Otkes
Tutkinnanjohtaja: Levillä palaneen lomamökin lattialämmityksen asennuksessa paloriskiä lisääviä virheitä -Poliisi ei ota vielä kantaa mahdollisiin rikosnimikkeisiin

Tut­kin­nan­joh­ta­ja: Levillä pa­la­neen lo­ma­mö­kin lat­tia­läm­mi­tyk­sen asen­nuk­ses­sa pa­lo­ris­kiä li­sää­viä vir­hei­tä -Po­lii­si ei ota vielä kantaa mah­dol­li­siin ri­kos­ni­mik­kei­siin

22.11.2019 10:02

Kou­lu­am­pu­mi­set poi­ki­vat tukun tur­val­li­suus­suo­si­tuk­sia — Yli kym­me­nen vuoden jälkeen suo­si­tuk­sis­ta alle puolet to­teu­tu­nut

12.11.2019 06:30