Palkkasotilaat
Salaperäisellä pietarilaisklinikalla hoidetaan haavoittuneita palkkasotilaita, joiden osallistumisen taisteluihin ulkomailla Venäjä kiistää

Sa­la­pe­räi­sel­lä pie­ta­ri­lais­kli­ni­kal­la hoi­de­taan haa­voit­tu­nei­ta palk­ka­so­ti­lai­ta, joiden osal­lis­tu­mi­sen tais­te­lui­hin ul­ko­mail­la Venäjä kiistää

13.01.2020 06:30