Päiväkodit
Kuukausi
"Oli odotettua, että yksittäisiä tartuntoja tulee päiväkodeissa" – kaksi lasta on saanut koronavirustartunnan päiväkodissa

"Oli odo­tet­tua, että yk­sit­täi­siä tar­tun­to­ja tulee päi­vä­ko­deis­sa" – kaksi lasta on saanut ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan päi­vä­ko­dis­sa

30.06.2020 13:59 0
Touhulan lakkautettavien päiväkotien tulevaisuus vielä avoinna – uusia päiväkotipaikkoja haetaan parhaillaan

Tou­hu­lan lak­kau­tet­ta­vien päi­vä­ko­tien tu­le­vai­suus vielä avoinna – uusia päi­vä­ko­ti­paik­ko­ja haetaan par­hail­laan

23.06.2020 16:43 0
Tilaajille
Touhulan yt-neuvottelut ovat päättyneet – Rovaniemellä suljetaan kaksi päiväkotia

Tou­hu­lan yt-neu­vot­te­lut ovat päät­ty­neet – Ro­va­nie­mel­lä sul­je­taan kaksi päi­vä­ko­tia

17.06.2020 20:42 0
Tilaajille
Rovaniemellä valmistuu vuoden sisään jo toinen jättipäiväkoti – eri puolille kaupunkia on tulossa useita uusia päiväkoteja

Ro­va­nie­mel­lä val­mis­tuu vuoden sisään jo toinen jät­ti­päi­vä­ko­ti – eri puo­lil­le kau­pun­kia on tulossa useita uusia päi­vä­ko­te­ja

15.06.2020 06:30 1
Tilaajille
Pelkosenniemellä on yhteinen tavoite kadoksissa: Valtuusto joutui äänestämään kokouksessaan viisi kertaa

Pel­ko­sen­nie­mel­lä on yh­tei­nen tavoite ka­dok­sis­sa: Val­tuus­to joutui ää­nes­tä­mään ko­kouk­ses­saan viisi kertaa

09.06.2020 22:23 3
Tilaajille
Vanhemmat
Touhula aloittaa yt-neuvottelut, Rovaniemellä sulkemisvaarassa kaksi päiväkotia

Touhula aloit­taa yt-neu­vot­te­lut, Ro­va­nie­mel­lä sul­ke­mis­vaa­ras­sa kaksi päi­vä­ko­tia

26.05.2020 19:44 0
Tilaajille
Touhula-päiväkotiketju hakeutuu yrityssaneeraukseen, korona kurittaa vaikeaa taloustilannetta – vakuuttaa päiväkotiarjen jatkuvan ennallaan

Tou­hu­la-päi­vä­ko­ti­ket­ju ha­keu­tuu yri­tys­sa­nee­rauk­seen, korona ku­rit­taa vaikeaa ta­lous­ti­lan­net­ta – va­kuut­taa päi­vä­ko­ti­ar­jen jat­ku­van en­nal­laan

14.05.2020 15:55 0
Tilaajille
Lapsi yritti karata kahdesti hankea pitkin Posion päiväkodin pihalta – työntekijät huomasivat paon, eikä lapsi päässyt maantielle saakka

Lapsi yritti karata kah­des­ti hankea pitkin Posion päi­vä­ko­din pihalta – työn­te­ki­jät huo­ma­si­vat paon, eikä lapsi päässyt maan­tiel­le saakka

10.05.2020 15:32 0
Tilaajille
Esikoulut jatkavat toimintaansa normaalisti, lapsimäärän odotetaan kasvavan

Esi­kou­lut jat­ka­vat toi­min­taan­sa nor­maa­lis­ti, lap­si­mää­rän odo­te­taan kas­va­van

30.04.2020 13:14 0
Tilaajille
Ammattilaiset huolissaan: Lasten oikeudet eivät toteudu koronarajoitusten vuoksi

Am­mat­ti­lai­set huo­lis­saan: Lasten oi­keu­det eivät toteudu ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vuoksi

22.04.2020 07:56 0
Kuka hoitaa lapset, jos korona tyrmää vanhemmat?

Kuka hoitaa lapset, jos korona tyrmää van­hem­mat?

07.04.2020 06:30 0
Tilaajille
Lapsikato käy Lapin varhaiskasvatuksessa, mutta ryhmien ja yksiköiden yhdistämisiä vältetään – Henkilöstön lomautukset ovat mahdollisia monessa kunnassa

Lap­si­ka­to käy Lapin var­hais­kas­va­tuk­ses­sa, mutta ryhmien ja yk­si­köi­den yh­dis­tä­mi­siä väl­te­tään – Hen­ki­lös­tön lo­mau­tuk­set ovat mah­dol­li­sia monessa kun­nas­sa

01.04.2020 19:26 0
Tilaajille

Ke­mi­jär­ven Jy­vä­län­puis­ton päi­vä­ko­din ura­koit­si­ja kon­kurs­siin

19.03.2020 19:58 0
Tilaajille