Perämeri
Kuukausi
Tsernobyl näkyy yhä Perämeren pohjassa: raskasmetallien pitoisuudet ovat laskeneet vuosikymmeniä – "Jotakin ollaan tehty oikein"

Tser­no­byl näkyy yhä Pe­rä­me­ren poh­jas­sa: ras­kas­me­tal­lien pi­toi­suu­det ovat las­ke­neet vuo­si­kym­me­niä – "Jo­ta­kin ollaan tehty oikein"

25.02.2020 07:00
Sula Perämeri pyöräytti harvinaisen talvi-ilmiön: Meri-Lapissa salamoi ja jyrähteli sunnuntai-iltana

Sula Pe­rä­me­ri pyö­räyt­ti har­vi­nai­sen tal­vi-il­miön: Me­ri-La­pis­sa salamoi ja jy­räh­te­li sun­nun­tai-il­ta­na

17.02.2020 10:18
Perämeren vedenkorkeus nousee rajusti, merivartioasema varoittaa: "Näin kovat ennustukset ovat talvimyrskyissä todella harvinaisia"

Pe­rä­me­ren ve­den­kor­keus nousee ra­jus­ti, me­ri­var­tio­ase­ma va­roit­taa: "Näin kovat en­nus­tuk­set ovat tal­vi­myrs­kyis­sä todella har­vi­nai­sia"

16.02.2020 12:41
Tilaajille
Haistakaa Pasko! - voisiko "rahan" hajun museoida?
Kolumni Taisto Saari

Hais­ta­kaa Pasko! - voisiko "rahan" hajun mu­seoi­da?

12.02.2020 09:59
Vanhemmat
Perämeren selkä pysyy sulana vielä pitkään, rannikko täyttyy vaikeakulkuisesta sohjovyöstä – Meri-Lappiin voi iskeä kunnon lumisateet

Pe­rä­me­ren selkä pysyy sulana vielä pit­kään, ran­nik­ko täyttyy vai­kea­kul­kui­ses­ta soh­jo­vyös­tä – Me­ri-Lap­piin voi iskeä kunnon lu­mi­sa­teet

13.01.2020 12:05
Jäätön talvi on kuuteille myrkkyä – Hyljetutkija: Tilanne heikentynyt jopa Perämerellä

Jäätön talvi on kuu­teil­le myrkkyä – Hyl­je­tut­ki­ja: Tilanne hei­ken­ty­nyt jopa Pe­rä­me­rel­lä

11.01.2020 16:18
Jäänmurtajista vasta Otso on Perämerellä töissä: "Kylmempi pakkasjakso on suurella todennäköisyydellä tulossa"

Jään­mur­ta­jis­ta vasta Otso on Pe­rä­me­rel­lä töissä: "Kyl­mem­pi pak­kas­jak­so on suu­rel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä tu­los­sa"

03.01.2020 06:00
Perämerellä elää runsaat 12 800 norppaa – laskentatulos vaihtelee olosuhteiden mukana

Pe­rä­me­rel­lä elää runsaat 12 800 norppaa – las­ken­ta­tu­los vaih­te­lee olo­suh­tei­den mukana

05.11.2019 10:17

Jää­tal­vi on alkanut jo Pe­rä­me­rel­lä, pitkän ajan en­nus­teet lu­paa­vat leutoa talvea

31.10.2019 20:33
Lukijalta: Hylkeitä on pian Tornionjoessakin
Mielipide Unto Eronen

Lu­ki­jal­ta: Hyl­kei­tä on pian Tor­nion­joes­sa­kin

31.10.2019 18:49
Hyljetilanne kestämätön Perämeren alueella: Kalastajien rysät norppien ruokinta-automaatteja

Hyl­je­ti­lan­ne kes­tä­mä­tön Pe­rä­me­ren alueel­la: Ka­las­ta­jien rysät norp­pien ruo­kin­ta-au­to­maat­te­ja

24.10.2019 15:12
Vedenkorkeus vaihtelee keskiarvon molemmin puolin – Itä-Lapissa kesä oli kuivempi ja vedenpinta nyt alempana kuin Länsi-Lapissa

Ve­den­kor­keus vaih­te­lee kes­ki­ar­von mo­lem­min puolin – Itä-La­pis­sa kesä oli kui­vem­pi ja ve­den­pin­ta nyt alem­pa­na kuin Län­si-La­pis­sa

09.10.2019 18:49