Onnettomuus
Kuukausi
Runsaat lumisateet koettelevat rakennuksia Inarissa: lumikuorma romahdutti osan teollisuushallin kattoa – viikkoa aiemmin lyhistyi varastohalli

Runsaat lu­mi­sa­teet koet­te­le­vat ra­ken­nuk­sia Ina­ris­sa: lu­mi­kuor­ma ro­mah­dut­ti osan teol­li­suus­hal­lin kattoa – viikkoa aiemmin ly­his­tyi va­ras­to­hal­li

13.02.2020 11:46

Met­säs­tys­koi­ra pe­las­tet­tiin pin­tees­tä loh­ka­reen alta kai­vin­ko­neel­la Noor­mar­kus­sa

08.02.2020 15:29
Satoja neliöitä kattoa romahti ja seinä kaatui Kuusamossa, lumikuormaa epäillään – tiloissa toimiva yrittäjä: "Onneksi kellekään ei käynyt mitään"

Satoja ne­liöi­tä kattoa romahti ja seinä kaatui Kuu­sa­mos­sa, lu­mi­kuor­maa epäil­lään – ti­lois­sa toimiva yrit­tä­jä: "On­nek­si kel­le­kään ei käynyt mitään"

08.02.2020 14:36
Varastohalli romahti Ivalossa

Va­ras­to­hal­li romahti Iva­los­sa

25.01.2020 12:52
Vanhemmat
Kuusi saksalaisturistia kuoli auton syöksyttyä heidän päälleen Italiassa – toistakymmentä loukkaantui

Kuusi sak­sa­lais­tu­ris­tia kuoli auton syök­syt­tyä heidän pääl­leen Ita­lias­sa – tois­ta­kym­men­tä louk­kaan­tui

05.01.2020 14:03

Hen­ki­lö­au­to suistui ulos tieltä So­dan­ky­läs­sä – törmäsi ensin penk­kaan ja siitä le­vik­keel­lä ol­lee­seen kuor­ma-au­ton pe­rä­vau­nuun

06.11.2019 08:33
Ainoa tie romahti Senjan saarella Norjassa, hätäreitti moottorikelkoilla

Ainoa tie romahti Senjan saa­rel­la Nor­jas­sa, hä­tä­reit­ti moot­to­ri­kel­koil­la

05.11.2019 19:45
Iissä sijaitsevan yrityksen siilossa räjähti – kukaan ei loukkaantunut, mutta siilon seinät repesivät

Iissä si­jait­se­van yri­tyk­sen sii­los­sa räjähti – kukaan ei louk­kaan­tu­nut, mutta siilon seinät re­pe­si­vät

02.11.2019 12:03
Mies ajoi Haapavedellä ulos tieltä ja poistui jostain syystä metsään – poliisikoira löysi tunteja kadoksissa olleen yöllä

Mies ajoi Haa­pa­ve­del­lä ulos tieltä ja poistui jostain syystä metsään – po­lii­si­koi­ra löysi tunteja ka­dok­sis­sa olleen yöllä

27.10.2019 10:50
Omakotitalon raunioista löytyi toinen vainaja Inarin Akujärvellä – ensimmäinen vainaja löytyi yöllä talon pihalta, poliisi ei sulje pois rikoksen mahdollisuutta

Oma­ko­ti­ta­lon rau­niois­ta löytyi toinen vainaja Inarin Aku­jär­vel­lä – en­sim­mäi­nen vainaja löytyi yöllä talon pi­hal­ta, poliisi ei sulje pois ri­kok­sen mah­dol­li­suut­ta

24.10.2019 08:11

IS: Ro­va­nie­mel­le mat­kal­la ollut juna oli osal­li­se­na on­net­to­muu­des­sa maa­nan­tai­aa­mu­na – poliisi tutkii on­net­to­muut­ta kuo­le­man­syyn sel­vit­tä­mi­se­nä

21.10.2019 17:43

Es­pan­ja­lais­ten vaih­to-opis­ke­li­joi­den auto suistui ojaan Ruotsin Abis­kos­sa, yksi kyy­dis­sä ol­leis­ta kuoli

13.10.2019 19:50

Auto pyö­räh­ti ka­tol­leen ojaan He­tan­tiel­lä Enon­te­kiöl­lä, kul­jet­ta­ja ja mat­kus­ta­ja eivät louk­kan­tu­neet va­ka­vas­ti

13.10.2019 19:20

Mies kaatui mön­ki­jäl­lä ja jäi sen alle Kit­ti­läs­sä – pääsi lopulta itse pois

09.10.2019 17:47
Autonrenkaiden vaihtajalla jäi käsi puristuksiin konepellin alle

Au­ton­ren­kai­den vaih­ta­jal­la jäi käsi pu­ris­tuk­siin ko­ne­pel­lin alle

09.10.2019 12:12
Puheenvuoro: "Sana Estonia ei merkitse enää sitä mitä ennen syyskuun 28. päivää” – 25 vuotta sitten tapahtunut lauttaturma vahingoitti pientä, uutta valtiota
Mielipide Ville Hytönen

Pu­heen­vuo­ro: "Sana Estonia ei mer­kit­se enää sitä mitä ennen syys­kuun 28. päivää” – 25 vuotta sitten ta­pah­tu­nut laut­ta­tur­ma va­hin­goit­ti pientä, uutta val­tio­ta

21.09.2019 09:00

Huol­to­ajo­neu­von pa­ko­put­ken päälle valunut polt­to­ai­ne syttyi pa­la­maan Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­ses­sa maan alla – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

18.09.2019 13:07
Polkupyöräilijä kuoli Australiassa variksen hyökättyä hänen kimppuunsa

Pol­ku­pyö­räi­li­jä kuoli Aust­ra­lias­sa va­rik­sen hyö­kät­tyä hänen kimp­puun­sa

16.09.2019 11:11
Uutta tietoa 34 uhria vaatineesta venepalosta – miehistö oli nukkumassa, vaadittua yövahtia ei ollut

Uutta tietoa 34 uhria vaa­ti­nees­ta ve­ne­pa­los­ta – mie­his­tö oli nuk­ku­mas­sa, vaa­dit­tua yö­vah­tia ei ollut

13.09.2019 10:40