Perussuomalaiset
Viikko

PS-nuor­ten joh­dos­ta lähtee kaksi va­ra­pu­heen­joh­ta­jaa. "Nuori kan­sal­lis­mie­li­nen ei voi enää vai­kut­taa", pe­rus­te­le­vat eroaan

25.02.2020 19:07
Toni Jalonen sanoo kokevansa fasismin kansallistunteena – "En kuitenkaan tarkoittanut, että ajaisin Suomeen fasismia"

Toni Jalonen sanoo ko­ke­van­sa fa­sis­min kan­sal­lis­tun­tee­na – "En kui­ten­kaan tar­koit­ta­nut, että ajaisin Suomeen fa­sis­mia"

24.02.2020 16:30

PS-nuor­ten va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Jalosen fa­sis­ti­ju­lis­tuk­set heti syyniin – puo­lue­hal­li­tus kä­sit­te­lee lä­hi­viik­koi­na

24.02.2020 13:37
Vieraslajeista puhunut kansanedustaja Mäenpää: "En ole loukannut mitään kansanryhmää"

Vie­ras­la­jeis­ta puhunut kan­san­edus­ta­ja Mäen­pää: "En ole lou­kan­nut mitään kan­san­ryh­mää"

20.02.2020 13:11
Vanhemmat
Eduskunta jatkoi salamavauhtia kansanedustaja Mäenpään syyteluvan käsittelyä – Valiokunnan esityslista meni eilen illalla uusiksi

Edus­kun­ta jatkoi sa­la­ma­vauh­tia kan­san­edus­ta­ja Mäen­pään syy­te­lu­van kä­sit­te­lyä – Va­lio­kun­nan esi­tys­lis­ta meni eilen illalla uusiksi

07.02.2020 14:06
Mäenpään vieraslajikommentin lähetekeskustelu eduskunnassa jäi lyhyeen – siirrettiin suoraan perustuslakivaliokuntaan

Mäen­pään vie­ras­la­ji­kom­men­tin lä­he­te­kes­kus­te­lu edus­kun­nas­sa jäi lyhyeen – siir­ret­tiin suoraan pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­taan

06.02.2020 17:47
Perussuomalaisten puoluesihteeri vertaa tehtäväänsä siivoojan työhön: "Parhaimmillaan sitä ei huomaa, kun hommat toimivat"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten puo­lue­sih­tee­ri vertaa teh­tä­vään­sä sii­voo­jan työhön: "Par­haim­mil­laan sitä ei huomaa, kun hommat toi­mi­vat"

25.01.2020 08:00
Tilaajille
Perussuomalaisten tilaama selvitys: Näiden puolueiden kannattajat maksavat eniten hallituksen ilmastotoimista, näille ne sen sijaan korvataan

Pe­rus­suo­ma­lais­ten tilaama sel­vi­tys: Näiden puo­luei­den kan­nat­ta­jat mak­sa­vat eniten hal­li­tuk­sen il­mas­to­toi­mis­ta, näille ne sen sijaan kor­va­taan

23.01.2020 16:31
Riikka Purra: Perussuomalaiset valmistautuu jo hallitusneuvotteluihin – "Totta kai puhutaan tilanteesta, että olemme hallituksessa"

Riikka Purra: Pe­rus­suo­ma­lai­set val­mis­tau­tuu jo hal­li­tus­neu­vot­te­lui­hin – "Totta kai pu­hu­taan ti­lan­tees­ta, että olemme hal­li­tuk­ses­sa"

20.01.2020 06:00
Tilaajille
Kauhukuva vai toteutunut unelma: Kolmen vuoden päästä perussuomalaiset voi olla johtava hallituspuolue ja Jussi Halla-aho pääministeri – kävimme Suomen perussuomalaisimmassa kunnassa

Kau­hu­ku­va vai to­teu­tu­nut unelma: Kolmen vuoden päästä pe­rus­suo­ma­lai­set voi olla johtava hal­li­tus­puo­lue ja Jussi Hal­la-aho pää­mi­nis­te­ri – kävimme Suomen pe­rus­suo­ma­lai­sim­mas­sa kun­nas­sa

18.01.2020 07:00
Tilaajille
Timo Soinin parasta ennen päivä taisi jo mennä
Kolumni Antti Kokkonen

Timo Soinin parasta ennen päivä taisi jo mennä

16.01.2020 12:42
Perussuomalaisten Lapin piirin johtoon valittiin kemijärveläinen Juhana Kelloniemi

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Lapin piirin johtoon va­lit­tiin ke­mi­jär­ve­läi­nen Juhana Kel­lo­nie­mi

10.01.2020 11:37
HS-gallup: Perussuomalaiset ja kokoomus suosituimmat puolueet, keskustan kannatus laski ennätyksellisen alas

HS-gal­lup: Pe­rus­suo­ma­lai­set ja ko­koo­mus suo­si­tuim­mat puo­lueet, kes­kus­tan kan­na­tus laski en­nä­tyk­sel­li­sen alas

28.12.2019 09:55
Perussuomalaisten mielestä uudet eduskuntavaalit olisivat olleet palvelus demokratialle – "Kansa ei äänestänyt Marinia pääministeriksi"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten mie­les­tä uudet edus­kun­ta­vaa­lit oli­si­vat olleet pal­ve­lus de­mo­kra­tial­le – "Kansa ei ää­nes­tä­nyt Marinia pää­mi­nis­te­rik­si"

16.12.2019 13:55
Perussuomalaisten kannatus jatkaa nousuaan gallupeissa – professori Jokisipilä: "Voi nousta 30 prosenttiin"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus jatkaa nou­suaan gal­lu­peis­sa – pro­fes­so­ri Jo­ki­si­pi­lä: "Voi nousta 30 pro­sent­tiin"

05.12.2019 17:05
Perussuomalaiset harkitsee välikysymystä, jos Pekka Haavisto (vihr.) jatkaa ulkoministerinä uudessa hallituksessa

Pe­rus­suo­ma­lai­set har­kit­see vä­li­ky­sy­mys­tä, jos Pekka Haa­vis­to (vihr.) jatkaa ul­ko­mi­nis­te­ri­nä uudessa hal­li­tuk­ses­sa

05.12.2019 17:04
Perussuomalaiset ylimääräiseen kokoukseen hallitustilanteesta – "Rinteen toiminta käynyt kestämättömäksi"

Pe­rus­suo­ma­lai­set yli­mää­räi­seen ko­kouk­seen hal­li­tus­ti­lan­tees­ta – "Rin­teen toi­min­ta käynyt kes­tä­mät­tö­mäk­si"

01.12.2019 19:44
Lukijalta: Puoluekannatusmittausten harha
Mielipide Seppo Kinnunen

Lu­ki­jal­ta: Puo­lue­kan­na­tus­mit­taus­ten harha

21.11.2019 10:49
Perussuomalaiset säästäisi maahanmuutosta ja kehitysavusta – polttoaineveron korotus peruttaisiin

Pe­rus­suo­ma­lai­set sääs­täi­si maa­han­muu­tos­ta ja ke­hi­tys­avus­ta – polt­to­ai­ne­ve­ron korotus pe­rut­tai­siin

14.11.2019 17:22
Jari Hast perussuomalaisten johtoon Torniossa

Jari Hast pe­rus­suo­ma­lais­ten johtoon Tor­nios­sa

10.11.2019 18:42