Opetus
Terveistä monitoimikouluista tulee Utsjoelle vetovoiman vetureita

Ter­veis­tä mo­ni­toi­mi­kou­luis­ta tulee Uts­joel­le ve­to­voi­man ve­tu­rei­ta

12.02.2020 19:33
Mielipide Joel Matinlassi ja Elias Salminen

Kou­lu­lai­sil­ta: Läksyt ovat syvältä

05.02.2020 17:19
Mielipide Tapani Kurttila

Lu­ki­jal­ta: Murteet mukaan kie­len­ope­tuk­seen

04.02.2020 07:52
Mielipide Helge Niva

Lu­ki­jal­ta: Fi­lo­so­fiaa kai­kil­le

20.01.2020 09:00
Monet opiskelevat elämänsä aikana toisen ammatin – Meri-Lapissa räätälöidään paljon koulutuksia yrityksille

Monet opis­ke­le­vat elä­män­sä aikana toisen ammatin – Me­ri-La­pis­sa rää­tä­löi­dään paljon kou­lu­tuk­sia yri­tyk­sil­le

20.01.2020 08:00
Tilaajille
Kirjaimista on karsittu kaaret ja silmukat

Kir­jai­mis­ta on kar­sit­tu kaaret ja sil­mu­kat

18.01.2020 16:14
Tilaajille
Tekstin luettavuus on tärkeintä – Käsin kirjoittaminen on säilynyt koulussa, vaikka kaunokirjoitusta ei enää tarvitse opetella

Tekstin luet­ta­vuus on tär­kein­tä – Käsin kir­joit­ta­mi­nen on säi­ly­nyt kou­lus­sa, vaikka kau­no­kir­joi­tus­ta ei enää tar­vit­se ope­tel­la

18.01.2020 06:30
Tilaajille
Vaaranlammen koulun rakentaminen etenee Rovaniemellä – lautakunta ei ota vielä kantaa sijoituspaikkaan

Vaa­ran­lam­men koulun ra­ken­ta­mi­nen etenee Ro­va­nie­mel­lä – lau­ta­kun­ta ei ota vielä kantaa si­joi­tus­paik­kaan

12.12.2019 14:48
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Lu­kiois­sa il­mas­ton­muu­tos?

25.11.2019 13:25
Mielipide Linnea Viitakoski

Kou­lu­lai­sil­ta: Säi­ly­te­tään pai­ne­tut opis­ke­lu­kir­jat

06.11.2019 08:11
Toimittajalta: Jee, vähemmän koulua, kun kaupunki säästää!
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Jee, vä­hem­män koulua, kun kau­pun­ki sääs­tää!

25.10.2019 15:09
Mielipide Anna Korkman

Lu­ki­jal­ta: Lisää tietoa saa­me­lais­kult­tuu­ris­ta

24.10.2019 05:30
Akateemista arkea: Jukka Mettiäinen tekee työtä omalla persoonalla – ihmisten kohtaaminen ja vuorovaikutus parasta antia

Aka­tee­mis­ta arkea: Jukka Met­tiäi­nen tekee työtä omalla per­soo­nal­la – ih­mis­ten koh­taa­mi­nen ja vuo­ro­vai­ku­tus parasta antia

22.10.2019 13:45
Rock Academy menestyy Kemissä→oppia saavat Skullrod, Veera, Northern oath, Luopio, Adam Sierra ja Umpimähkä

Rock Academy me­nes­tyy Ke­mis­sä→op­pia saavat Skull­rod, Veera, Nort­hern oath, Luopio, Adam Sierra ja Um­pi­mäh­kä

16.10.2019 10:16
Lukijalta: Koulukiusaamiseen puuttuminen aikuisten vastuulla
Mielipide Johanna Paunila, Aleksi Puurila, Mari Sohlberg, Eija-Leena Yrjölä

Lu­ki­jal­ta: Kou­lu­kiu­saa­mi­seen puut­tu­mi­nen ai­kuis­ten vas­tuul­la

14.10.2019 07:30
Mielipide Raija Lummi

Lu­ki­jal­ta: Hyvä koulu kaiken si­vis­tyk­sen perusta

14.10.2019 07:15
Lukijalta: Kouluväkivallasta puhuttava oikealla nimellä
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kou­lu­vä­ki­val­las­ta pu­hut­ta­va oi­keal­la nimellä

14.10.2019 07:00
Mielipide Piia Haapsaari

Las­ku­pa­jas­ta po­si­tii­vi­sia ko­ke­muk­sia

30.09.2019 07:00
Maksu ei vähennä kansainvälisten ryhmien vierailuintoa – Rovaniemelle on tulijoita enemmän kuin koulut pystyvät ottamaan vastaan

Maksu ei vähennä kan­sain­vä­lis­ten ryhmien vie­rai­lu­in­toa – Ro­va­nie­mel­le on tu­li­joi­ta enemmän kuin koulut pys­ty­vät ot­ta­maan vastaan

25.09.2019 07:30
Kielikoulu avautuu ensimmäistä kertaa Haaparannan suomenkielisille –oppilaille mahdollisuus laajempaan suomenkieliseen linjaan

Kie­li­kou­lu avautuu en­sim­mäis­tä kertaa Haa­pa­ran­nan suo­men­kie­li­sil­le –op­pi­lail­le mah­dol­li­suus laa­jem­paan suo­men­kie­li­seen linjaan

16.09.2019 20:57