Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kemin otet­ta­va uusi suunta

05:30
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia

Val­tuus­to­aloi­te esittää ves­so­jen ra­ken­ta­mis­ta Angry Birds -puis­toon ja Vanhan torin leik­ki­puis­toon

21.09.2021 14:20

Pääl­li­köis­tä ei tehdä vielä joh­ta­jia Ro­va­nie­mel­lä

21.09.2021 10:41 1
Tilaajille

Kit­ti­län entinen si­vis­tys­toi­men­joh­ta­ja ei saanut va­li­tus­lu­paa Kor­keim­paan hal­lin­to-oi­keu­teen

21.09.2021 10:20
Tilaajille

Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan vaali meni Ro­va­nie­mel­lä uusiksi – kuusi jäsentä eivät olleet vaa­li­kel­poi­sia

21.09.2021 10:13
Tilaajille
Viikko
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ym­mär­rän miks­ei­vät päät­tä­jät ymmärrä

21.09.2021 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­mes­tä viih­tyi­säm­pi kau­pun­ki

21.09.2021 05:30
Tilaajille

Sa­vu­kos­kel­la et­si­tään sääs­tö­jä ensi vuo­del­le

20.09.2021 21:10
Tilaajille

Myrsky Ener­gial­la on isot hank­keet Tor­nios­sa – kaa­voi­tus­so­pi­mus Vin­san­maan ja Mar­ti­mon alueen tuu­li­voi­ma­koh­teil­le

20.09.2021 20:55 4
Tilaajille

Hal­lin­to-oi­keus: Kolarin kun­nan­hal­li­tus toimi lain­vas­tai­ses­ti va­li­tes­saan epä­pä­te­vän hen­ki­lön pe­rus­tur­va­joh­ta­jan virkaan

20.09.2021 16:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vastuu kuuluu Ro­va­nie­men päät­tä­jil­le

17.09.2021 05:00 1
Tilaajille

En­sim­mäi­set alue­vaa­lit jär­jes­te­tään tam­mi­kuun lopulla – tästä vaa­leis­sa ää­nes­te­tään

16.09.2021 13:30
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kunnat ovat ison muu­tok­sen kou­ris­sa ja kuntien talous hyppii lai­das­ta toiseen – Kan­nat­taa­ko jär­ke­vää ta­lou­den­pi­toa edes toivoa?

16.09.2021 07:00 1
Tilaajille

Lapissa viisi kuntaa pyytää har­kin­na­va­rais­ta val­tion­apua – kau­pun­geis­ta vain Tornio jätti pe­rin­tei­sen köy­häin­tuen ha­ke­mat­ta

16.09.2021 06:57 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­pi-so­pi­mus uhkaa ro­mut­taa lohen nousun

16.09.2021 05:34 1
Tilaajille

Kysely: Työt­tö­myys huo­let­taa lähes joka kol­mat­ta ra­ja-alueil­la asuvaa ja vi­ran­omais­ten ko­ro­na­tie­dos­tus­ta pi­de­tään ris­ti­rii­tai­se­na

15.09.2021 13:48
Tilaajille

Lapin kun­ta­vaa­leis­ta kaksi va­li­tus­ta – Kolarin va­li­tuk­sen oikeus jo hyl­kä­si, Pel­los­ta odo­tet­ta­vis­sa en­nak­ko­ta­paus

15.09.2021 07:00 3
Tilaajille
Vanhemmat

Kit­ti­län kunta moittii Väy­lä­vi­ras­toa Lapin huo­no­kun­tois­ten so­ra­tei­den unoh­ta­mi­ses­ta

14.09.2021 18:21
Tilaajille

Kemi myy Kai­vo­lin­nan ja Ruutin päi­vä­ko­dit eniten tar­joa­vil­le – Pa­ja­rin­ran­nan päi­vä­ko­ti val­mis­tuu mar­ras­kuun alussa ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti

14.09.2021 17:21
Tilaajille

Haa­pa­ran­nan ui­ma­hal­lil­le kaksi vaih­to­eh­toa – uusi halli tai vuok­ra­ti­lat

14.09.2021 15:34
Tilaajille