Pääkirjoitukset
Viimeisin 12 tuntia
Pääkirjoitus: Puheet ”rakenteellisista uudistuksista” ovat sananhelinää niin kauan, kun konkreettiset keinot puuttuvat
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Puheet ”ra­ken­teel­li­sis­ta uu­dis­tuk­sis­ta” ovat sa­nan­he­li­nää niin kauan, kun konk­reet­ti­set keinot puut­tu­vat

05:00 0
Kuukausi ja vanhemmat
Pääkirjoitus: Tulvavahinkoja ei estetä Vuotosta haikailemalla, vaan pysyvillä vesiesteillä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Tul­va­va­hin­ko­ja ei estetä Vuo­tos­ta hai­kai­le­mal­la, vaan py­sy­vil­lä ve­si­es­teil­lä

26.05.2020 05:30 0
Pääkirjoitus: Väestökato pakottaa Lapin kunnat sopeuttamaan palvelurakenteitaan nopeasti
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Väes­tö­ka­to pa­kot­taa Lapin kunnat so­peut­ta­maan pal­ve­lu­ra­ken­tei­taan no­peas­ti

22.05.2020 21:10 0
Pääkirjoitus: On aika karistaa kotikaranteenin pölyt ulkoiluvaatteista
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: On aika ka­ris­taa ko­ti­ka­ran­tee­nin pölyt ul­koi­lu­vaat­teis­ta

20.05.2020 20:26 0
Pääkirjoitus: Suomi ei nouse poikkeusajasta lentoyhteyksiä heikentämällä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Suomi ei nouse poik­keus­ajas­ta len­to­yh­teyk­siä hei­ken­tä­mäl­lä

18.05.2020 15:22 1
Pääkirjoitus: Jos kansa haluaa aluepolitiikkaa, miksi päättäjät eivät tarjoa sitä?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Jos kansa haluaa alue­po­li­tiik­kaa, miksi päät­tä­jät eivät tarjoa sitä?

18.05.2020 06:00 0
Pääkirjoitus: Epidemian torjunnassa on otettava myös digiajan keinot käyttöön
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Epi­de­mian tor­jun­nas­sa on otet­ta­va myös di­gi­ajan keinot käyt­töön

17.05.2020 06:00 0
Pääkirjoitus: Hallituksen tukipolitiikassa on mennyt moni asia pieleen
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Hal­li­tuk­sen tu­ki­po­li­tii­kas­sa on mennyt moni asia pieleen

15.05.2020 06:00 2
Pääkirjoitus: Lähiopetukseen palaaminen on askel kohti normaalimpaa kouluarkea
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Lä­hi­ope­tuk­seen pa­laa­mi­nen on askel kohti nor­maa­lim­paa kou­lu­ar­kea

13.05.2020 06:30 0
Pääkirjoitus: Avoin ja läpinäkyvä petopolitiikka on myös poroelinkeinon etu
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Avoin ja lä­pi­nä­ky­vä pe­to­po­li­tiik­ka on myös po­ro­elin­kei­non etu

12.05.2020 07:00 0
Pääkirjoitus: Matkailusta kasvoi vuosien yrittämisen jälkeen Lapin kehityksen veturi – nyt korona uhkaa romuttaa saavutukset hetkessä

Pää­kir­joi­tus: Mat­kai­lus­ta kasvoi vuosien yrit­tä­mi­sen jälkeen Lapin ke­hi­tyk­sen veturi – nyt korona uhkaa ro­mut­taa saa­vu­tuk­set het­kes­sä

11.05.2020 05:00 0
Pääkirjoitus: Valtion on estettävä Finavian aikeet sulkea Enontekiön lentokenttä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Valtion on es­tet­tä­vä Fi­na­vian aikeet sulkea Enon­te­kiön len­to­kent­tä

10.05.2020 15:41 0
Pääkirjoitus: Vihriälän työryhmä povaa synkkiä talousaikoja ja lukuisia vyönkiristysvuosia
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Vih­riä­län työ­ryh­mä povaa synkkiä ta­lous­ai­ko­ja ja lu­kui­sia vyön­ki­ris­tys­vuo­sia

08.05.2020 14:28 0
Pääkirjoitus: Rajoitusten purku on aloitettava sieltä, missä virusta on vähiten
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Ra­joi­tus­ten purku on aloi­tet­ta­va sieltä, missä virusta on vähiten

07.05.2020 13:27 0
Pääkirjoitus: Matka kohti "uutta normaalia" saa kiitosta ja moitteita Lapista
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Matka kohti "uutta nor­maa­lia" saa kii­tos­ta ja moit­tei­ta Lapista

05.05.2020 18:41 0
Pääkirjoitus: Hoitajat ottivat ison riskin torjuessaan yleisen linjan mukaisen palkankorotuksen

Pää­kir­joi­tus: Hoi­ta­jat ottivat ison riskin tor­jues­saan yleisen linjan mu­kai­sen pal­kan­ko­ro­tuk­sen

04.05.2020 19:17 0
Pääkirjoitus: Kriisissä ei pidä vaieta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Krii­sis­sä ei pidä vaieta

04.05.2020 06:00 0
Pääkirjoitus: Marjanpoimijoille olisi työtä tarjolla, mutta mistä löytyvät poimijat?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Mar­jan­poi­mi­joil­le olisi työtä tar­jol­la, mutta mistä löy­ty­vät poi­mi­jat?

03.05.2020 08:00 1
Pääkirjoitus: Koulujen avaaminen on tärkeä askel kohti normaalimpaa arkea
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Kou­lu­jen avaa­mi­nen on tärkeä askel kohti nor­maa­lim­paa arkea

01.05.2020 07:00 0
Pääkirjoitus: Lukuvuoden loppuun tarvitaan ryhtiä – päätös koulujen avaamisesta tulee tehdä lasten etu edellä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Lu­ku­vuo­den loppuun tar­vi­taan ryhtiä – päätös kou­lu­jen avaa­mi­ses­ta tulee tehdä lasten etu edellä

29.04.2020 06:00 0