Oulu
Viimeisin 12 tuntia
Jäälin soramonttuampumisen hovikäsittelyssä vaaditaan yhä elinkautisia tuomioita – puolustus: syyte muuttunut merkittävästi

Jäälin so­ra­mont­tu­am­pu­mi­sen ho­vi­kä­sit­te­lys­sä vaa­di­taan yhä elin­kau­ti­sia tuo­mioi­ta – puo­lus­tus: syyte muut­tu­nut mer­kit­tä­väs­ti

20:01
Tilaajille
Vanhemmat
Maailman pisimpään yhtäjaksoisesti järjestetty hiihtotapahtuma jouduttiin perumaan – Sunnuntaina alkanut vesisade vei järjestäjiltä viimeisetkin toiveet

Maail­man pi­sim­pään yh­tä­jak­soi­ses­ti jär­jes­tet­ty hiih­to­ta­pah­tu­ma jou­dut­tiin pe­ru­maan – Sun­nun­tai­na alkanut ve­si­sa­de vei jär­jes­tä­jil­tä vii­mei­set­kin toiveet

18.02.2020 08:00
Oulun älysairaalahanke veti kiinalaisyhtiötä puoleensa – OYS ei lämmennyt yhteistyölle eikä lähtenyt tarjotulle matkalle Nanjingiin

Oulun äly­sai­raa­la­han­ke veti kii­na­lais­yh­tiö­tä puo­leen­sa – OYS ei läm­men­nyt yh­teis­työl­le eikä läh­te­nyt tar­jo­tul­le mat­kal­le Nan­jin­giin

13.02.2020 06:00
Tilaajille
Näinkö Kiinan vaikuttaminen toimi ja epäonnistui Oulussa? Kaksi liikemiestä houkutteli teknologiayrityksiä mukaan suureelliseen hankkeeseen – kunnes taustalta alkoi paljastua ikäviä seikkoja

Näinkö Kiinan vai­kut­ta­mi­nen toimi ja epä­on­nis­tui Ou­lus­sa? Kaksi lii­ke­mies­tä hou­kut­te­li tek­no­lo­gia­yri­tyk­siä mukaan suu­reel­li­seen hank­kee­seen – kunnes taus­tal­ta alkoi pal­jas­tua ikäviä seik­ko­ja

31.01.2020 20:17
Oulun torin turvapaikanhakijoiden telttaan vuonna 2017 kohdistuneesta polttopulloiskusta nostettiin syyte yhtä miestä vastaan – kertoi olevansa Soldiers of Odinin jäsen

Oulun torin tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den telt­taan vuonna 2017 koh­dis­tu­nees­ta polt­to­pul­lois­kus­ta nos­tet­tiin syyte yhtä miestä vastaan – kertoi ole­van­sa Sol­diers of Odinin jäsen

22.01.2020 17:40
Oulun Jäälissä poimittiin puolukoita tammikuussa – "Kyllä tämä on eriskummallinen talvi"

Oulun Jää­lis­sä poi­mit­tiin puo­lu­koi­ta tam­mi­kuus­sa – "Kyllä tämä on eris­kum­mal­li­nen talvi"

21.01.2020 18:00
Oulusta löytyi luvattomia kellariasuntoja – Tarkastuspäällikkö: Ne olivat surmanloukkuja, joilla leikittiin asukkaiden hengellä

Oulusta löytyi lu­vat­to­mia kel­la­ri­asun­to­ja – Tar­kas­tus­pääl­lik­kö: Ne olivat sur­man­louk­ku­ja, joilla lei­kit­tiin asuk­kai­den hen­gel­lä

01.01.2020 17:30
Tilaajille
Oulunkin keskustaan suunnitellaan tornihotellia, jää kerrosmäärässä Rovaniemen hankkeesta

Ou­lun­kin kes­kus­taan suun­ni­tel­laan tor­ni­ho­tel­lia, jää ker­ros­mää­räs­sä Ro­va­nie­men hank­kees­ta

19.12.2019 11:15
Tutkinnanjohtaja paljastaa: Näin Oulun seksuaalirikoksia tutkittiin – "Ajattelin, että mihin olenkaan joutunut?"

Tut­kin­nan­joh­ta­ja pal­jas­taa: Näin Oulun sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­kit­tiin – "A­jat­te­lin, että mihin olen­kaan jou­tu­nut?"

30.11.2019 18:08
Tilaajille
Oulussa vatvottu jo kohta kymmenen vuotta: Pormestari vai kaupunginjohtaja? – Asiantuntijoiden mielestä oikeaa vastausta siihen, kumpi systeemi on parempi, ei ole olemassa

Oulussa vat­vot­tu jo kohta kym­me­nen vuotta: Por­mes­ta­ri vai kau­pun­gin­joh­ta­ja? – Asian­tun­ti­joi­den mie­les­tä oikeaa vas­taus­ta siihen, kumpi sys­tee­mi on pa­rem­pi, ei ole ole­mas­sa

17.11.2019 12:00
Alushoususilleen riisutettua miestä piinattiin soramonttualueella Oulussa – Tekijöille lähes kolme vuotta vankeutta

Alus­hou­su­sil­leen rii­su­tet­tua miestä pii­nat­tiin so­ra­mont­tu­alueel­la Oulussa – Te­ki­jöil­le lähes kolme vuotta van­keut­ta

11.11.2019 16:19