Nuoret
Viikko
Lukijalta: Koulukiusaamiseen puuttuminen aikuisten vastuulla
Mielipide Johanna Paunila, Aleksi Puurila, Mari Sohlberg, Eija-Leena Yrjölä

Lu­ki­jal­ta: Kou­lu­kiu­saa­mi­seen puut­tu­mi­nen ai­kuis­ten vas­tuul­la

14.10.2019 07:30
Mielipide Raija Lummi

Lu­ki­jal­ta: Hyvä koulu kaiken si­vis­tyk­sen perusta

14.10.2019 07:15
Lukijalta: Kouluväkivallasta puhuttava oikealla nimellä
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kou­lu­vä­ki­val­las­ta pu­hut­ta­va oi­keal­la nimellä

14.10.2019 07:00
Rovaniemeläinen Saika Hasnat, 15, tajusi vasta äskettäin, että hänkin voi olla kaunis – Näin some vaikuttaa tyttöjen itsetuntoon: "Täydet meikit päälle ennen kuvausta"

Ro­va­nie­me­läi­nen Saika Hasnat, 15, tajusi vasta äs­ket­täin, että hänkin voi olla kaunis – Näin some vai­kut­taa tyt­tö­jen it­se­tun­toon: "Täydet meikit päälle ennen ku­vaus­ta"

11.10.2019 11:00
Kuuntele Vasan podcast: 19-vuotias nuori, tiedä, mitä teet isona

Kuun­te­le Vasan pod­cast: 19-vuo­tias nuori, tiedä, mitä teet isona

10.10.2019 15:44
Nuorten kauppakeskussäännöt päivitettiin ajan tasalle – aikuisia unohtamatta

Nuorten kaup­pa­kes­kus­sään­nöt päi­vi­tet­tiin ajan tasalle – ai­kui­sia unoh­ta­mat­ta

09.10.2019 14:24
Kuukausi ja vanhemmat

Lainaa ha­kies­sa syytä miettiä omaa mak­su­ky­kyä

08.10.2019 07:50
Arjen hinta voi yllättää - moni omilleen muuttanut nuori joutuu talousvaikeuksiin

Arjen hinta voi yl­lät­tää - moni omil­leen muut­ta­nut nuori joutuu ta­lous­vai­keuk­siin

08.10.2019 07:46
Tilaajille
Harrastamisen pitää olla nuoren kansalaisoikeus – Henrik Dettmann luennoi lasten ja nuorten liikkumisen puolesta

Har­ras­ta­mi­sen pitää olla nuoren kan­sa­lais­oi­keus – Henrik Dett­mann luennoi lasten ja nuorten liik­ku­mi­sen puo­les­ta

05.10.2019 10:05
Lapin kunnilta kysytään kiinnostusta ottaa vastuuta työnhakijoista – uudella kokeilulla halutaan paremmat työllistymispalvelut pitkäaikaistyöttömille, maahanmuuttajille ja nuorille

Lapin kun­nil­ta ky­sy­tään kiin­nos­tus­ta ottaa vas­tuu­ta työn­ha­ki­jois­ta – uudella ko­kei­lul­la ha­lu­taan pa­rem­mat työl­lis­ty­mis­pal­ve­lut pit­käai­kais­työt­tö­mil­le, maa­han­muut­ta­jil­le ja nuo­ril­le

27.09.2019 07:30
Nuoret menevät jälleen lakkoon ilmaston puolesta – "Haluan pystyä sanomaan aikanaan omille lapsilleni, että ainakin yritin hillitä ilmastonmuutosta"

Nuoret menevät jälleen lakkoon il­mas­ton puo­les­ta – "Haluan pystyä sa­no­maan ai­ka­naan omille lap­sil­le­ni, että ainakin yritin hillitä il­mas­ton­muu­tos­ta"

26.09.2019 18:30
Tilaajille
Länsi-Pohjan sosiaalipäivystys aiotaan yhdistää muuhun Lappiin työmäärän tuplaannuttua muutamassa vuodessa

Län­si-Poh­jan so­siaa­li­päi­vys­tys aiotaan yh­dis­tää muuhun Lappiin työ­mää­rän tup­laan­nut­tua muu­ta­mas­sa vuo­des­sa

23.09.2019 18:00
Puhutaanpa ääneen: Mielen asioihin voi olla vaikea hakea apua, mutta syy ei ole aina se, ettei niistä kehtaisi puhua

Pu­hu­taan­pa ääneen: Mielen asioi­hin voi olla vaikea hakea apua, mutta syy ei ole aina se, ettei niistä keh­tai­si puhua

21.09.2019 07:30
Tilaajille