Pelastuslaitos
Viimeisin 12 tuntia
Muhoksen jättimäinen metsäpalo jälkisammutuksessa, aamulla alueella oli yhä töissä 80 pelastajaa kaivamassa palopesäkkeitä sammutettaviksi – työt saattavat jatkua huomiseen saakka

Mu­hok­sen jät­ti­mäi­nen met­sä­pa­lo jäl­ki­sam­mu­tuk­ses­sa, aamulla alueel­la oli yhä töissä 80 pe­las­ta­jaa kai­va­mas­sa pa­lo­pe­säk­kei­tä sam­mu­tet­ta­vik­si – työt saat­ta­vat jatkua huo­mi­seen saakka

07:09 0
Vanhemmat
Torniossa kerrostaloasunnossa syttyi tulipalo perjantai-iltana

Tor­nios­sa ker­ros­ta­lo­asun­nos­sa syttyi tu­li­pa­lo per­jan­tai-il­ta­na

19.06.2020 20:27 0
Tilaajille
Sukeltaja menehtyi Taivalkosken Latvalammella, oli jäänyt kiinni purkuputkeen

Su­kel­ta­ja me­neh­tyi Tai­val­kos­ken Lat­va­lam­mel­la, oli jäänyt kiinni pur­ku­put­keen

12.06.2020 07:00 0
Metsässä kulkenut henkilö jäi kahden mönkijän väliin Rovaniemellä

Met­säs­sä kul­ke­nut henkilö jäi kahden mön­ki­jän väliin Ro­va­nie­mel­lä

05.06.2020 13:09 1
Tilaajille
Kulotus on Lapissa erityisesti vanhemman sukupolven perinne:  "Ruohikkopalovaroituksen aikana ei saa missään tapauksessa kulottaa"

Kulotus on Lapissa eri­tyi­ses­ti van­hem­man su­ku­pol­ven pe­rin­ne: "Ruo­hik­ko­pa­lo­va­roi­tuk­sen aikana ei saa missään ta­pauk­ses­sa ku­lot­taa"

25.05.2020 11:45 0
Tilaajille
Omakotitalo syttyi palamaan Iissä myöhään perjantai-iltana – palo sai alkunsa pannuhuoneesta

Oma­ko­ti­ta­lo syttyi pa­la­maan Iissä myöhään per­jan­tai-il­ta­na – palo sai alkunsa pan­nu­huo­nees­ta

23.05.2020 09:07 0
Palavat roskat aiheuttivat hälytyksen rakennuspalosta Rovaniemellä

Palavat roskat ai­heut­ti­vat hä­ly­tyk­sen ra­ken­nus­pa­los­ta Ro­va­nie­mel­lä

19.05.2020 22:47 0
Poliisi, Pelastuslaitos, Rajavartiolaitos ja Tulli järjestivät yllätystempauksen Länsi-Pohjan keskussairaalan eteen

Po­lii­si, Pe­las­tus­lai­tos, Ra­ja­var­tio­lai­tos ja Tulli jär­jes­ti­vät yl­lä­tys­tem­pauk­sen Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­lan eteen

08.04.2020 15:42 0
Tilaajille
Rikkoutunut letku aiheutti kaasuvuodon Ranualla

Rik­kou­tu­nut letku ai­heut­ti kaa­su­vuo­don Ra­nual­la

02.04.2020 09:01 0
Tilaajille
Kemin satamassa hirvi oli jäänyt jumiin laivaväylään – Huonokuntoinen eläin oli jouduttu lopettaa

Kemin sa­ta­mas­sa hirvi oli jäänyt jumiin lai­va­väy­lään – Huo­no­kun­toi­nen eläin oli jou­dut­tu lo­pet­taa

08.03.2020 11:03 0
Tilaajille
Rin­ta­ma­mies­ta­los­sa syttyi tulipalo Kemissä torstaiaamuna – Syttymishetkellä talossa oli viisi lasta, jotka ensihoito on vienyt jatkohoitoon

Rin­ta­ma­mies­ta­los­sa syttyi tu­li­pa­lo Kemissä tors­tai­aa­mu­na – Syt­ty­mis­het­kel­lä talossa oli viisi lasta, jotka en­si­hoi­to on vienyt jat­ko­hoi­toon

05.03.2020 10:18 0
Satoja neliöitä kattoa romahti ja seinä kaatui Kuusamossa, lumikuormaa epäillään – tiloissa toimiva yrittäjä: "Onneksi kellekään ei käynyt mitään"

Satoja ne­liöi­tä kattoa romahti ja seinä kaatui Kuu­sa­mos­sa, lu­mi­kuor­maa epäil­lään – ti­lois­sa toimiva yrit­tä­jä: "On­nek­si kel­le­kään ei käynyt mitään"

08.02.2020 14:36 0
Tilaajille
"Koko varallaolojärjestelmä voi tulla tiensä päähän", sanoo pelastusjohtaja – Palkkasaatavakiista repii Oulu-Koillismaan pelastuslaitosta

"Koko va­ral­la­olo­jär­jes­tel­mä voi tulla tiensä pää­hän", sanoo pe­las­tus­joh­ta­ja – Palk­ka­saa­ta­va­kiis­ta repii Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tos­ta

31.12.2019 16:24 0
Tilaajille
Matkailijoilla savunmakuinen maanantai-ilta Inarissa – Bussin perässä kärysi, mökissä tulisteltiin pelti kiinni

Mat­kai­li­joil­la sa­vun­ma­kui­nen maa­nan­tai-il­ta Ina­ris­sa – Bussin perässä kärysi, mökissä tu­lis­tel­tiin pelti kiinni

30.12.2019 20:58 0
Tilaajille
Toimittajalta: Turismi työllistää – myös pelastajia
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Turismi työl­lis­tää – myös pe­las­ta­jia

29.11.2019 11:12 0

SPAL: Pe­las­tus­lai­tok­siin koh­dis­tu­vat vä­hen­nyk­set vai­kut­ta­vat suoraan kan­sa­lais­ten tur­val­li­suu­teen

06.11.2019 13:42 0
Tilaajille
Poravaunu paloi käyttökelvottomaksi Kevitsan kaivoksella Sodankylässä

Po­ra­vau­nu paloi käyt­tö­kel­vot­to­mak­si Ke­vit­san kai­vok­sel­la So­dan­ky­läs­sä

03.11.2019 10:56 0
Tilaajille
Iissä sijaitsevan yrityksen siilossa räjähti – kukaan ei loukkaantunut, mutta siilon seinät repesivät

Iissä si­jait­se­van yri­tyk­sen sii­los­sa räjähti – kukaan ei louk­kaan­tu­nut, mutta siilon seinät re­pe­si­vät

02.11.2019 12:03 0
Tilaajille
Veden varaan joutunut nainen pelastettiin Kemijoesta maanantaiaamuna – pelastuslaitos kiittää siviiliä pelastamisessa avustamisesta

Veden varaan jou­tu­nut nainen pe­las­tet­tiin Ke­mi­joes­ta maa­nan­tai­aa­mu­na – pe­las­tus­lai­tos kiittää si­vii­liä pe­las­ta­mi­ses­sa avus­ta­mi­ses­ta

28.10.2019 10:12 0
Tilaajille
Lämmityskattila aiheutti hälytyksen Pellossa

Läm­mi­tys­kat­ti­la ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen Pel­los­sa

26.10.2019 10:10 0
Tilaajille