Pello
Matkailu antaa nostetta Tornionlaaksoon – Investointeja tehdään vain tarpeeseen

Mat­kai­lu antaa nos­tet­ta Tor­nion­laak­soon – In­ves­toin­te­ja tehdään vain tar­pee­seen

27.12.2019 18:30
Tilaajille

Ke­min­maas­ta Ko­la­riin kul­ke­vas­ta säh­kö­joh­to "kävi kyl­mä­nä" – Län­si­ra­jal­la säh­kö­häi­riöi­tä

26.12.2019 14:41

Pellon kunta jär­jes­tää avoimet ovet

17.12.2019 20:48
Turtolassa näytelmä 100-vuotiaasta sähköstä - Kyläläiset järjestävät Sähköjuhlan

Tur­to­las­sa näy­tel­mä 100-vuo­tiaas­ta säh­kös­tä - Ky­lä­läi­set jär­jes­tä­vät Säh­kö­juh­lan

10.12.2019 16:39
Pellon kulttuuripalkinto myönnettiin Marianne Ylitalolle

Pellon kult­tuu­ri­pal­kin­to myön­net­tiin Ma­rian­ne Yli­ta­lol­le

07.12.2019 14:27
Matkailijat pitävät Pellon palkitun yrittäjän vireänä: "Yksikään päivä ei ole samanlainen"

Mat­kai­li­jat pitävät Pellon pal­ki­tun yrit­tä­jän vi­reä­nä: "Yk­si­kään päivä ei ole sa­man­lai­nen"

23.11.2019 19:00
Pello ei nosta tuloveroprosenttiaan

Pello ei nosta tu­lo­ve­ro­pro­sent­tiaan

11.11.2019 18:37
Lämmityskattila aiheutti hälytyksen Pellossa

Läm­mi­tys­kat­ti­la ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen Pel­los­sa

26.10.2019 10:10
88-vuotias Onni Kitti ei malta jäädä eläkkeelle – "Teen romukauppaa päivittäin"

88-vuo­tias Onni Kitti ei malta jäädä eläk­keel­le – "Teen ro­mu­kaup­paa päi­vit­täin"

07.10.2019 17:49

Nyt se on pää­tet­ty: Pellon kunta myy vi­ras­to­ta­lon­sa 2 000 eurolla

23.09.2019 20:23
Tähän on tultu: Pellon kunta saattaa myydä virastotalon 2 000 eurolla

Tähän on tultu: Pellon kunta saattaa myydä vi­ras­to­ta­lon 2 000 eurolla

18.09.2019 22:05
Henkilöauto suistui metsään valtatie 21:llä, kuljettaja poistui paikalta jo ennen pelastuslaitoksen saapumista

Hen­ki­lö­au­to suistui metsään val­ta­tie 21:llä, kul­jet­ta­ja poistui pai­kal­ta jo ennen pe­las­tus­lai­tok­sen saa­pu­mis­ta

18.09.2019 18:20