Pelastuslaitos
Toimittajalta: Turismi työllistää – myös pelastajia
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Turismi työl­lis­tää – myös pe­las­ta­jia

29.11.2019 11:12

SPAL: Pe­las­tus­lai­tok­siin koh­dis­tu­vat vä­hen­nyk­set vai­kut­ta­vat suoraan kan­sa­lais­ten tur­val­li­suu­teen

06.11.2019 13:42
Poravaunu paloi käyttökelvottomaksi Kevitsan kaivoksella Sodankylässä

Po­ra­vau­nu paloi käyt­tö­kel­vot­to­mak­si Ke­vit­san kai­vok­sel­la So­dan­ky­läs­sä

03.11.2019 10:56
Iissä sijaitsevan yrityksen siilossa räjähti – kukaan ei loukkaantunut, mutta siilon seinät repesivät

Iissä si­jait­se­van yri­tyk­sen sii­los­sa räjähti – kukaan ei louk­kaan­tu­nut, mutta siilon seinät re­pe­si­vät

02.11.2019 12:03
Veden varaan joutunut nainen pelastettiin Kemijoesta maanantaiaamuna – pelastuslaitos kiittää siviiliä pelastamisessa avustamisesta

Veden varaan jou­tu­nut nainen pe­las­tet­tiin Ke­mi­joes­ta maa­nan­tai­aa­mu­na – pe­las­tus­lai­tos kiittää si­vii­liä pe­las­ta­mi­ses­sa avus­ta­mi­ses­ta

28.10.2019 10:12
Lämmityskattila aiheutti hälytyksen Pellossa

Läm­mi­tys­kat­ti­la ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen Pel­los­sa

26.10.2019 10:10
Poroja putosi heikkoihin jäihin Sallassa, Posiolla ja Rovaniemellä – Sallassa pintapelastajat vetivät eläimet kuiville

Poroja putosi heik­koi­hin jäihin Sal­las­sa, Po­siol­la ja Ro­va­nie­mel­lä – Sal­las­sa pin­ta­pe­las­ta­jat vetivät eläimet kui­vil­le

22.10.2019 12:23
Omakotitalon pihapiirissä sijaitseva puuse­pän­vers­tas tuhoutui tulipalossa Kuusamossa

Oma­ko­ti­ta­lon pi­ha­pii­ris­sä si­jait­se­va puu­se­pän­vers­tas tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Kuu­sa­mos­sa

17.10.2019 07:55
Katkennut hydrauliletku aiheutti öljypalon Rukatunturilla – henkilökunta sammutti palon alkusammuttimella

Kat­ken­nut hyd­rau­li­let­ku ai­heut­ti öl­jy­pa­lon Ru­ka­tun­tu­ril­la – hen­ki­lö­kun­ta sam­mut­ti palon al­ku­sam­mut­ti­mel­la

03.10.2019 18:35