Pello
Kuukausi
Päiväkirja: Prinsessahumua meäntyyliin
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Päi­vä­kir­ja: Prin­ses­sa­hu­mua meän­tyy­liin

19.03.2020 07:30

Eri­kois­kul­je­tuk­sen matka tyssäsi liuk­kau­den vuoksi tiellä 83 Pel­los­sa – 130-ton­ni­nen pyö­rä­kuor­maa­ja saatiin ta­kai­sin liik­keel­le puoli kym­me­nen aikaan ja se on mat­kal­la Ruot­siin

17.03.2020 09:04
Victoria ja Daniel hurmasivat lapset ja vanhat Pellossa – Koko Juoksenki oli lähtenyt katsomaan kuninkaallisia, kyläkauppiaille tuli erilainen työpäivä

Vic­to­ria ja Daniel hur­ma­si­vat lapset ja vanhat Pel­los­sa – Koko Juok­sen­ki oli läh­te­nyt kat­so­maan ku­nin­kaal­li­sia, ky­lä­kaup­piail­le tuli eri­lai­nen työ­päi­vä

10.03.2020 20:08
Tilaajille
Victoria ja Daniel saivat lämpimän vastaanoton Ruotsin Pellossa – vierailun aikataulu on myöhässä

Vic­to­ria ja Daniel saivat läm­pi­män vas­taan­oton Ruotsin Pel­los­sa – vie­rai­lun ai­ka­tau­lu on myö­häs­sä

10.03.2020 15:56
Victorian ja Danielin voi nähdä Ruotsin Pellossa – kruunuprinsessaparia ei ole suositeltavaa kätellä

Vic­to­rian ja Da­nie­lin voi nähdä Ruotsin Pel­los­sa – kruu­nu­prin­ses­sa­pa­ria ei ole suo­si­tel­ta­vaa kätellä

09.03.2020 18:07
Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja hänen puolisonsa Daniel vierailevat Pellossa tiistaina

Ruotsin kruu­nun­prin­ses­sa Vic­to­ria ja hänen puo­li­son­sa Daniel vie­rai­le­vat Pel­los­sa tiis­tai­na

08.03.2020 12:27
Lautamaan kyläläisten merimatka antaa ideoita kehittämiseen – Paikallisia aktivoidaan matkoilla, joista oppii uutta

Lau­ta­maan ky­lä­läis­ten me­ri­mat­ka antaa ideoita ke­hit­tä­mi­seen – Pai­kal­li­sia ak­ti­voi­daan mat­koil­la, joista oppii uutta

07.03.2020 07:00
Vanhemmat
Tornionlaakson Sähkön korkea siirtohinnoittelu tekee Palovaaran tuulivoimapuistosta kannattamattoman: "Verkkoyhtiö ei aio tehdä mitään"

Tor­nion­laak­son Sähkön korkea siir­to­hin­noit­te­lu tekee Pa­lo­vaa­ran tuu­li­voi­ma­puis­tos­ta kan­nat­ta­mat­to­man: "Verk­koyh­tiö ei aio tehdä mitään"

17.02.2020 06:30
Onni-Severi Saarenkangas tähtäsi SE:n seuransa kisoissa Pellossa

On­ni-Se­ve­ri Saa­ren­kan­gas tähtäsi SE:n seu­ran­sa ki­sois­sa Pel­los­sa

16.02.2020 10:56

Ra­ken­nus­pa­lo olikin roskien polttoa Pel­los­sa

03.02.2020 20:37
Matkailu antaa nostetta Tornionlaaksoon – Investointeja tehdään vain tarpeeseen

Mat­kai­lu antaa nos­tet­ta Tor­nion­laak­soon – In­ves­toin­te­ja tehdään vain tar­pee­seen

27.12.2019 18:30
Tilaajille

Ke­min­maas­ta Ko­la­riin kul­ke­vas­ta säh­kö­joh­to "kävi kyl­mä­nä" – Län­si­ra­jal­la säh­kö­häi­riöi­tä

26.12.2019 14:41

Pellon kunta jär­jes­tää avoimet ovet

17.12.2019 20:48
Turtolassa näytelmä 100-vuotiaasta sähköstä - Kyläläiset järjestävät Sähköjuhlan

Tur­to­las­sa näy­tel­mä 100-vuo­tiaas­ta säh­kös­tä - Ky­lä­läi­set jär­jes­tä­vät Säh­kö­juh­lan

10.12.2019 16:39
Pellon kulttuuripalkinto myönnettiin Marianne Ylitalolle

Pellon kult­tuu­ri­pal­kin­to myön­net­tiin Ma­rian­ne Yli­ta­lol­le

07.12.2019 14:27
Matkailijat pitävät Pellon palkitun yrittäjän vireänä: "Yksikään päivä ei ole samanlainen"

Mat­kai­li­jat pitävät Pellon pal­ki­tun yrit­tä­jän vi­reä­nä: "Yk­si­kään päivä ei ole sa­man­lai­nen"

23.11.2019 19:00
Pello ei nosta tuloveroprosenttiaan

Pello ei nosta tu­lo­ve­ro­pro­sent­tiaan

11.11.2019 18:37
Lämmityskattila aiheutti hälytyksen Pellossa

Läm­mi­tys­kat­ti­la ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen Pel­los­sa

26.10.2019 10:10
88-vuotias Onni Kitti ei malta jäädä eläkkeelle – "Teen romukauppaa päivittäin"

88-vuo­tias Onni Kitti ei malta jäädä eläk­keel­le – "Teen ro­mu­kaup­paa päi­vit­täin"

07.10.2019 17:49

Nyt se on pää­tet­ty: Pellon kunta myy vi­ras­to­ta­lon­sa 2 000 eurolla

23.09.2019 20:23