Peruskoulut
Kuukausi
Hallituksen uusi linjaus ei tuonut ryntäystä kouluille: Lapin kunnissa lähiopetukseen palasi maanantaina vain jokunen oppilas

Hal­li­tuk­sen uusi linjaus ei tuonut ryn­täys­tä kou­luil­le: Lapin kun­nis­sa lä­hi­ope­tuk­seen palasi maa­nan­tai­na vain jokunen oppilas

24.03.2020 06:30
Tilaajille
Näin etäopetus toimii: Ysiluokkalainen Sanja Parikka tekee ja palauttaa koulutehtävät verkossa, opettajaan saa yhteyden vaikka videolla

Näin etä­ope­tus toimii: Ysi­luok­ka­lai­nen Sanja Parikka tekee ja pa­laut­taa kou­lu­teh­tä­vät ver­kos­sa, opet­ta­jaan saa yh­tey­den vaikka vi­deol­la

18.03.2020 19:41
Tilaajille
Osa Lapin kunnista seuloo jo koululaisten vanhempien ammatteja – päivähoitomaksuista odotetaan lisätietoa pian

Osa Lapin kun­nis­ta seuloo jo kou­lu­lais­ten van­hem­pien am­mat­te­ja – päi­vä­hoi­to­mak­suis­ta odo­te­taan li­sä­tie­toa pian

17.03.2020 10:26
Kolme opettajaa pois kyläkouluista – Tuntikehysmuutokset herättävät närää Rovaniemen pienissä kouluissa

Kolme opet­ta­jaa pois ky­lä­kou­luis­ta – Tun­ti­ke­hys­muu­tok­set he­rät­tä­vät närää Ro­va­nie­men pie­nis­sä kou­luis­sa

09.03.2020 18:41
Tilaajille
Vanhemmat
Hätätilanteita koulussa, kännipuheluita vanhemmilta – opettajan puhelin soi ja on usein välttämätön, mutta työnantaja ei hanki niitä kaikille

Hä­tä­ti­lan­tei­ta kou­lus­sa, kän­ni­pu­he­lui­ta van­hem­mil­ta – opet­ta­jan puhelin soi ja on usein vält­tä­mä­tön, mutta työn­an­ta­ja ei hanki niitä kai­kil­le

17.02.2020 20:19
Tilaajille
Koulun sulkemista kannattaa harkita aina tarkkaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Koulun sul­ke­mis­ta kan­nat­taa harkita aina tark­kaan

05.11.2019 06:06
Sodankylän uusi peruskoulu muuttaa johtamista – pian on taas nimikilpailun aika

So­dan­ky­län uusi pe­rus­kou­lu muuttaa joh­ta­mis­ta – pian on taas ni­mi­kil­pai­lun aika

22.10.2019 19:43
Keminmaan Lassilan koululaiset hyvinvointiaiheisissa työpajoissa – "Näimme teeman tärkeäksi, koska yhteiskunnassakin puhutaan aiheesta paljon."

Ke­min­maan Las­si­lan kou­lu­lai­set hy­vin­voin­ti­ai­hei­sis­sa työ­pa­jois­sa – "Näimme teeman tär­keäk­si, koska yh­teis­kun­nas­sa­kin pu­hu­taan ai­hees­ta pal­jon."

07.10.2019 13:29
Mielipide Piia Haapsaari

Las­ku­pa­jas­ta po­si­tii­vi­sia ko­ke­muk­sia

30.09.2019 07:00
Kielikoulu avautuu ensimmäistä kertaa Haaparannan suomenkielisille –oppilaille mahdollisuus laajempaan suomenkieliseen linjaan

Kie­li­kou­lu avautuu en­sim­mäis­tä kertaa Haa­pa­ran­nan suo­men­kie­li­sil­le –op­pi­lail­le mah­dol­li­suus laa­jem­paan suo­men­kie­li­seen linjaan

16.09.2019 20:57