Outokumpu
Outokumpu paransi loppuvuoden tulosnäkymiään – osake lähti nousukiitoon pörssissä

Ou­to­kum­pu paransi lop­pu­vuo­den tu­los­nä­ky­miään – osake lähti nou­su­kii­toon pörs­sis­sä

20.01.2020 10:23

Ou­to­kum­mun Tornion te­räs­teh­taal­la syttyi aamulla tu­li­pa­lo – tehtaan sam­mu­tus­ryh­mät saivat palon sam­mu­maan

23.12.2019 08:12
Yli 2 000 työntekijää on Teollisuusliiton julistamassa lakossa Lapissa – suurin osa lakkolaisista työskentelee Outokummun Tornion tehtailla

Yli 2 000 työn­te­ki­jää on Teol­li­suus­lii­ton ju­lis­ta­mas­sa lakossa Lapissa – suurin osa lak­ko­lai­sis­ta työs­ken­te­lee Ou­to­kum­mun Tornion teh­tail­la

09.12.2019 10:55
Outokummun tehtaalla Torniossa tulipalo – sammutusjärjestelmä sammutti palon, ei henkilövahinkoja

Ou­to­kum­mun teh­taal­la Tor­nios­sa tu­li­pa­lo – sam­mu­tus­jär­jes­tel­mä sam­mut­ti palon, ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

29.11.2019 21:12
Elijärven rikaste rekoista raiteille  - Outokumpu tutkii mahdollisuutta palata junakuljetuksiin ja saada malmirekat pois teiltä. Sähköistys nosti teräsyhtiön kiinnostusta.

Eli­jär­ven rikaste re­kois­ta rai­teil­le - Ou­to­kum­pu tutkii mah­dol­li­suut­ta palata ju­na­kul­je­tuk­siin ja saada mal­mi­re­kat pois teiltä. Säh­köis­tys nosti te­räs­yh­tiön kiin­nos­tus­ta.

21.11.2019 07:30
Outokummun uudesta kuonasulatosta tulisi järeä lisä Tornion tehtaille

Ou­to­kum­mun uudesta kuo­na­su­la­tos­ta tulisi järeä lisä Tornion teh­tail­le

18.11.2019 07:30
Outokumpu putosi tappiolle ja odottaa Euroopan teräsmarkkinan jatkuvan heikkona

Ou­to­kum­pu putosi tap­piol­le ja odottaa Eu­roo­pan te­räs­mark­ki­nan jat­ku­van heik­ko­na

31.10.2019 10:43
Suuret teollisuusinvestoinnit voivat kääntää Meri-Lapin suunnan

Suuret teol­li­suus­in­ves­toin­nit voivat kääntää Me­ri-La­pin suunnan

02.10.2019 06:00
Kuonasulattoa suunnitteleva Outokumpu tutkii myös metallihilseiden sulattamista ja jätesakan jalostamista lannoitteiksi

Kuo­na­su­lat­toa suun­nit­te­le­va Ou­to­kum­pu tutkii myös me­tal­li­hil­sei­den su­lat­ta­mis­ta ja jä­te­sa­kan ja­los­ta­mis­ta lan­noit­teik­si

01.10.2019 17:08
Outokumpu aikoo selvittää  uuden sulaton rakentamista Tornioon, kyseessä voi olla satojen miljoonien investointi

Ou­to­kum­pu aikoo sel­vit­tää uuden sulaton ra­ken­ta­mis­ta Tor­nioon, ky­sees­sä voi olla satojen mil­joo­nien in­ves­toin­ti

30.09.2019 15:09