Perheväkivalta
Viimeisin 12 tuntia
Koronavirus lisäsi kotihälytysten määrää: synkin viikko oli huhtikuussa, mutta hälytysmäärät ovat vieläkin koholla

Ko­ro­na­vi­rus lisäsi ko­ti­hä­ly­tys­ten määrää: synkin viikko oli huh­ti­kuus­sa, mutta hä­ly­tys­mää­rät ovat vie­lä­kin koholla

06:00 0
Vanhemmat
Koronakriisissä ei uskalleta hakea apua, vaikka tarvetta olisi: "Tämä on nähty lastensuojelussa ja terveydenhuollossa"

Ko­ro­na­krii­sis­sä ei us­kal­le­ta hakea apua, vaikka tar­vet­ta olisi: "Tämä on nähty las­ten­suo­je­lus­sa ja ter­vey­den­huol­los­sa"

03.06.2020 14:42 0
Lapin turvakoti varautuu perheiden tukemiseen pääsiäisenä – poikkeusolot eivät ole toistaiseksi aiheuttaneet piikkiä perhetukipalveluihin hakeutumisessa, huolena piiloon jäävät ongelmat

Lapin tur­va­ko­ti va­rau­tuu per­hei­den tu­ke­mi­seen pää­siäi­se­nä – poik­keus­olot eivät ole tois­tai­sek­si ai­heut­ta­neet piikkiä per­he­tu­ki­pal­ve­lui­hin ha­keu­tu­mi­ses­sa, huolena piiloon jäävät on­gel­mat

08.04.2020 18:23 0
Tilaajille
Norjaa ravistelleen Tromssan perhetragedian nuorin uhri saattaa vielä selviytyä

Norjaa ra­vis­tel­leen Troms­san per­he­tra­ge­dian nuorin uhri saattaa vielä sel­viy­tyä

10.12.2019 14:27 0
Tilaajille
”Kävin kahdesti käsiksi lapseeni” – Työssään muita auttava äiti olisi kaivannut nopeampaa apua, kun suhde murrosikäisen tyttären kanssa meni solmuun

”Kävin kah­des­ti käsiksi lap­see­ni” – Työs­sään muita auttava äiti olisi kai­van­nut no­peam­paa apua, kun suhde mur­ros­ikäi­sen tyt­tä­ren kanssa meni solmuun

07.12.2019 08:00 0
Tilaajille
Lähestymiskielto ei auttanut – mies avasi tulen Yhdysvalloissa alakoulun parkkipaikalla ja ampui lopuksi itsensä

Lä­hes­ty­mis­kiel­to ei aut­ta­nut – mies avasi tulen Yh­dys­val­lois­sa ala­kou­lun park­ki­pai­kal­la ja ampui lopuksi itsensä

27.11.2019 09:46 0