Perhe
Kuukausi
Lukijalta: Alkoholin myyntiä syytä rajoittaa
Mielipide Martti Vastamäki

Lu­ki­jal­ta: Al­ko­ho­lin myyntiä syytä ra­joit­taa

01.04.2020 11:14
Läheinen pelkää, että tuo koronavirustartunnan kotiin – Omaishoitajat kaipaavat poikkeusoloissa erityistä tukea ja selkeää neuvontaa

Lä­hei­nen pelkää, että tuo ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan kotiin – Omais­hoi­ta­jat kai­paa­vat poik­keus­olois­sa eri­tyis­tä tukea ja selkeää neu­von­taa

29.03.2020 16:00
Tilaajille
Päiväkirja: Ensimmäinen etätyöpäivä
Kolumni Niina Lavia

Päi­vä­kir­ja: En­sim­mäi­nen etä­työ­päi­vä

27.03.2020 07:00
Monelle lapselle koti ei ole maailman turvallisin paikka – "On lapsia, jotka yksinkertaisesti jäävät nyt liian yksin", Lastensuojelun keskusliiton toiminnanjohtaja sanoo

Monelle lap­sel­le koti ei ole maail­man tur­val­li­sin paikka – "On lapsia, jotka yk­sin­ker­tai­ses­ti jäävät nyt liian yksin", Las­ten­suo­je­lun kes­kus­lii­ton toi­min­nan­joh­ta­ja sanoo

25.03.2020 16:01
Tilaajille
Virus antoi meille jotain arvokasta

Virus antoi meille jotain ar­vo­kas­ta

21.03.2020 05:00
Tyttö palasi vuosien jälkeen sijaisperheestä äidin luo – Lapsiasiavaltuutettu: Sijaisvanhempien täytyy ymmärtää ristiriitaa, jossa lapsi elää

Tyttö palasi vuosien jälkeen si­jais­per­hees­tä äidin luo – Lap­sia­sia­val­tuu­tet­tu: Si­jais­van­hem­pien täytyy ym­mär­tää ris­ti­rii­taa, jossa lapsi elää

20.03.2020 22:01
Tilaajille
Vanhemmat
Torniolaiset Hoolit viettävät aktiivista vauva-arkea - ”Jos jäisimme aina neljän seinän sisälle, en varmasti pysyisi hereillä.”

Tor­nio­lai­set Hoolit viet­tä­vät ak­tii­vis­ta vau­va-ar­kea - ”Jos jäi­sim­me aina neljän seinän si­säl­le, en var­mas­ti pysyisi he­reil­lä.”

26.02.2020 11:36
Perhevapaan linjaus julki: yli kaksi kuukautta lisää ja molemmille vanhemmille sama kiintiö – "Tämä ei ole työllisyyshanke"

Per­he­va­paan linjaus julki: yli kaksi kuu­kaut­ta lisää ja mo­lem­mil­le van­hem­mil­le sama kiintiö – "Tämä ei ole työl­li­syys­han­ke"

05.02.2020 11:34
Suomen supernanny Pia Penttala: Lasten aggressiivisuus ja levottomuus johtuvat usein vuorovaikutuksen puutteesta – monessa perheessä älylaitteet ovat ongelma

Suomen su­per­nan­ny Pia Pent­ta­la: Lasten ag­gres­sii­vi­suus ja le­vot­to­muus joh­tu­vat usein vuo­ro­vai­ku­tuk­sen puut­tees­ta – monessa per­hees­sä äly­lait­teet ovat ongelma

04.02.2020 08:27
Tukiperheistä on pulaa Lapissa, odotusaika voi olla kuukausia – "Tavallinen arki riittää hyvin ohjelmaksi", sanoo tukiperheen äiti

Tu­ki­per­heis­tä on pulaa La­pis­sa, odo­tus­ai­ka voi olla kuu­kau­sia – "Ta­val­li­nen arki riittää hyvin oh­jel­mak­si", sanoo tu­ki­per­heen äiti

