Onnettomuudet
Viimeisin tunti
Piharakennus leimahti liekkeihin Suomussalmella – talonomistaja riensi pilkiltä sammuttamaan paloa puutarhaletkulla

Pi­ha­ra­ken­nus lei­mah­ti liek­kei­hin Suo­mus­sal­mel­la – ta­lon­omis­ta­ja riensi pil­kil­tä sam­mut­ta­maan paloa puu­tar­ha­let­kul­la

14:42
Tilaajille
Viikko
Kalastusreissulla ollut moottorikelkkailija kuoli törmättyään rantaan Inarissa

Ka­las­tus­reis­sul­la ollut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja kuoli tör­mät­tyään rantaan Ina­ris­sa

15.04.2021 14:22 3
Tilaajille
Karjan lantaa levisi tielle Muhoksella – "Siellä on sitä p-alkuista tavaraa noin sadan metrin verran"

Karjan lantaa levisi tielle Mu­hok­sel­la – "Siellä on sitä p-al­kuis­ta tavaraa noin sadan metrin verran"

15.04.2021 14:06 4
Matkailuauto jäi roikkumaan sillankaiteelle tyhjän päälle Kalliosalmessa Kemijärvellä, tie on jälleen auki liikenteelle – Katso video

Mat­kai­lu­au­to jäi roik­ku­maan sil­lan­kai­teel­le tyhjän päälle Kal­lio­sal­mes­sa Ke­mi­jär­vel­lä, tie on jälleen auki lii­ken­teel­le – Katso video

14.04.2021 13:53 4
Tilaajille
Apu oli kaukana, kun navetan seinä syttyi Meltosjärvellä – Moni tilallinen on sammuttanut paloja, Sipilät tekivät sen painepesurilla

Apu oli kau­ka­na, kun navetan seinä syttyi Mel­tos­jär­vel­lä – Moni ti­lal­li­nen on sam­mut­ta­nut paloja, Sipilät tekivät sen pai­ne­pe­su­ril­la

13.04.2021 06:30 1
Tilaajille
Kuukausi
Kuka korvaa, jos kolaroi sähköpotkulaudalla? – Ruhjeet, murtumat ja hammasvammat ovat tyypillisiä vammoja

Kuka korvaa, jos kolaroi säh­kö­pot­ku­lau­dal­la? – Ruh­jeet, mur­tu­mat ja ham­mas­vam­mat ovat tyy­pil­li­siä vammoja

09.04.2021 08:41
Tilaajille
Viikonlopun kelkkaturmista uutta tietoa: Kolarissa kuoli ulkopaikkakuntalainen nuori, Rovaniemellä kelkkailijan kohtaloksi koitui suistuminen reitiltä

Vii­kon­lo­pun kelk­ka­tur­mis­ta uutta tietoa: Ko­la­ris­sa kuoli ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­nen nuori, Ro­va­nie­mel­lä kelk­kai­li­jan koh­ta­lok­si koitui suis­tu­mi­nen rei­til­tä

06.04.2021 15:04 6
Tilaajille
Pelastuslaitoksen apua tarvittiin Lapissa pääsiäisenä noin 50 kertaa

Pe­las­tus­lai­tok­sen apua tar­vit­tiin Lapissa pää­siäi­se­nä noin 50 kertaa

06.04.2021 09:21
Tilaajille
Kaksi henkilöä loukkaantui pudotessaan moottorikelkan kyydistä Rovaniemellä

Kaksi hen­ki­löä louk­kaan­tui pu­do­tes­saan moot­to­ri­kel­kan kyy­dis­tä Ro­va­nie­mel­lä

03.04.2021 21:31 8
Moottorikelkan kuljettaja sai surmansa Kolarissa

Moot­to­ri­kel­kan kul­jet­ta­ja sai sur­man­sa Ko­la­ris­sa

03.04.2021 19:31 11
Tilaajille

Jäihin upon­nei­ta pe­las­tet­tiin Hel­sin­gis­sä ja Pyh­tääl­lä – me­ri­var­tios­to ke­hot­taa vaih­ta­maan jäällä liik­ku­mi­sen ve­nei­lyyn

03.04.2021 11:47
Taiwanissa syyttäjät haluavat pidättää työmaan johtajan ainakin 50 ihmishenkeä vaatineen junaturman vuoksi

Tai­wa­nis­sa syyt­tä­jät ha­lua­vat pi­dät­tää työmaan joh­ta­jan ainakin 50 ih­mis­hen­keä vaa­ti­neen ju­na­tur­man vuoksi

03.04.2021 08:00
Löysälle jääneen käsijarrun epäillään aiheuttaneen ainakin 50 ihmisen kuolemaan johtaneen junaturman Taiwanissa

Löy­säl­le jääneen kä­si­jar­run epäil­lään ai­heut­ta­neen ainakin 50 ihmisen kuo­le­maan joh­ta­neen ju­na­tur­man Tai­wa­nis­sa

02.04.2021 18:51
Löysälle jääneen käsijarrun epäillään aiheuttaneen yli 50 ihmisen kuolemaan johtaneen junaturman Taiwanissa

Löy­säl­le jääneen kä­si­jar­run epäil­lään ai­heut­ta­neen yli 50 ihmisen kuo­le­maan joh­ta­neen ju­na­tur­man Tai­wa­nis­sa

02.04.2021 16:03

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja kaatui ja louk­ka­si päänsä Ro­va­nie­mel­lä

02.04.2021 08:18 1
Tilaajille
Pienkone teki pakkolaskun Alajärven jäälle Inarissa – kyytiläiset selvisivät alastulovolteista ilman vakavia vammoja

Pien­ko­ne teki pak­ko­las­kun Ala­jär­ven jäälle Ina­ris­sa – kyy­ti­läi­set sel­vi­si­vät alas­tu­lo­vol­teis­ta ilman vakavia vammoja

26.03.2021 20:50 1
Tilaajille
Veijo Korpi putosi pää edellä kanavaan kesken metsätöiden – kykeni vain vaivoin avaamaan 112-sovelluksen puhelimestaan

Veijo Korpi putosi pää edellä ka­na­vaan kesken met­sä­töi­den – kykeni vain vaivoin avaa­maan 112-so­vel­luk­sen pu­he­li­mes­taan

24.03.2021 08:06 2
Tilaajille
Vanhemmat
Säiliöauto ajautui ojaan Keminmaassa Rovaniementiellä – Liikenne ohjattiin kiertotielle nostotöiden ajaksi

Säi­liö­au­to ajautui ojaan Ke­min­maas­sa Ro­va­nie­men­tiel­lä – Lii­ken­ne oh­jat­tiin kier­to­tiel­le nos­to­töi­den ajaksi

15.03.2021 14:58
Tilaajille
Tiellä 21 Muoniossa rekan nostaminen ojasta aiheutti haittaa liikenteelle

Tiellä 21 Muo­nios­sa rekan nos­ta­mi­nen ojasta ai­heut­ti haittaa lii­ken­teel­le

13.03.2021 17:27
Omakotitalo tuhoutui täysin tulipalossa Rovaniemen Rautiosaaressa

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui täysin tu­li­pa­los­sa Ro­va­nie­men Rau­tio­saa­res­sa

28.02.2021 15:11
Tilaajille