Peruskoulut
Koulun sulkemista kannattaa harkita aina tarkkaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Koulun sul­ke­mis­ta kan­nat­taa harkita aina tark­kaan

05.11.2019 06:06
Sodankylän uusi peruskoulu muuttaa johtamista – pian on taas nimikilpailun aika

So­dan­ky­län uusi pe­rus­kou­lu muuttaa joh­ta­mis­ta – pian on taas ni­mi­kil­pai­lun aika

22.10.2019 19:43
Keminmaan Lassilan koululaiset hyvinvointiaiheisissa työpajoissa – "Näimme teeman tärkeäksi, koska yhteiskunnassakin puhutaan aiheesta paljon."

Ke­min­maan Las­si­lan kou­lu­lai­set hy­vin­voin­ti­ai­hei­sis­sa työ­pa­jois­sa – "Näimme teeman tär­keäk­si, koska yh­teis­kun­nas­sa­kin pu­hu­taan ai­hees­ta pal­jon."

07.10.2019 13:29
Mielipide Piia Haapsaari

Las­ku­pa­jas­ta po­si­tii­vi­sia ko­ke­muk­sia

30.09.2019 07:00
Kielikoulu avautuu ensimmäistä kertaa Haaparannan suomenkielisille –oppilaille mahdollisuus laajempaan suomenkieliseen linjaan

Kie­li­kou­lu avautuu en­sim­mäis­tä kertaa Haa­pa­ran­nan suo­men­kie­li­sil­le –op­pi­lail­le mah­dol­li­suus laa­jem­paan suo­men­kie­li­seen linjaan

16.09.2019 20:57