Pakkanen
Tammikuun kylmimmät olosuhteet häviävät Metsä-Lapista, monet lajit uhattuna

Tam­mi­kuun kyl­mim­mät olo­suh­teet hä­viä­vät Met­sä-La­pis­ta, monet lajit uhat­tu­na

04.02.2020 11:12 0
Matkailukaravaani kulkee Inarissa, vaikka pakkanen paukkuu pirttien nurkissa

Mat­kai­lu­ka­ra­vaa­ni kulkee Ina­ris­sa, vaikka pak­ka­nen paukkuu pirt­tien nur­kis­sa

28.01.2020 18:24 0
Tilaajille
Hyytävän kylmää: Sodankylän Lokassa on pakkasta 38,3 astetta, Ivalossa ja Vuotsossa vain hieman vähemmän – illaksi Lappiin saapuu lumisade

Hyy­tä­vän kylmää: So­dan­ky­län Lokassa on pak­kas­ta 38,3 as­tet­ta, Iva­los­sa ja Vuot­sos­sa vain hieman vä­hem­män – illaksi Lappiin saapuu lu­mi­sa­de

28.01.2020 07:59 0
Talven pakkasennätys mitattiin maanantaina Utsjoella, kun lämpömittari laski –38,8 asteeseen – "lämpötila voi hyvin alittaa 40 pakkasasteen lukeman yön aikana"

Talven pak­kas­en­nä­tys mi­tat­tiin maa­nan­tai­na Uts­joel­la, kun läm­pö­mit­ta­ri laski –38,8 as­tee­seen – "läm­pö­ti­la voi hyvin alittaa 40 pak­kas­as­teen lukeman yön aikana"

27.01.2020 21:18 0
Yöllä oli pohjoisessa kylmää, mutta talven pakkasennätyksiä ei syntynyt

Yöllä oli poh­joi­ses­sa kylmää, mutta talven pak­kas­en­nä­tyk­siä ei syn­ty­nyt

27.01.2020 08:48 0
Koiraa ei saa jättää yksin autoon pakkasella – jo viiden asteen pakkanen voi saada koiran palelemaan sillä aikaa, kun omistaja on kauppareissulla

Koiraa ei saa jättää yksin autoon pak­ka­sel­la – jo viiden asteen pak­ka­nen voi saada koiran pa­le­le­maan sillä aikaa, kun omis­ta­ja on kaup­pa­reis­sul­la

23.01.2020 10:02 0
Suomi-neidon pää on jäässä mutta varpaita lämmittää – talven pakkasennätys meni rikki Utsjoella

Suo­mi-nei­don pää on jäässä mutta var­pai­ta läm­mit­tää – talven pak­kas­en­nä­tys meni rikki Uts­joel­la

19.01.2020 18:11 0
Kevojärvellä mitattiin talven toistaiseksi kylmimmät lukemat: -35,4

Ke­vo­jär­vel­lä mi­tat­tiin talven tois­tai­sek­si kyl­mim­mät lu­ke­mat: -35,4

10.12.2019 08:09 0
Verenpaineen suuri vaihtelu lisää sydämen työmäärää kylmässä

Ve­ren­pai­neen suuri vaih­te­lu lisää sydämen työ­mää­rää kyl­mäs­sä

09.12.2019 12:45 0
Kevolla mitattiin talven toistaiseksi kylmimmät lukemat – keskiviikkoaamu on vielä kylmä, sitten lauhtuu

Kevolla mi­tat­tiin talven tois­tai­sek­si kyl­mim­mät lukemat – kes­ki­viik­ko­aa­mu on vielä kylmä, sitten lauhtuu

09.12.2019 11:23 0
Lapin marraskuu oli tavallista kylmempi, eikä aurinkoakaan juuri näkynyt

Lapin mar­ras­kuu oli ta­val­lis­ta kyl­mem­pi, eikä au­rin­koa­kaan juuri näkynyt

02.12.2019 12:51 0
Alkutalven alin lämpötila –26 astetta mitattiin Inarissa – muuallakin Pohjois-Lapissa oli hyytävän kylmä aamu

Al­ku­tal­ven alin läm­pö­ti­la –26 astetta mi­tat­tiin Ina­ris­sa – muual­la­kin Poh­jois-La­pis­sa oli hyy­tä­vän kylmä aamu

01.11.2019 11:30 0

En­sim­mäi­set ko­vem­mat pak­ka­set iskevät Lappiin vii­kon­lop­pu­na – tun­tu­ri­alueil­le tuli reip­paam­min lunta yöllä

15.10.2019 13:49 0
Muistatko tämän? Tasan 21 vuotta sitten kärvisteltiin yli 50 asteen pakkasissa Lapissa: "Autot ruikkivat nesteitä, sähköt poikki Inarissa"

Muis­tat­ko tämän? Tasan 21 vuotta sitten kär­vis­tel­tiin yli 50 asteen pak­ka­sis­sa La­pis­sa: "Autot ruik­ki­vat nes­tei­tä, sähköt poikki Ina­ris­sa"

16.08.2019 22:09 0