Opetus
Kuukausi
Mielipide Linnea Viitakoski

Kou­lu­lai­sil­ta: Säi­ly­te­tään pai­ne­tut opis­ke­lu­kir­jat

06.11.2019 08:11
Toimittajalta: Jee, vähemmän koulua, kun kaupunki säästää!
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Jee, vä­hem­män koulua, kun kau­pun­ki sääs­tää!

25.10.2019 15:09
Mielipide Anna Korkman

Lu­ki­jal­ta: Lisää tietoa saa­me­lais­kult­tuu­ris­ta

24.10.2019 05:30
Akateemista arkea: Jukka Mettiäinen tekee työtä omalla persoonalla – ihmisten kohtaaminen ja vuorovaikutus parasta antia

Aka­tee­mis­ta arkea: Jukka Met­tiäi­nen tekee työtä omalla per­soo­nal­la – ih­mis­ten koh­taa­mi­nen ja vuo­ro­vai­ku­tus parasta antia

22.10.2019 13:45
Rock Academy menestyy Kemissä→oppia saavat Skullrod, Veera, Northern oath, Luopio, Adam Sierra ja Umpimähkä

Rock Academy me­nes­tyy Ke­mis­sä→op­pia saavat Skull­rod, Veera, Nort­hern oath, Luopio, Adam Sierra ja Um­pi­mäh­kä

16.10.2019 10:16
Lukijalta: Koulukiusaamiseen puuttuminen aikuisten vastuulla
Mielipide Johanna Paunila, Aleksi Puurila, Mari Sohlberg, Eija-Leena Yrjölä

Lu­ki­jal­ta: Kou­lu­kiu­saa­mi­seen puut­tu­mi­nen ai­kuis­ten vas­tuul­la

14.10.2019 07:30
Mielipide Raija Lummi

Lu­ki­jal­ta: Hyvä koulu kaiken si­vis­tyk­sen perusta

14.10.2019 07:15
Lukijalta: Kouluväkivallasta puhuttava oikealla nimellä
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kou­lu­vä­ki­val­las­ta pu­hut­ta­va oi­keal­la nimellä

14.10.2019 07:00
Vanhemmat
Mielipide Piia Haapsaari

Las­ku­pa­jas­ta po­si­tii­vi­sia ko­ke­muk­sia

30.09.2019 07:00
Maksu ei vähennä kansainvälisten ryhmien vierailuintoa – Rovaniemelle on tulijoita enemmän kuin koulut pystyvät ottamaan vastaan

Maksu ei vähennä kan­sain­vä­lis­ten ryhmien vie­rai­lu­in­toa – Ro­va­nie­mel­le on tu­li­joi­ta enemmän kuin koulut pys­ty­vät ot­ta­maan vastaan

25.09.2019 07:30
Kielikoulu avautuu ensimmäistä kertaa Haaparannan suomenkielisille –oppilaille mahdollisuus laajempaan suomenkieliseen linjaan

Kie­li­kou­lu avautuu en­sim­mäis­tä kertaa Haa­pa­ran­nan suo­men­kie­li­sil­le –op­pi­lail­le mah­dol­li­suus laa­jem­paan suo­men­kie­li­seen linjaan

16.09.2019 20:57
Lasten puutteellinen tieto seksuaalisuudesta altistaa heidät hyväksikäytölle, sanoo oikeuspsykologi – opettajan on tärkeä osata tunnistaa rikos ja auttaa lasta

Lasten puut­teel­li­nen tieto sek­suaa­li­suu­des­ta al­tis­taa heidät hy­väk­si­käy­töl­le, sanoo oi­keus­psy­ko­lo­gi – opet­ta­jan on tärkeä osata tun­nis­taa rikos ja auttaa lasta

15.09.2019 11:50
Sisäilma ja hakijapula nakertavat Lapin opettajien hyvinvointia – erityistä tukea tarvitsevien lasten opetus huolettaa koko maassa

Si­sä­il­ma ja ha­ki­ja­pu­la na­ker­ta­vat Lapin opet­ta­jien hy­vin­voin­tia – eri­tyis­tä tukea tar­vit­se­vien lasten opetus huo­let­taa koko maassa

06.09.2019 08:00