01.02.2020 08:00
Lauantaivieraana; Tukea yhden vanhemman perheille
Kolumni Markku Iso-Heiko / Lounais-Lappi

Lauan­tai­vie­raa­na; Tukea yhden van­hem­man per­heil­le

18.01.2020 07:44
Vuoden 2020 ensimmäinen vauva syntyi Iljanan perheeseen Oulussa– yhä harvempi hakee lykkäystä koulun aloittamisessa, vaikka vuoden alussa syntymisestä on etua

Vuoden 2020 en­sim­mäi­nen vauva syntyi Iljanan per­hee­seen Ou­lus­sa– yhä har­vem­pi hakee lyk­käys­tä koulun aloit­ta­mi­ses­sa, vaikka vuoden alussa syn­ty­mi­ses­tä on etua

16.01.2020 18:37
Blomstedtien uusperheen joulupöytään istuu ainakin 12 henkeä – Näillä vinkeillä uusperheen joulusta jää kaikille hyvä mieli

Bloms­ted­tien uus­per­heen jou­lu­pöy­tään istuu ainakin 12 henkeä – Näillä vin­keil­lä uus­per­heen jou­lus­ta jää kai­kil­le hyvä mieli

21.12.2019 08:00
Norjaa ravistelleen Tromssan perhetragedian nuorin uhri saattaa vielä selviytyä

Norjaa ra­vis­tel­leen Troms­san per­he­tra­ge­dian nuorin uhri saattaa vielä sel­viy­tyä

10.12.2019 14:27
Tässä kodissa perheen harrastukset ovat reilusti esillä – säilytystilan puute rintamamiestalossa pakotti nokkeliin sisustusratkaisuihin

Tässä kodissa perheen har­ras­tuk­set ovat rei­lus­ti esillä – säi­ly­tys­ti­lan puute rin­ta­ma­mies­ta­los­sa pakotti nok­ke­liin si­sus­tus­rat­kai­sui­hin

23.11.2019 07:00
Tilaajille
Puheenvuoro: Sosiaalinen media ja pelaaminen saattavat haitata arjen perusrytmiä ja työkykyisyyttä

Pu­heen­vuo­ro: So­siaa­li­nen media ja pe­laa­mi­nen saat­ta­vat haitata arjen pe­rus­ryt­miä ja työ­ky­kyi­syyt­tä

16.11.2019 10:00
Kerjäätkö sinäkin lapsiltasi rakkautta? Professori varoittaa liiallisesta kaverivanhemmuudesta mutta on myös armollinen

Ker­jäät­kö sinäkin lap­sil­ta­si rak­kaut­ta? Pro­fes­so­ri va­roit­taa liial­li­ses­ta ka­ve­ri­van­hem­muu­des­ta mutta on myös ar­mol­li­nen

09.11.2019 07:00
Tilaajille
Hyviä porinoita luvassa – Ensi kertaa isäksi -ryhmää kootaan Meri-Lapissa

Hyviä po­ri­noi­ta luvassa – Ensi kertaa isäksi -ryhmää kootaan Me­ri-La­pis­sa

08.11.2019 16:16
Perheet tarvitsevat verkostoja arkeensa – Kunnallispolitiikasta luopuminen antoi Marianne Junes-Leinoselle aikaa harrastuksille ja perheelle

Perheet tar­vit­se­vat ver­kos­to­ja ar­keen­sa – Kun­nal­lis­po­li­tii­kas­ta luo­pu­mi­nen antoi Ma­rian­ne Ju­nes-Lei­no­sel­le aikaa har­ras­tuk­sil­le ja per­heel­le

05.11.2019 17:52
Länsi-Pohja pitää kiinni Psykiatriatalosta – uudisrakennuksen kustannuksia karsittiin 5-7 miljoonalla eurolla

Län­si-Poh­ja pitää kiinni Psy­kiat­ria­ta­los­ta – uu­dis­ra­ken­nuk­sen kus­tan­nuk­sia kar­sit­tiin 5-7 mil­joo­nal­la eurolla

29.10.2019 16:47