Perusterveydenhuolto
Avi jyrähti Rovaniemen laittomasta lääkäritilanteesta – Kaupunki alkoi ostaa vastaanottoaikoja Terveystalolta ja perusti viisi uutta virkaa

Avi jyrähti Ro­va­nie­men lait­to­mas­ta lää­kä­ri­ti­lan­tees­ta – Kau­pun­ki alkoi ostaa vas­taan­ot­to­ai­ko­ja Ter­veys­ta­lol­ta ja perusti viisi uutta virkaa

02.12.2019 13:39
Mielipide Sara Tuisku

Lu­ki­jal­ta: Si­vis­ty­nyt­tä tu­le­vai­suu­den po­li­tiik­kaa?

07.11.2019 06:32