viikko
Mielipide Hannes Manninen

Nä­kö­kul­ma: Suomen on oltava oi­keus­val­tio ko­ro­na­krii­sis­sä­kin

01.04.2020 06:30
Suomeen saapuvat pyritään kaikin keinoin saamaan eristyksiin – viranomaisilla on oikeus määrätä karanteeniin

Suomeen saa­pu­vat py­ri­tään kaikin keinoin saamaan eris­tyk­siin – vi­ran­omai­sil­la on oikeus määrätä ka­ran­tee­niin

27.03.2020 10:32
Useat sadat poliisit ovat valmiina töihin, jos Uusimaa päätetään eristää tänään

Useat sadat po­lii­sit ovat val­mii­na töihin, jos Uusimaa pää­te­tään eristää tänään

27.03.2020 10:27
Poliisijärjestö tänään käynnistyvien liikkumisrajoitusten valvonnasta: "Vahvistettuihin työvuorolistoihin tehtävistä muutoksista pitää erikseen sopia"

Po­lii­si­jär­jes­tö tänään käyn­nis­ty­vien liik­ku­mis­ra­joi­tus­ten val­von­nas­ta: "Vah­vis­tet­tui­hin työ­vuo­ro­lis­toi­hin teh­tä­vis­tä muu­tok­sis­ta pitää erik­seen sopia"

27.03.2020 09:21
Kuukausi ja vanhemmat
Pääministeri Sanna Marin perustelee Uudenmaan liikkumisrajoituksen lyhyttä kestoa: "Valmiuslain 118. pykälä on kova toimenpide"

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin pe­rus­te­lee Uu­den­maan liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sen lyhyttä kestoa: "Val­mius­lain 118. pykälä on kova toi­men­pi­de"

25.03.2020 20:43
Lapin yt-ilmoitukset koskevat jo yli 1600 työntekijää, määrä tuplaantui vuorokaudessa

Lapin yt-il­moi­tuk­set kos­ke­vat jo yli 1600 työn­te­ki­jää, määrä tup­laan­tui vuo­ro­kau­des­sa

25.03.2020 19:33
Arvio: Pohjois-Ruotsissa jo 3000–4000 saattaa kantaa koronavirusta – "Epidemia on alkanut"

Arvio: Poh­jois-Ruot­sis­sa jo 3000–4000 saattaa kantaa ko­ro­na­vi­rus­ta – "E­pi­de­mia on al­ka­nut"

25.03.2020 19:19
Elämää poikkeusoloissa: Laatikko-ostoksia ja laatikkoaskarteluja
Mielipide Uusi Rovaniemi

Elämää poik­keu­so­lois­sa: Laa­tik­ko-os­tok­sia ja laa­tik­ko­as­kar­te­lu­ja

25.03.2020 14:48
Uudenmaan alueen eristämisen valmistelu jatkuu – vastauksia odotetaan illalla

Uu­den­maan alueen eris­tä­mi­sen val­mis­te­lu jatkuu – vas­tauk­sia odo­te­taan illalla

25.03.2020 12:44
Ainakin 45 lappilaista yritystä on ilmoittanut yt-neuvotteluista koronaviruksen takia

Ainakin 45 lap­pi­lais­ta yri­tys­tä on il­moit­ta­nut yt-neu­vot­te­luis­ta ko­ro­na­vi­ruk­sen takia

24.03.2020 15:02
Pääministeri: Hallitukselta tulee eduskunnalle esitys ravintoloiden sulkemisesta, myös Uudenmaan eristämistä valmistellaan

Pää­mi­nis­te­ri: Hal­li­tuk­sel­ta tulee edus­kun­nal­le esitys ra­vin­to­loi­den sul­ke­mi­ses­ta, myös Uu­den­maan eris­tä­mis­tä val­mis­tel­laan

24.03.2020 15:01
Eduskuntaryhmiltä laajaa tukea uusille rajoitustoimille – tarvitaan uutta lainsäädäntöä ravintoloiden sulkemiseksi, myös Uudenmaan eristys mahdollinen

Edus­kun­ta­ryh­mil­tä laajaa tukea uusille ra­joi­tus­toi­mil­le – tar­vi­taan uutta lain­sää­dän­töä ra­vin­to­loi­den sul­ke­mi­sek­si, myös Uu­den­maan eristys mah­dol­li­nen

24.03.2020 13:53
Rajoitetaanko liikkumista koko Uudellamaalla vai pääkaupunkiseudulla – hallitus kokoontuu neuvonpitoon illalla

Ra­joi­te­taan­ko liik­ku­mis­ta koko Uu­del­la­maal­la vai pää­kau­pun­ki­seu­dul­la – hal­li­tus ko­koon­tuu neu­von­pi­toon illalla

24.03.2020 12:54
STT: Puoluejohtajat kutsuttu heti Säätytaloon keskustelemaan uusista rajoituksista

STT: Puo­lue­joh­ta­jat kut­sut­tu heti Sää­ty­ta­loon kes­kus­te­le­maan uusista ra­joi­tuk­sis­ta

24.03.2020 09:57
Hengitystieoireiset potilaat aletaan erotella Kemissä, Torniossa, Keminmaassa ja Rovaniemellä

Hen­gi­tys­tie­oi­rei­set po­ti­laat aletaan ero­tel­la Ke­mis­sä, Tor­nios­sa, Ke­min­maas­sa ja Ro­va­nie­mel­lä

23.03.2020 19:54
Rajoitetaanko liikkumista? – Länsi-Pohjan johtajaylilääkäri pyysi sitä valtioneuvostolta jo viime viikolla

Ra­joi­te­taan­ko liik­ku­mis­ta? – Län­si-Poh­jan joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri pyysi sitä val­tio­neu­vos­tol­ta jo viime vii­kol­la

23.03.2020 14:54
Virus antoi meille jotain arvokasta

Virus antoi meille jotain ar­vo­kas­ta

21.03.2020 05:00
Baijerin osavaltioon Saksassa on julistettu ulkonaliikkumiskielto, joka voi laajeta koko maan laajuiseksi

Bai­je­rin osa­val­tioon Sak­sas­sa on ju­lis­tet­tu ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­to, joka voi laajeta koko maan laa­jui­sek­si

20.03.2020 15:27
Linjaus muuttui: 1–3-luokkalaiset voivat taas osallistua koulujen lähiopetukseen – Etäopetus säilyy silti ensisijaisena suosituksena, jos se on mahdollista järjestää

Linjaus muut­tui: 1–3-luok­ka­lai­set voivat taas osal­lis­tua kou­lu­jen lä­hi­ope­tuk­seen – Etä­ope­tus säilyy silti en­si­si­jai­se­na suo­si­tuk­se­na, jos se on mah­dol­lis­ta jär­jes­tää

20.03.2020 14:46