Poikkeuslupa
Pääkirjoitus: Länsi-Pohjan synnytykset ovat taas katkolla, kiitos Lapin yhteistyökyvyttömyyden
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Län­si-Poh­jan syn­ny­tyk­set ovat taas kat­kol­la, kiitos Lapin yh­teis­työ­ky­vyt­tö­myy­den

18.12.2019 13:32
Seinä nousi vastaan Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirien synnytystoiminnan neuvotteluissa: "Yhteistä näkemystä ministeriölle ei löydetty"

Seinä nousi vastaan Län­si-Poh­jan ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rien syn­ny­tys­toi­min­nan neu­vot­te­luis­sa: "Yh­teis­tä nä­ke­mys­tä mi­nis­te­riöl­le ei löy­det­ty"

02.12.2019 18:14
Mielipide Olavi Parpala

Lu­ki­jal­ta: Vaa­ral­li­nen en­nak­ko­ta­paus

21.11.2019 10:53