Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viimeisin 4 tuntia

Poh­joi­nen saa vielä jän­nit­tää ra­ho­jaan –mi­nis­te­ri Lin­ti­län mukaan mitään dra­maat­tis­ta muu­tos­ta ei ole luvassa

21:10
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia

Val­kia­vaa­ran tuu­li­voi­ma­kaa­voi­tus alkaa Tor­nios­sa – Noin 300 heh­taa­rin alueel­le Ter­vo­lan kunnan rajalle neljä tuu­li­voi­ma­laa

15:52 5
Tilaajille
Kolumni

Jy­väs­ky­län Kan­kaas­ta mallia Ro­va­nie­mel­le – Ih­mis­läh­töi­nen kaa­voi­tus luo edel­ly­tyk­set lä­hi­pal­ve­luil­le, lä­hi­luon­nol­le ja lii­ken­ne­me­lut­to­muu­del­le

14:32
Pääkirjoitus

Vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­nen Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­jal­le oli val­tuus­tol­ta oikea päätös, opiksi otet­ta­vaa jäi monelle

12:47 7
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­ma voi pitää kunnan it­se­näi­se­nä

08:00 1
Tilaajille
Viikko ja vanhemmat

Val­tuus­to hy­väk­syi Sil­jo­tien ja Saa­ren­kol­mion kaa­va­muu­tok­set Ro­va­nie­mel­lä

21.06.2021 20:35
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja Ul­la-Kir­sik­ka Vainio sai vas­tuu­va­pau­den

21.06.2021 19:15 11
Tilaajille

Ranuan kun­nan­joh­ta­jak­si on hakenut seit­se­män hen­ki­löä – Uusi kun­nan­joh­ta­ja va­li­taan elokuun aikana

21.06.2021 12:15 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­mi­joen rannat tur­val­li­sem­mik­si

21.06.2021 05:25
Tilaajille

Kil­pis­jär­ven tont­ti­ky­syn­tä on niin suurta, että Enon­te­kiön kunta on aloit­ta­nut neu­vot­te­lut maa­kau­pois­ta Met­sä­hal­li­tuk­sen kanssa – Myös Valt­te­ri Bottas on aloit­ta­nut oman lu­kaa­lin­sa ra­ken­ta­mi­sen

20.06.2021 14:00 2
Tilaajille

Nafisa Yeasmin pääsi en­sim­mäi­se­nä maa­han­muut­ta­ja­na Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­toon – ko­tou­tu­mi­nen kau­pun­kiin oli aluksi haas­ta­vaa, nyt Yeasmin haluaa tehdä sen hel­pom­mak­si muille

19.06.2021 17:00 3
Tilaajille

Etelä rohmuaa poh­joi­sen EU-ra­ho­ja – Maa­kun­ta­joh­ta­ja pelkää vaa­ti­mus­ten ro­mut­ta­van vanhat pe­rus­te­lut tukien saan­nil­le

19.06.2021 06:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Emme kannata Hau­ta­nie­men tu­hoa­mis­ta

19.06.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi et ää­nes­tä­nyt?

19.06.2021 05:30
Tilaajille

Inarin kunta ostaa kiin­teis­tön kie­li­pe­sää varten

18.06.2021 22:02
Tilaajille

Pel­ko­sen­nie­mi sai uudet am­bu­lans­si­ti­lat kir­kon­ky­läl­tä

18.06.2021 19:34
Tilaajille

Ter­vo­lan ener­gia- ja ve­si­yh­tiöi­den fuusio etenee – esitys menee seu­raa­vak­si kun­nan­val­tuus­toon

18.06.2021 17:21
Tilaajille

Näillä edel­ly­tyk­sil­lä rajan yli Lappiin – Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri ja Lapin ra­ja­var­tios­to muis­tut­ta­vat ra­ja­käy­tän­nöis­tä ja pa­kol­li­sis­ta ter­veys­tar­kas­tuk­sis­ta

18.06.2021 16:25 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Turhan mo­nen­lai­sia vaa­li­voit­to­ja

18.06.2021 05:30 4
Tilaajille

Kalle Pyykkö So­dan­ky­län talous- ja hal­lin­to­joh­ta­jak­si

17.06.2021 19:12
Tilaajille