Pääkirjoitukset
Viimeisin 4 tuntia
Pääkirjoitus: Tapaus Pekka Haavistossa ei ole kyse poliittisesta ajojahdista, vaan politiikan uskottavuudesta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Tapaus Pekka Haa­vis­tos­sa ei ole kyse po­liit­ti­ses­ta ajo­jah­dis­ta, vaan po­li­tii­kan us­kot­ta­vuu­des­ta

17:17
Viimeisin 24 tuntia
Pääkirjoitus: Mistä löytyvät työntekijät kuntaan, jolta puuttuu vetovoima?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Mistä löy­ty­vät työn­te­ki­jät kun­taan, jolta puuttuu ve­to­voi­ma?

06:00
Viikko
Pääkirjoitus: Saamelaiskäräjälain uudistaminen ei onnistu, ellei kompromissivalmiutta löydy
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­nen ei on­nis­tu, ellei komp­ro­mis­si­val­miut­ta löydy

19.02.2020 06:00
Pääkirjoitus: Lapin ikuisuusratahanke etenee, mutta sen tiellä on yhä esteitä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Lapin ikui­suus­ra­ta­han­ke etenee, mutta sen tiellä on yhä esteitä

18.02.2020 20:36
Pääkirjoitus: Armeijasta ahdistuvat nuoret haastavat Puolustusvoimat uudella tavalla
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Ar­mei­jas­ta ah­dis­tu­vat nuoret haas­ta­vat Puo­lus­tus­voi­mat uudella tavalla

17.02.2020 07:14
Pääkirjoitus: Ilmasto-ongelmaa ei ratkaista hakkuita, vaan päästöjä vähentämällä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Il­mas­to-on­gel­maa ei rat­kais­ta hak­kui­ta, vaan pääs­tö­jä vä­hen­tä­mäl­lä

16.02.2020 15:40
Pääkirjoitus: Monille Lapin kunnille povataan synkkää tulevaisuutta, mutta taistelua ei ole vielä hävitty
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Monille Lapin kun­nil­le po­va­taan synkkää tu­le­vai­suut­ta, mutta tais­te­lua ei ole vielä hävitty

14.02.2020 08:33
Kuukausi
Pääkirjoitus: Rasismi ei sovi eduskuntaan, eikä minnekään muuallekaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Rasismi ei sovi edus­kun­taan, eikä min­ne­kään muual­le­kaan

09.02.2020 06:54
Pääkirjoitus: Syntyvyyden laskun pysäyttämisessä on otettava kaikki keinot käyttöön
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Syn­ty­vyy­den laskun py­säyt­tä­mi­ses­sä on otet­ta­va kaikki keinot käyt­töön

06.02.2020 22:07
Futsal nosteessa Meri-Lapissa ja Suomessa
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Futsal nos­tees­sa Me­ri-La­pis­sa ja Suo­mes­sa

06.02.2020 09:36
Pääkirjoitus: Sitova hoitajamitoitus on tervetullut, mutta mistä löytyvät hoitajat?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Sitova hoi­ta­ja­mi­toi­tus on ter­ve­tul­lut, mutta mistä löy­ty­vät hoi­ta­jat?

05.02.2020 16:30
Pääkirjoitus: Meri-Lapin ja Mehiläisen yhteistyö säröilee, eikä sen pitäisi olla yllätys kenellekään
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Me­ri-La­pin ja Me­hi­läi­sen yh­teis­työ sä­röi­lee, eikä sen pitäisi olla yllätys ke­nel­le­kään

04.02.2020 13:48
Pääkirjoitus: Hiilineutraali Suomi on kannatettava tavoite, mutta se ei saa kiihdyttää muuttoliikettä etelään
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Hii­li­neut­raa­li Suomi on kan­na­tet­ta­va ta­voi­te, mutta se ei saa kiih­dyt­tää muut­to­lii­ket­tä etelään

03.02.2020 21:19
Pääkirjoitus: Sulatto ja sellutehdas palauttaisivat merilappilaisten uskon tulevaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Sulatto ja sel­lu­teh­das pa­laut­tai­si­vat me­ri­lap­pi­lais­ten uskon tu­le­vaan

03.02.2020 06:00
Pääkirjoitus: Työllistämistoimien puute syö hallituksen taloususkottavuutta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Työl­lis­tä­mis­toi­mien puute syö hal­li­tuk­sen ta­lous­us­kot­ta­vuut­ta

02.02.2020 06:00
Pääkirjoitus: Köyhien kuntien talousahdinkoa veronkorotukset auttavat aiempaa vähemmän. Prosentit eivät kerro veroista koko totuutta
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Köyhien kuntien ta­lous­ah­din­koa ve­ron­ko­ro­tuk­set aut­ta­vat aiempaa vä­hem­män. Pro­sen­tit eivät kerro ve­rois­ta koko to­tuut­ta

01.02.2020 10:47
Pääkirjoitus: Kilpailukykysopimuksesta riitely ei lopu ennen kuin lisätunneista luovutaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Kil­pai­lu­ky­ky­so­pi­muk­ses­ta riitely ei lopu ennen kuin li­sä­tun­neis­ta luo­vu­taan

28.01.2020 19:39
Pääkirjoitus: Korona ei vie yöunia Lapissa, missä on opittu, että matkailun uhkiin on syytä valmistautua ennalta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Korona ei vie yöunia La­pis­sa, missä on opittu, että mat­kai­lun uhkiin on syytä val­mis­tau­tua ennalta

27.01.2020 14:47
Pääkirjoitus: Syntyvyyden laskun pysäyttämiseen tarvitaan lisää tutkimusta ja uusia keinoja
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Syn­ty­vyy­den laskun py­säyt­tä­mi­seen tar­vi­taan lisää tut­ki­mus­ta ja uusia keinoja

26.01.2020 10:46
Vanhemmat
Pääkirjoitus: Ruotsissa rakennetaan jo rataa, josta Suomessa vasta haaveillaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Ruot­sis­sa ra­ken­ne­taan jo rataa, josta Suo­mes­sa vasta haa­veil­laan

19.01.2020 06:30