Oikeudenkäynti
Syyttäjä selvittää, suojeliko poliisi Turussa raha-auton ryöstöä yrittäneitä – "Miksi näin vakavaa rikosta ei tutkittu ja kenen käskystä näin tapahtui?"

Syyt­tä­jä sel­vit­tää, suo­je­li­ko poliisi Turussa ra­ha-au­ton ryöstöä yrit­tä­nei­tä – "Miksi näin vakavaa rikosta ei tut­kit­tu ja kenen käs­kys­tä näin ta­pah­tui?"

13.03.2020 06:00
Mielipide Jari Angeria

Lu­ki­jal­ta: En käy oi­keut­ta kuntaa vastaan

05.03.2020 07:47
Jari Sillanpää paikalla oikeudessa – syytetään lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, laulajatähti kiistää syytteet

Jari Sil­lan­pää pai­kal­la oi­keu­des­sa – syy­te­tään lapsen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä, lau­la­ja­täh­ti kiistää syyt­teet

26.02.2020 10:00

Miestä syy­te­tään kah­des­ta murhan yri­tyk­ses­tä – epäil­lään yrit­tä­neen polttaa kaksi ihmistä Yli­tor­niol­la viime elo­kuus­sa

17.02.2020 11:15
Kemin raaka vapaudenriistotapaus hämmästyttää lainoppinutta: – "Järjestelmä on sokea tällaisille tilanteille"

Kemin raaka va­pau­den­riis­to­ta­paus häm­mäs­tyt­tää lai­nop­pi­nut­ta: – "Jär­jes­tel­mä on sokea täl­lai­sil­le ti­lan­teil­le"

11.02.2020 17:26
Tilaajille
Oulun pyyk­ki­tu­pa­rais­kauk­ses­ta 4,5 vuotta vankeutta – 85-vuotias nainen raiskattiin kotitalossaan

Oulun pyyk­ki­tu­pa­rais­kauk­ses­ta 4,5 vuotta van­keut­ta – 85-vuo­tias nainen rais­kat­tiin ko­ti­ta­los­saan

07.02.2020 14:45
Poliisipomojen virkarikossyytteiden käsittely alkoi Helsingin hovioikeudessa – käräjillä käsittely kesti 60 päivää, hovissa homma alkaa alusta

Po­lii­si­po­mo­jen vir­ka­ri­kos­syyt­tei­den kä­sit­te­ly alkoi Hel­sin­gin ho­vi­oi­keu­des­sa – kä­rä­jil­lä kä­sit­te­ly kesti 60 päivää, hovissa homma alkaa alusta

07.02.2020 06:00
Kuolemaan johtaneen kaivosonnettomuuden käsittely siirtyy lokakuulle – kymmenen päivää kestävän pääkäsittelyn oli tarkoitus alkaa tänään Rovaniemellä

Kuo­le­maan joh­ta­neen kai­vos­on­net­to­muu­den kä­sit­te­ly siirtyy lo­ka­kuul­le – kym­me­nen päivää kes­tä­vän pää­kä­sit­te­lyn oli tar­koi­tus alkaa tänään Ro­va­nie­mel­lä

05.02.2020 13:06
Trumpin oikeudenkäynti alkoi senaatissa – avauspuheenvuoroissa jatkettiin kiistaa säännöistä

Trumpin oi­keu­den­käyn­ti alkoi se­naa­tis­sa – avaus­pu­heen­vuo­rois­sa jat­ket­tiin kiistaa sään­nöis­tä

21.01.2020 20:41
Ennätyssuuressa huumevyyhdissä syytteet 53 henkilölle – Organisaatio salakuljetti Suomeen neljän miljoonan euron arvosta kokaiinia, ekstaasia ja metamfetamiinia

En­nä­tys­suu­res­sa huu­me­vyyh­dis­sä syyt­teet 53 hen­ki­löl­le – Or­ga­ni­saa­tio sa­la­kul­jet­ti Suomeen neljän mil­joo­nan euron arvosta ko­kaii­nia, eks­taa­sia ja met­am­fe­ta­mii­nia

16.01.2020 14:46
Hollywood-moguli Harvey Weinstein alustavaan sopuun häntä seksuaalisesta ahdistelusta syyttäneiden kanssa

Hol­ly­wood-mo­gu­li Harvey Weins­tein alus­ta­vaan sopuun häntä sek­suaa­li­ses­ta ah­dis­te­lus­ta syyt­tä­nei­den kanssa

12.12.2019 11:58
Mummo osti kolmelle lapsenlapselleen mersut ja lahjoitti rahaa – syytteet  törkeistä petoksista kaatuivat käräjäoikeudessa

Mummo osti kol­mel­le lap­sen­lap­sel­leen mersut ja lah­joit­ti rahaa – syyt­teet tör­keis­tä pe­tok­sis­ta kaa­tui­vat kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

25.10.2019 21:50
Hovioikeuden tuomio jäi voimaan Talvivaaran ja Pekka Perän arvopaperirikosasiassa

Ho­vi­oi­keu­den tuomio jäi voimaan Tal­vi­vaa­ran ja Pekka Perän ar­vo­pa­pe­ri­ri­kos­asias­sa

15.10.2019 10:14
Valemedia MV:n Ilja Janitskinin ja "kohudosentti" Johan Bäckmanin hovioikeuskäsittely alkaa tänään – Janitskinia vastaan nostettiin myös kolme uutta syytettä

Va­le­me­dia MV:n Ilja Ja­nits­ki­nin ja "ko­hu­do­sent­ti" Johan Bäck­ma­nin ho­vi­oi­keus­kä­sit­te­ly alkaa tänään – Ja­nits­ki­nia vastaan nos­tet­tiin myös kolme uutta syy­tet­tä

14.10.2019 07:00
Kuopion iskusta epäillyn vangitsemisoikeudenkäynti alkaa tänään – epäilty on videoyhteyden päässä sairaalasta

Kuopion iskusta epäil­lyn van­git­se­mis­oi­keu­den­käyn­ti alkaa tänään – epäilty on vi­deo­yh­tey­den päässä sai­raa­las­ta

04.10.2019 06:00
Mies teloitettiin yli 20 vuotta sitten saamansa murhatuomion takia – Yhdysvaltojen 17. kuolemanrangaistus tänä vuonna

Mies te­loi­tet­tiin yli 20 vuotta sitten saa­man­sa mur­ha­tuo­mion takia – Yh­dys­val­to­jen 17. kuo­le­man­ran­gais­tus tänä vuonna

03.10.2019 12:44
Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­san­edus­ta­ja Sebastian Tynkkyselle luettiin Oulussa syyte kii­hot­ta­mi­ses­ta kansanryhmää vastaan – paikalla paljon yleisöä

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­san­edus­ta­ja Se­bas­tian Tynk­ky­sel­le luet­tiin Oulussa syyte kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vastaan – pai­kal­la paljon yleisöä

03.10.2019 09:44
ASAP Rockyn asianajaja ei puhunut medialle

ASAP Rockyn asian­aja­ja ei puhunut me­dial­le

30.07.2019 14:08