Onnettomuudet
Viimeisin tunti

HS: Kuopion tur­ma­bus­sin kul­jet­ta­jaa vastaan nos­tet­tiin syyt­teet 18 tör­keäs­tä ri­kok­ses­ta

14:17
Kuukausi
Pölkyn höylähallissa savua, aiheutti suuren ra­ken­nus­pa­lo­hä­ly­tyk­sen Kuusamossa

Pölkyn höy­lä­hal­lis­sa savua, ai­heut­ti suuren ra­ken­nus­pa­lo­hä­ly­tyk­sen Kuu­sa­mos­sa

29.03.2020 15:57
Henkilöauto suistui tieltä ja kaatui kyljelleen Sallassa – kuljettaja loukkaantui lievästi

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä ja kaatui kyl­jel­leen Sal­las­sa – kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui lie­väs­ti

29.03.2020 15:15
Rivitaloasunnossa syttyi tulipalo Sallassa lauantaina – savusukeltajat pelastivat asunnosta vakavasti loukkaantuneen henkilön

Ri­vi­ta­lo­asun­nos­sa syttyi tu­li­pa­lo Sal­las­sa lauan­tai­na – sa­vu­su­kel­ta­jat pe­las­ti­vat asun­nos­ta va­ka­vas­ti louk­kaan­tu­neen hen­ki­lön

28.03.2020 22:34
Kalarekka ajoi lumipenkkaan Enontekiöllä keskiyöllä – nostotyö kesti useita tunteja

Ka­la­rek­ka ajoi lu­mi­penk­kaan Enon­te­kiöl­lä kes­ki­yöl­lä – nos­to­työ kesti useita tunteja

26.03.2020 08:15
Nelostie oli poikki Rovaniemellä liki puoli vuorokautta, nyt liikenne pääsee viimein kulkemaan

Ne­los­tie oli poikki Ro­va­nie­mel­lä liki puoli vuo­ro­kaut­ta, nyt lii­ken­ne pääsee viimein kul­ke­maan

26.03.2020 07:57
Henkilöauto syttyi tuleen tyhjäkäynnillä Rovaniemellä – paloi käyttökelvottomaksi

Hen­ki­lö­au­to syttyi tuleen tyh­jä­käyn­nil­lä Ro­va­nie­mel­lä – paloi käyt­tö­kel­vot­to­mak­si

25.03.2020 20:41
Posion kolarissa toinen kuolonuhri

Posion ko­la­ris­sa toinen kuo­lon­uh­ri

20.03.2020 08:57
Mitä te olette meiltä vailla, kysyttiin kotinsa menettäneiltä päivystysnumerossa – Marja Kuukkeli-Lampela ja Mika Lampela tietävät, toimiiko tulipalon uhrien tukiverkko ja miltä iso menetys tuntuu

Mitä te olette meiltä vailla, ky­syt­tiin kotinsa me­net­tä­neil­tä päi­vys­tys­nu­me­ros­sa – Marja Kuuk­ke­li-Lam­pe­la ja Mika Lampela tie­tä­vät, toi­mii­ko tu­li­pa­lon uhrien tu­ki­verk­ko ja miltä iso menetys tuntuu

14.03.2020 08:04
Tilaajille
Budapestin laivaturman kapteeni joutui tuomiolle – 27 kuoli Tonavan risteilyllä

Bu­da­pes­tin lai­va­tur­man kap­tee­ni joutui tuo­miol­le – 27 kuoli Tonavan ris­tei­lyl­lä

11.03.2020 14:22
Vanhemmat

Hurja tilanne Ka­jaa­nin Ou­lu­jär­vel­lä: Jää petti alta ja trak­to­ri vajosi järven pohjaan

26.02.2020 13:16
Putki katkesi, vettä tulvi omakotitaloon Kemijärvellä

Putki kat­ke­si, vettä tulvi oma­ko­ti­ta­loon Ke­mi­jär­vel­lä

21.02.2020 21:16
Erittäin huono ajokeli aiheuttanut Lapissa useita on­net­to­muuk­sia

Erit­täin huono ajokeli ai­heut­ta­nut Lapissa useita on­net­to­muuk­sia

21.02.2020 15:49
NRK: Norjan Lapissa lopetettiin hirvi, jonka jalasta roikkui 10-kiloinen lumipaakku – vastaavia tapauksia on tavattu alueella useita

NRK: Norjan Lapissa lo­pe­tet­tiin hirvi, jonka jalasta roikkui 10-ki­loi­nen lu­mi­paak­ku – vas­taa­via ta­pauk­sia on tavattu alueel­la useita

19.02.2020 23:05
Kaksi henkilöautoa kolaroi Kolarin Ko­la­rin­saa­res­sa – autot lu­nas­tus­kun­toon, ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

Kaksi hen­ki­lö­au­toa kolaroi Kolarin Ko­la­rin­saa­res­sa – autot lu­nas­tus­kun­toon, ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

19.02.2020 20:07
Yksi loukkaantui moottorikelkkaonnettomuudessa Kolarin Ylläsjärvellä – reitillä ollut töyssy lennätti matkustajan kelkan kyydistä

Yksi louk­kaan­tui moot­to­ri­kelk­ka­on­net­to­muu­des­sa Kolarin Yl­läs­jär­vel­lä – rei­til­lä ollut töyssy len­nät­ti mat­kus­ta­jan kelkan kyy­dis­tä

19.02.2020 18:06
Henkilöauto ajautui lumipenkkaan Torniossa – pelastusesimies: "Jokivarrentie on nyt erittäin urainen"

Hen­ki­lö­au­to ajautui lu­mi­penk­kaan Tor­nios­sa – pe­las­tu­se­si­mies: "Jo­ki­var­ren­tie on nyt erit­täin urai­nen"

19.02.2020 13:33

Nuoren kul­jet­ta­jan ajama kelkka törmäsi laavuun Sa­vu­kos­kel­la, mat­kus­ta­ja kuoli – kul­jet­ta­jal­le päi­vä­sak­ko­ja kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta

18.02.2020 14:42
Rekkaa ohittanut auto ajautui penkkaan Rovaniemellä, Keminmaassa rattijuopon auto häiritsi liikennettä

Rekkaa ohit­ta­nut auto ajautui penk­kaan Ro­va­nie­mel­lä, Ke­min­maas­sa rat­ti­juo­pon auto häi­rit­si lii­ken­net­tä

18.02.2020 10:00
Nainen kuoli lumitöitä tehneen kauhakuormaajan alle Posiolla

Nainen kuoli lu­mi­töi­tä tehneen kau­ha­kuor­maa­jan alle Po­siol­la

17.02.2020 10:18