Palkinnot
Kaupunkilehti Uusi Rovaniemi sai hopeaa Vuoden kaupunkilehti -kilpailussa – lehden kolme juttua palkittiin myös

Kau­pun­ki­leh­ti Uusi Ro­va­nie­mi sai hopeaa Vuoden kau­pun­ki­leh­ti -kil­pai­lus­sa – lehden kolme juttua pal­kit­tiin myös

07.11.2019 20:10
Rovaniemelle iso tunnustus: Kaupunki on European city of sport ensimmäisenä pohjoismaisena kaupunkina

Ro­va­nie­mel­le iso tun­nus­tus: Kau­pun­ki on Eu­ro­pean city of sport en­sim­mäi­se­nä poh­jois­mai­se­na kau­pun­ki­na

06.11.2019 14:39
Annakaisa Heikkonen Ylä-Lapin Metsänhoitoyhdistyksestä palkittiin Vuoden kymppinä

An­na­kai­sa Heik­ko­nen Ylä-La­pin Met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­ses­tä pal­kit­tiin Vuoden kymp­pi­nä

30.10.2019 13:54
Porotilayritys Arctic Land Adventure ja Janne Honkasen Luxury Action palkittiin matkailugaalassa

Po­ro­ti­la­yri­tys Arctic Land Ad­ven­tu­re ja Janne Hon­ka­sen Luxury Action pal­kit­tiin mat­kai­lu­gaa­las­sa

05.10.2019 10:57

Ina­ri­lai­nen me­dia-alan opet­ta­ja Erkki Feo­do­roff pal­kit­tiin Vuoden AV-kou­lut­ta­ja­na

03.10.2019 14:59
Posiolaisravintola menestyi kansainvälisessä oppaassa: Tapio nousi maailmanlistalle muiden suomalaisravintoloiden ohi vastuullisuudellaan

Po­sio­lais­ra­vin­to­la me­nes­tyi kan­sain­vä­li­ses­sä op­paas­sa: Tapio nousi maail­man­lis­tal­le muiden suo­ma­lais­ra­vin­to­loi­den ohi vas­tuul­li­suu­del­laan

02.10.2019 13:42
Finavia palkittiin Vuoden lappilainen matkailuteko -palkinnolla, luksusmatkoja Lappiin tarjoavalle yritykselle kunniamaininta

Finavia pal­kit­tiin Vuoden lap­pi­lai­nen mat­kai­lu­te­ko -pal­kin­nol­la, luk­sus­mat­ko­ja Lappiin tar­joa­val­le yri­tyk­sel­le kun­nia­mai­nin­ta

26.09.2019 14:45
Rovaniemeläinen Maija Pirttijärvi valittiin Vuoden Farmaseutiksi – moniammatillisuuden kehittäjä haluaa murtaa raja-aitoja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä

Ro­va­nie­me­läi­nen Maija Pirt­ti­jär­vi va­lit­tiin Vuoden Far­ma­seu­tik­si – mo­ni­am­ma­til­li­suu­den ke­hit­tä­jä haluaa murtaa ra­ja-ai­to­ja so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lais­ten välillä

25.09.2019 08:00