Onnettomuudet
Viimeisin tunti
"Korona vaikuttaa siihen, että ei lähdetä ulkomaille, vaan ollaan kotioloissa ja mennään uimarannoille" – Valvotuilla uimarannoilla hukkunut tänä vuonna poikkeuksellisen paljon ihmisiä

"Korona vai­kut­taa siihen, että ei lähdetä ul­ko­mail­le, vaan ollaan ko­ti­olois­sa ja mennään ui­ma­ran­noil­le" – Val­vo­tuil­la ui­ma­ran­noil­la huk­ku­nut tänä vuonna poik­keuk­sel­li­sen paljon ihmisiä

07:00 0
Tilaajille
Viikko
Poliisi: kaupunginteatterin räjähdysonnettomuus oli työtapaturma

Po­lii­si: kau­pun­gin­teat­te­rin rä­jäh­dys­on­net­to­muus oli työ­ta­pa­tur­ma

29.06.2020 17:33 0

Hel­sin­gin kau­pun­gin­teat­te­ril­la rä­jäh­dy­son­net­to­muus, yksi henkilö louk­kaan­tu­nut

29.06.2020 12:53 0
Stora Enson Veitsiluodon tehtaalla vuoti vaarallista kaasua perjantaina aamulla – Neljä työntekijää tarkastuttavat vointinsa

Stora Enson Veit­si­luo­don teh­taal­la vuoti vaa­ral­lis­ta kaasua per­jan­tai­na aamulla – Neljä työn­te­ki­jää tar­kas­tut­ta­vat voin­tin­sa

26.06.2020 11:18 0
Tilaajille
Poliisi tekee esiselvityksen kuolonuhrin vaatineesta Loviisan veneturmasta – katso kuva merenpohjasta nostetusta turmaveneestä

Poliisi tekee esi­sel­vi­tyk­sen kuo­lon­uh­rin vaa­ti­nees­ta Lo­vii­san ve­ne­tur­mas­ta – katso kuva me­ren­poh­jas­ta nos­te­tus­ta tur­ma­ve­nees­tä

25.06.2020 14:15 0
Kuukausi
Loviisan veneonnettomuuden hylkyä ei ole päästy vieläkään nostamaan

Lo­vii­san ve­ne­on­net­to­muu­den hylkyä ei ole päästy vie­lä­kään nos­ta­maan

23.06.2020 16:10 0
Tämä kaikki yhden kuolonuhrin vaatineesta Loviisan veneonnettomuudesta tiedetään

Tämä kaikki yhden kuo­lon­uh­rin vaa­ti­nees­ta Lo­vii­san ve­ne­on­net­to­muu­des­ta tie­de­tään

22.06.2020 12:21 0
Sisäministeri Ohisalo esitti osanottonsa merivartijan kuolemasta – partiovene upposi juhannuspäivän iltana

Si­sä­mi­nis­te­ri Ohisalo esitti osan­ot­ton­sa me­ri­var­ti­jan kuo­le­mas­ta – par­tio­ve­ne upposi ju­han­nus­päi­vän iltana

21.06.2020 08:22
Kuusi ihmistä on hukkunut juhannuksena, tieliikenteessä ja tulipaloissa kuollut yhteensä neljä

Kuusi ihmistä on huk­ku­nut ju­han­nuk­se­na, tie­lii­ken­tees­sä ja tu­li­pa­lois­sa kuollut yh­teen­sä neljä

20.06.2020 20:24 0
Poliisi tiedottaa: Nainen jäi junan alle Rovaniemellä Muurolan kohdalla

Poliisi tie­dot­taa: Nainen jäi junan alle Ro­va­nie­mel­lä Muu­ro­lan koh­dal­la

17.06.2020 16:30 0
Tilaajille
Moottoripyöräilijä ajoi polkupyöräilijän päälle Kairatiellä Rovaniemellä, pyöräilijä sairaalaan helikopterilla

Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä ajoi pol­ku­pyö­räi­li­jän päälle Kai­ra­tiel­lä Ro­va­nie­mel­lä, pyö­räi­li­jä sai­raa­laan he­li­kop­te­ril­la

16.06.2020 15:00 1
Tilaajille
Lappsetin pihalla nestekaasuvuoto

Lapp­se­tin pihalla nes­te­kaa­su­vuo­to

15.06.2020 08:54 0
Tilaajille
"Suomessa jo yli 400 turhaa liikennekuolemaa" – Liikenneturvan uusi toimitusjohtaja lyttää käsitykset Suomesta liikenteen mallimaana

"Suo­mes­sa jo yli 400 turhaa lii­ken­ne­kuo­le­maa" – Lii­ken­ne­tur­van uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja lyttää kä­si­tyk­set Suo­mes­ta lii­ken­teen mal­li­maa­na

06.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Vanhemmat

Kaksi louk­kaan­tui lie­väs­ti ulos­ajos­sa Inarin Pal­ki­so­jal­la, poliisi epäilee törkeää rat­ti­juo­pu­mus­ta

01.06.2020 07:36 0
Tilaajille
Kuljettaja loukkaantui vakavasti ulosajossa Muoniossa – auto pyöri katon kautta ympäri

Kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui va­ka­vas­ti ulos­ajos­sa Muo­nios­sa – auto pyöri katon kautta ympäri

31.05.2020 08:38 0
Taas maanvyöry Utsjoella – Työmatkalaiset pääsivät ohi

Taas maan­vyö­ry Uts­joel­la – Työ­mat­ka­lai­set pää­si­vät ohi

28.05.2020 11:33 0
Tilaajille
50 metriä leveä maanvyöry Utsjoen kohdalla Norjassa – E6-tie poikki

50 metriä leveä maan­vyö­ry Utsjoen koh­dal­la Nor­jas­sa – E6-tie poikki

26.05.2020 13:16 4
Tilaajille
Formula ykkösten kalmansirkus teki tuhoja 1970-luvulla – suomalaisten vävy Jochen Rindt oli yksi uhreista

Formula yk­kös­ten kal­man­sir­kus teki tuhoja 1970-lu­vul­la – suo­ma­lais­ten vävy Jochen Rindt oli yksi uh­reis­ta

21.05.2020 09:58 0
Tilaajille
Viisi koronapotilasta kuoli teho-osastolla syttyneessä tulipalossa Pietarissa – jo toinen sairaalapalo viikon sisään Venäjällä

Viisi ko­ro­na­po­ti­las­ta kuoli te­ho-osas­tol­la syt­ty­nees­sä tu­li­pa­los­sa Pie­ta­ris­sa – jo toinen sai­raa­la­pa­lo viikon sisään Ve­nä­jäl­lä

12.05.2020 15:01 0
Luoteis-Lappi: Muistisairas vanhus pääsi poistumaan palvelutalosta yöllä Kolarissa – löydettiin aamulla pihalta tajuttomana ja kylmissään

Luo­teis-Lap­pi: Muis­ti­sai­ras vanhus pääsi pois­tu­maan pal­ve­lu­ta­los­ta yöllä Ko­la­ris­sa – löy­det­tiin aamulla pihalta ta­jut­to­ma­na ja kyl­mis­sään

30.04.2020 16:01 0
Tilaajille