Pekka Haavisto
Viimeisin tunti
Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) vastasi ulkoministeriön ammattijärjestön kysymyksiin – Työntekijät ihmettelivät, pitääkö heidän hankkia tiedot työpaikan asioista mediasta

Ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to (vihr.) vastasi ul­ko­mi­nis­te­riön am­mat­ti­jär­jes­tön ky­sy­myk­siin – Työn­te­ki­jät ih­met­te­li­vät, pitääkö heidän hankkia tiedot työ­pai­kan asiois­ta me­dias­ta

22:36
Viimeisin 12 tuntia
Perussuomalaiset harkitsee välikysymystä, jos Pekka Haavisto (vihr.) jatkaa ulkoministerinä uudessa hallituksessa

Pe­rus­suo­ma­lai­set har­kit­see vä­li­ky­sy­mys­tä, jos Pekka Haa­vis­to (vihr.) jatkaa ul­ko­mi­nis­te­ri­nä uudessa hal­li­tuk­ses­sa

17:04
Vanhemmat
Kokoomus haastaa Haaviston pakolaisleiriasiassa – Tämä kaikki on tiedossa painostuksesta ja syrjäytyksestä syytellyn Pekka Haaviston tapauksesta

Ko­koo­mus haastaa Haa­vis­ton pa­ko­lais­lei­ri­asias­sa – Tämä kaikki on tie­dos­sa pai­nos­tuk­ses­ta ja syr­jäy­tyk­ses­tä syy­tel­lyn Pekka Haa­vis­ton ta­pauk­ses­ta

04.12.2019 16:33
Arhinmäki lyttäsi Haaviston Isis-lasten palauttamisen painostusväitteen: "Ei jäänyt mitään epäselvää"

Ar­hin­mä­ki lyttäsi Haa­vis­ton Isis-las­ten pa­laut­ta­mi­sen pai­nos­tus­väit­teen: "Ei jäänyt mitään epä­sel­vää"

03.12.2019 14:16
Ulkoasiainvaliokunta kuulee ulkoministeri Pekka Haavistoa Isis-lasten palauttamisesta kello 12

Ul­ko­asiain­va­lio­kun­ta kuulee ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­toa Isis-las­ten pa­laut­ta­mi­ses­ta kello 12

03.12.2019 11:24
Suomi lisää miinanraivausta Ukrainassa – ulkoministeri Haavisto vieraili myös taistelualueella

Suomi lisää mii­nan­rai­vaus­ta Uk­rai­nas­sa – ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to vie­rai­li myös tais­te­lu­alueel­la

02.11.2019 16:55
Ulkoministeri Haavisto Erdoganin pakolaisvyöryllä uhkaamisesta: "Kovista lausunnoista pitäisi päästä maltilliseen asioiden hoitamiseen"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to Er­do­ga­nin pa­ko­lais­vyö­ryl­lä uh­kaa­mi­ses­ta: "Ko­vis­ta lau­sun­nois­ta pitäisi päästä mal­til­li­seen asioi­den hoi­ta­mi­seen"

10.10.2019 19:16