Pakolaiset

Syyrian Id­li­bis­tä paennut jo 25 000 si­vii­liä kohti Turkkia

22.12.2019 16:34
Sota-alueilta palaavia lapsia autetaan Suomessa jo nyt – lastensuojelun tehtävänä on turvata näiden lasten kasvuympäristö

So­ta-alueil­ta pa­laa­via lapsia au­te­taan Suo­mes­sa jo nyt – las­ten­suo­je­lun teh­tä­vä­nä on turvata näiden lasten kas­vu­ym­pä­ris­tö

08.11.2019 08:44
Poliisi purki 1 600 ihmisen telttaleirin Pariisissa – pakolaisten asumista taivasalla ei enää suvaita

Poliisi purki 1 600 ihmisen telt­ta­lei­rin Pa­rii­sis­sa – pa­ko­lais­ten asu­mis­ta tai­va­sal­la ei enää suvaita

07.11.2019 21:24
Britannian kuorma-autosurma: Poliisi yrittää jäljittää rikollisjärjestöjä, jotka aiheuttivat 39 ihmisen kuoleman

Bri­tan­nian kuor­ma-au­to­sur­ma: Poliisi yrittää jäl­jit­tää ri­kol­lis­jär­jes­tö­jä, jotka ai­heut­ti­vat 39 ihmisen kuo­le­man

24.10.2019 10:40
EU on voimaton Turkin uhkausten edessä, myönsivät nimettömät EU-diplomaatit – Tutkija: "Pelko pakolaisista ohjaa eurooppalaisten poliitikkojen toimia"

EU on voi­ma­ton Turkin uh­kaus­ten edessä, myön­si­vät ni­met­tö­mät EU-dip­lo­maa­tit – Tut­ki­ja: "Pelko pa­ko­lai­sis­ta ohjaa eu­roop­pa­lais­ten po­lii­tik­ko­jen toimia"

10.10.2019 21:43
Ulkoministeri Haavisto Erdoganin pakolaisvyöryllä uhkaamisesta: "Kovista lausunnoista pitäisi päästä maltilliseen asioiden hoitamiseen"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to Er­do­ga­nin pa­ko­lais­vyö­ryl­lä uh­kaa­mi­ses­ta: "Ko­vis­ta lau­sun­nois­ta pitäisi päästä mal­til­li­seen asioi­den hoi­ta­mi­seen"

10.10.2019 19:16
Mielipide Ulla Silvola

An­ne­taan työlupa tu­li­joil­le

01.10.2019 05:59
"Haluamme kasvattaa tyttäremme täällä" – Sodankylän syyrialaisperheet sulautuivat osaksi kunnan arkea

"Ha­luam­me kas­vat­taa tyt­tä­rem­me täällä" – So­dan­ky­län syy­ria­lais­per­heet su­lau­tui­vat osaksi kunnan arkea

04.09.2018 21:37