Opiskelu
Viimeisin 4 tuntia
Lapin yliopiston hakijamäärä kasvoi – yli tuhat hakemusta edellisvuotta enemmän

Lapin yli­opis­ton ha­ki­ja­mää­rä kasvoi – yli tuhat ha­ke­mus­ta edel­lis­vuot­ta enemmän

12:59
Vanhemmat
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Opis­ke­lu ja urheilu on voitava yh­dis­tää kor­kea­kou­luis­sa

14.03.2020 05:10
Kelan tuet, opintolaina, tukikuukaudet ja 101 muuta rahakysymystä – Vasa kokosi nuoren selviytymisoppaan talousmaailman kiemuroihin

Kelan tuet, opin­to­lai­na, tu­ki­kuu­kau­det ja 101 muuta ra­ha­ky­sy­mys­tä – Vasa kokosi nuoren sel­viy­ty­mis­op­paan ta­lous­maail­man kie­mu­roi­hin

13.03.2020 07:00
Päiväkirja: Opinnot jotka syntyivät surusta
Kolumni Katja Kärki

Päi­vä­kir­ja: Opinnot jotka syn­tyi­vät surusta

10.03.2020 21:53
Takuusäätiö: Opintotuen takaisinperintä olisi syytä sitoa indeksiin – Ministeri Kososen mielestä korotus on kohtuullinen

Ta­kuu­sää­tiö: Opin­to­tuen ta­kai­sin­pe­rin­tä olisi syytä sitoa in­dek­siin – Mi­nis­te­ri Kososen mie­les­tä korotus on koh­tuul­li­nen

27.02.2020 06:00
Miksi opiskella saksan kieltä?

Miksi opis­kel­la saksan kieltä?

04.02.2020 17:14
Saksan ääneenlukukilpailu

Saksan ää­neen­lu­ku­kil­pai­lu

04.02.2020 17:13

Saa­me­lais­alueen kou­lu­tus­kes­kus ja Pe­rä­poh­jo­lan Opisto sol­mi­vat kump­pa­nuus­so­pi­muk­sen

08.01.2020 14:19
Analyysi: Korkeakouluihin kaivataan kipeästi lisää aloituspaikkoja, kun koulutustason lasku uhkaa talouskasvua – rahat tutkintotalkoisiin uupuvat yhä lupauksista huolimatta

Ana­lyy­si: Kor­kea­kou­lui­hin kai­va­taan ki­peäs­ti lisää aloi­tus­paik­ko­ja, kun kou­lu­tus­ta­son lasku uhkaa ta­lous­kas­vua – rahat tut­kin­to­tal­koi­siin uupuvat yhä lu­pauk­sis­ta huo­li­mat­ta

07.01.2020 19:00
Ulkomaalaisten opiskelijoiden into tulla Suomeen notkahti lukuvuosimaksujen jälkeen vain hetkeksi – hakijamäärät taas reippaassa nousussa

Ul­ko­maa­lais­ten opis­ke­li­joi­den into tulla Suomeen not­kah­ti lu­ku­vuo­si­mak­su­jen jälkeen vain het­kek­si – ha­ki­ja­mää­rät taas reip­paas­sa nou­sus­sa

26.12.2019 11:02
Lukijalta: Oppimista läpi elämän
Mielipide Jussi Tukiainen

Lu­ki­jal­ta: Op­pi­mis­ta läpi elämän

14.12.2019 06:00

Saa­me­lais­kä­rä­jät jakoi kuusi 500 euron sti­pen­diä opis­ke­li­joil­le

02.12.2019 14:34
“Rankkaa on ollut, mutten päivääkään vaihtaisi pois” – järjestötoiminnan ja koulun yhteensovittaminen vaatii suunnittelua

“Rank­kaa on ollut, mutten päi­vää­kään vaih­tai­si pois” – jär­jes­tö­toi­min­nan ja koulun yh­teen­so­vit­ta­mi­nen vaatii suun­nit­te­lua

22.11.2019 07:00
”Yhteisöstä kertoo paljon, kuinka se huolehtii apua tarvitsevista” – Opiskelijat vaativat opintopsykologia Lapin yliopistoon ja muodostavat mielenilmauksena ihmisketjun tiistaina

”Yh­tei­sös­tä kertoo paljon, kuinka se huo­leh­tii apua tar­vit­se­vis­ta” – Opis­ke­li­jat vaa­ti­vat opin­to­psy­ko­lo­gia Lapin yli­opis­toon ja muo­dos­ta­vat mie­len­il­mauk­se­na ih­mis­ket­jun tiis­tai­na

19.11.2019 07:30
Tilaajille
Hannu Jänkälä aloitti yli viisikymppisenä uuden uran spinningohjaajana – "Ei se helppoa ollut"

Hannu Jänkälä aloitti yli vii­si­kymp­pi­se­nä uuden uran spin­nin­goh­jaa­ja­na – "Ei se helppoa ollut"

15.11.2019 13:21
Alaska on aidosti villi Pohjola – Matti Pajarin kesätyöhön kuului helikopterilentoja, yksinäisiä öitä jäätiköllä ja karhusprayta

Alaska on aidosti villi Pohjola – Matti Pajarin ke­sä­työ­hön kuului he­li­kop­te­ri­len­to­ja, yk­si­näi­siä öitä jää­ti­köl­lä ja kar­hu­spray­ta

06.11.2019 18:00
Akateemista arkea: Manu Pajuluoma iloitsee näköalapaikasta – opiskelijoista näkee, mihin suuntaan maailma on menossa

Aka­tee­mis­ta arkea: Manu Pa­ju­luo­ma iloit­see nä­kö­ala­pai­kas­ta – opis­ke­li­jois­ta näkee, mihin suun­taan maailma on menossa

05.11.2019 14:07
Opintotuen tulorajoihin vaaditaan korotusta – tänä vuonna tukea peritty takaisin jo 40 000 opiskelijalta

Opin­to­tuen tu­lo­ra­joi­hin vaa­di­taan ko­ro­tus­ta – tänä vuonna tukea peritty ta­kai­sin jo 40 000 opis­ke­li­jal­ta

03.11.2019 11:39
Miksi Suomessa tapahtuu koulusurmia?  — Näiden merkkien pitää saada sinut huolestumaan ja puuttumaan asiaan ennen kuin on myöhäistä

Miksi Suo­mes­sa ta­pah­tuu kou­lu­sur­mia? — Näiden merk­kien pitää saada sinut huo­les­tu­maan ja puut­tu­maan asiaan ennen kuin on myö­häis­tä

02.11.2019 06:00
Päiväkirja: Onnea on opettaja, jonka kanssa voi mennä kaljalle
Kolumni Niina Lavia

Päi­vä­kir­ja: Onnea on opet­ta­ja, jonka kanssa voi mennä kal­jal­le

15.10.2019 07:41