Pelkosenniemen kunta
Kuukausi
Päivi Vauhkonen jatkaa Pelkosenniemen kunnanjohtajana – aloite virkasuhteen purkamisesta raukesi kunnanhallituksen kokouksessa

Päivi Vauh­ko­nen jatkaa Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­joh­ta­ja­na – aloite vir­ka­suh­teen pur­ka­mi­ses­ta raukesi kun­nan­hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­sa

21.01.2020 21:42
Kuntayhtymän kiinteistöt eivät ole käyneet kaupaksi Pelkosenniemellä – Rivitalo ja Terveystalo koetetaan seuraavaksi huutokaupata

Kun­ta­yh­ty­män kiin­teis­töt eivät ole käyneet kau­pak­si Pel­ko­sen­nie­mel­lä – Ri­vi­ta­lo ja Ter­veys­ta­lo koe­te­taan seu­raa­vak­si huu­to­kau­pa­ta

17.01.2020 12:48
Päivi Vauhkonen jatkaa Pelkosenniemen kunnanjohtajana ainakin toistaiseksi – asiaa käsitellään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa

Päivi Vauh­ko­nen jatkaa Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­joh­ta­ja­na ainakin tois­tai­sek­si – asiaa kä­si­tel­lään seu­raa­vas­sa kun­nan­hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­sa

14.01.2020 19:25
Kaksi luottamushenkilöä jätti aloitteen Pelkosenniemen kunnanjohtajan Päivi Vauhkosen työsuhteen  purkamisesta – kuuleminen tiistaina, syytteet tulivat yllätyksenä

Kaksi luot­ta­mus­hen­ki­löä jätti aloit­teen Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­joh­ta­jan Päivi Vauh­ko­sen työ­suh­teen pur­ka­mi­ses­ta – kuu­le­mi­nen tiis­tai­na, syyt­teet tulivat yl­lä­tyk­se­nä

13.01.2020 14:55
Vanhemmat
Pelkosenniemen uusi päiväkoti-koulu on valmistuessaan myös kuntalaisten liikunta- ja harrastustila

Pel­ko­sen­nie­men uusi päi­vä­ko­ti-kou­lu on val­mis­tues­saan myös kun­ta­lais­ten lii­kun­ta- ja har­ras­tus­ti­la

14.12.2019 07:30

Ter­veys­kes­kuk­sen muu­tos­töil­le rahat Pel­ko­sen­nie­mel­tä ja Sa­vu­kos­kel­ta

10.12.2019 19:36
Pelkosenniemi tavoittelee terveellisiä ja turvallisia tiloja palveluilleen

Pel­ko­sen­nie­mi ta­voit­te­lee ter­veel­li­siä ja tur­val­li­sia tiloja pal­ve­luil­leen

07.11.2019 17:02
Pelkosenniemen kunnanhallitus pitäisi verot ennallaan – kunnan talous on kääntymässä 600 000 euroa alijäämäiseksi

Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­hal­li­tus pitäisi verot en­nal­laan – kunnan talous on kään­ty­mäs­sä 600 000 euroa ali­jää­mäi­sek­si

31.10.2019 12:58
Päivähoito jatkuu Pelkosenniemen Pyhällä ainakin ensi kevääseen – alue voi saada pysyvän päivähoidon yksikön tulevaisuudessa

Päi­vä­hoi­to jatkuu Pel­ko­sen­nie­men Pyhällä ainakin ensi ke­vää­seen – alue voi saada pysyvän päi­vä­hoi­don yksikön tu­le­vai­suu­des­sa

03.10.2019 12:36
Pyhätunturin juurella kiinteistöpotentiaalia vaikka iglukyläksi
Mainos Pelkosenniemen kunta

Py­hä­tun­tu­rin juu­rel­la kiin­teis­tö­po­ten­tiaa­lia vaikka ig­lu­ky­läk­si

26.12.2017 05:00