Palvelut
Kuukausi
Kaikukortin käyttö alkoi Rovaniemellä – Kortti tarjoaa vähävaraisille pääsyn kulttuuri- ja liikuntapalveluihin

Kai­ku­kor­tin käyttö alkoi Ro­va­nie­mel­lä – Kortti tarjoaa vä­hä­va­rai­sil­le pääsyn kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­pal­ve­lui­hin

16.10.2019 14:21
Mielipide Timo Lappi

Lu­ki­jal­ta: Reilu mat­kai­lu on kaik­kien etu

12.10.2019 11:26

Saa­me­lais­alueen kunnat sel­vit­tä­vät kun­ta­lais­ten ko­ke­muk­sia saa­men­kie­li­sis­tä pal­ve­luis­ta net­ti­ky­se­lyl­lä

09.10.2019 19:35
Näätämöläisen sairaalareissulla mittaa 800 kilometriä, josta puolet kaksi Kela-taksia ajaa tyhjänä

Nää­tä­mö­läi­sen sai­raa­la­reis­sul­la mittaa 800 ki­lo­met­riä, josta puolet kaksi Ke­la-tak­sia ajaa tyhjänä

27.09.2019 07:30
Tilaajille
Vanhemmat
Mielipide Miikka Keränen

Kult­tuu­ri ko­hen­taa ter­veyt­tä ja ta­lout­ta

20.09.2019 06:30